Skip to main content Search Basket

NTI CLASSIFY

Klassifcér bygningsdele nemt og hurtigt og med baggrund i de gængse branche-standarder


Klassifikation hurtigt og enkelt

På mange projekter er der et krav til at bygningsmodellerne skal klassificeres. Det er en tung og krævende opgave at klassificere en bygningsmodel og der opstår ofte fejl. Processen er desuden ofte manuel, hvor man slår op i en klassifikationstabel og manuelt skriver koden ind på en parameter i bygningsmodellen.


Med NTI CLASSIFY er det hurtigt og enkelt at leve op til dette krav. Bygningsdele og rum klassificeres i en cloud-løsning, på den måde sikres det, på tværs af bygningsmodeller, at klassifikationskoder kun bliver brugt én gang. Når klassifikationskoder skal tilføjes, søges direkte i klassifikationstabellerne, dermed findes den korrekte kode hurtigt, og muligheden for fejl elimineres.

Når klassifikationskoden er valgt, autoudfyldes desuden andre relevante parametre om klassifikationskoden, det hele skrives ned i bygningsmodellen og kan herefter indgå på tegninger og i udtræk. Der er således rigtigt meget tid at spare, og resultatet bliver langt bedre.

NTI CLASSIFY understøtter branchens standarder

NTI CLASSIFY understøtter følgende standarder: CCS, BIM7AA, Forvaltningsklassifikation, SFB og NS8360:2015. På projektet vælges hvilke standarder, der skal anvendes, herefter tilføjes alle relevante klassifikationsparametre automatisk til bygningsmodellen. Når bygningsdelene er klassificeret, skrives data til bygningsmodellen i de rigtige parametre, herefter kan bygningsmodellen udveksles med andre parter, der hurtigt kan finde klassifikationskoderne og anvende dem. NTI CLASSIFY understøtter flere versioner af standarderne, dette sikrer en nem og hurtig konvertering fra en version til en anden.

NTI CLASSIFY optimerer klassifikationsarbejdet på mange områder

Data insightGiver overblik over hvilke bygningsdele, der er klassificeret, og hvilke der mangler.

cloud-100-red.pngCloud-baseret for nem adgang, lige meget hvor du er.

share-red-100.png
Giver mulighed for at dele arbejdet mellem flere brugere på den samme bygningsmodel.

browser-with-tools-red-100.png
Fuldt integreret med Autodesk Revit, så klassifikationen kommer på plads så tidligt som muligt.

Kernefuntioner i NTI Classify

Klassifikation af bygningsdele og rum.

Med NTI CLASSIFY er det nemt og enkelt klassificere bygningsmodeller – og dermed følge de givne retningslinjer fra Molio. Der kan klassificeres med hhv. CCS, BIM7AA, Forvaltningsklassifikation, SfB og NS8360:2015. Bygningsdele og rum eksporteres fra Revit-modellen til CLASSIFY, hvorefter klassificering kan foretages.

Opslag i klassifikationstabeller

Når der skal tilføjes en klassifikationskode til en bygningsdel eller et rum, så søges der direkte i klassifikationstabellerne. På den måde er det hurtigt og nemt at finde den rigtige kode, og der er ingen tvivl, da beskrivelsen af koden også fremgår.

Skift version

Hvis der på et projekt er anvendt en forkert version af klassifikationssystemet (eks BIM7AA version 2.1), så kan dette hurtigt og nemt skiftes til en anden version (eks. BIM7AA version 3.2). Herefter kan koderne opdateres i bygningsmodellerne og klassifikationer er igen korrekt.

Opret projekter

Det er hurtigt at få et overblik over hvilke projekter der ligger i NTI CLASSIFY. Når et nyt projekt kommer til, så kræver det kun få klik at oprette det, tilknytte brugerne og vælge klassifikationssystem. Herefter kan arbejdet kan komme i gang med det samme.

Det siger vi selv om NTI CLASSIFY

Med NTI CLASSIFY er klassifikation blevet langt nemmere, og det sikres desuden at kvaliteten af klassifikationsarbejdet bliver højt. På den måde behøver man ikke længere at være bange, når der er krav om klassifikation.

Michael Sebbelin Porskær

Forretningsudviklingschef NTI A/S

Vil du høre mere om NTI CLASSIFY?

Kontakt os i dag

Michael Sebbelin Porskær

Forretningsudviklingschef

+45 44 35 07 75

Mark Peter Rockall

Divisionschef - Byggeriet

+45 44 35 07 57