Skip to main content

DK

Search Basket

MDOC FM

Facility Management gjort nemt

webinar

Deltag på vores webinar om MDOC-FM 3. november fra kl 9-10. 

Se mere om webinaret og tilmeld dig her

 

Hvorfor MDOC FM?

MDOC FM er et brugervenligt FM System som kan samle alt en FM organisation har brug for. MDOC FM kan arbejde med de nyeste BIM modeller og IKTaftaler kan kontrolleres og kvalitetssikres gennem den Digitale Aflevering, MDOC FM er et Facility Management system, der giver et samlet overblik over drift, vedligehold og økonomi i jeres ejendomsportefølje.

Med MDOC FM får du et fremtidssikret Facility Management-system som er skalerbart og enkelt at bruge. MDOC FM er en brugervenlig løsning som kan hjælpe en bygningsejer med hjælp inden for flere områder

data-insight-100-red.png

Stategisk overblik

Systemet samler D&V, Space Management, dokumenthåndtering, tegningsarkiv, helpdesk, Digital Aflevering m.m. i ét. Man opnår derved på en enkel måde et samlet overblik og har dermed bedre mulighed for at træffe oplyste beslutninger om f.eks. budgetter mv.

Internet-connection-red-100.png

Mobil adgang

Du får nemt adgang til MDOC FM via webbrowser og mobile enheder og kan dermed tilgå opgaver, uanset hvor du befinder dig. Indberetninger af helpdesk og udførsel af opgaver foregår brugervenligt på de mobile enheder. Dette sikrer høj kvalitet i arbejdet, samt nødvendig dokumentation og tilbagemelding til jeres kunder.

customers-red-100.png

BIM & Space management

BIM Modeller og tegninger kan bruges aktivt i systemet til spacemanagement, men også til brug for opgaver og helpdesk. Tegninger og modeller kan tilgås af alle brugere. Herved sikres optimal arealforvaltning samt sikkerhed for at opgaverne er mulige at lokalisere.

advantage-100-red.png

IKT & Digital aflevering direkte til MDOC FM

I forbindelse med byggeprojekter og renoveringsopgaver sikrer den digitale aflevering at IKT-aftalen overholdes. Digital aflevering gør det muligt at kvalitetssikre det afleverede indhold fra entreprenørerne. Entreprenørerne afleverer data via en brugervenlig webportal og den kvalitetssikrede data til driften, overføres nu direkte ind i MDOC FM efter endt aflevering, og er klar til brug fra dag ét.

Professionshøjskolen Metropol om MDOC FM...

Jeg har set mange FM-systemer og administreret et par stykker med blandet fornøjelse. Jeg har anbefalet min chef at vi undersøger nærmere om MDOC FM passer hos os, fordi jeg ikke før har set så enkelt, nutidigt og gennemtænkt system og brugerflade som NTI's MDOC FM.

Kenneth Bo Christensen

Bygningssystem- og dataansvarlig, Professionshøjskolen Metropol

Indhold i MDOC FM

Det er nemt at få overblik over kvadratmeter og funktioner, fra etageniveau til ejendomsportefølje

Brugervenligt og visuelt overblik overblik over ejendomsporteføljens placeri ng rundt om i landet

Læs om de mange muligheder her:

Drift og vedligehold

Få et samlet overblik over alle FM-organisationens opgaver understøttet af en kalenderfunktion. Du kan planlægge, håndtere og organisere alle opgavetyper; både de mindre planlagte og akutte driftsopgaver, som udføres på ugebasis og de større og længerevarende vedligeholdelsesopgaver, som f.eks. tagrenoveringer mv. Alle planlagte opgaver kan også tilgås af servicemedarbejderne fra deres mobiltelefoner i marken.

Portefølje

Let administrationen af ejendomsporteføljen og få ét samlet overblik. Porteføljen giver et enkelt og struktureret overblik over ejendomsaktiver, deres stamdata og sammensætningen af f.eks. ejerforhold, lejerforhold, solgte ejendomme (historik) mv. Modulet er grundlaget for resten af systemet og indeholder alle lokationer og deres adresser, som anvendes gennem hele systemet.

Økonomi

Udnyt muligheden for dynamisk at håndtere relevante driftsbudgetter for FM-organisationen. Budgetterne kan tilpasses med en opbygning, som tillader flere niveauer i budgettet.

Du kan løbende overvåge balancerne på de forskellige budgetposter og dermed sikre et veldokumenteret økonomisk overblik. Budgetopfølgning og overvågning sker med disponeringer og fakturering på budgetposterne. Derudover kan du følge op på udførte opgaver og se forholdet mellem den estimerede pris for opgaven og den faktiske pris.

Leverandører

Registrer eksterne leverandører og strukturer dem efter, hvilken organisation og hvilke juridiske enheder (p-numre), de tilhører. Du kan opdatere status for leverandører, så det også fremgår, hvis du ikke længere må anvende en bestemt leverandør.

Brugerstyring

Administration af brugerne af systemet. Alle brugere tildeles roller og rettigheder, så du sikrer, at de enkelte brugere kun har adgang til relevante områder og funktioner i systemet. Brugerstyringen understøtter en tilpasset konfiguration af brugere på flere niveauer, som administrator, superbruger mv.

Dashboards

Skab præsentationer og rapporter af data i systemet, som du kan tilpasse den enkelte kundes behov for nøgletal og aktuelle statusoversiger. Du kan styre dashboard på brugerniveau. F.eks. kan ledelsen have adgang til økonomiske nøgletal, og servicepersonalet adgang til oversigter, som viser dagens opgaver.

Dan dig et overblik over alle informationer og komponenter/assets (bygningsdele, tekniske installationer mv.), som de fysiske bygninger og udenomsarealer består af.

Informationer samles og struktureres med en kundetilpasset detaljeringsgrad, som sikrer at vitale informationer er let tilgængelige. Du kan klassificere komponenter efter faste standarder som SfB og CCS.

Få et visuelt overblik over samtlige bygninger og ejendomme og optimer på arealudnyttelsen. Hvad står tomt? Hvad bruges ikke optimalt? Hvordan er pladsfordelingen? Hvilke forvaltningsområder/brugere benytter de forskellige arealer? 

Modulet kombinerer ejendomme og bygningers geografiske lokation med tegningsgrundlaget for den enkelte bygnings etager og rum. Du får en grafisk tilgang til de registrerede ejendomme og bygninger via et GIS-kort, som kan konfigureres med åbne standarder (OpenLayers), der giver mulighed for baggrundskort som højdemodeller, matrikelkort mv.

Få overblik over akutte opgaver og arbejdsgange, så du sikrer fordelingen af opgaver og skaber en systematisk og målrettet tilgang til udbedring, som dokumenterer økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser.

Indmeldelsen af helpdesk-sager sker via et tilpasset website fra PC eller mobiltelefon, og indmelderen behøver være oprettet i MDOC FM. Hvis en bruger har en konto, kan du logge ind og få et samlet overblik over de indmeldte sager, kommentere og følge sagernes fremdrift.

Få et hurtigt overblik over Driftsopgaverne med MDOC FMs kalender

Indberetning af helpdesk og opgavehåndtering foregår hurtigt og nemt via mobil adgang til MDOC FM

Læs kundecases om MDOC FM

Københavns Lufthavne siger...

MDOC FM skal med Space Management være med til at sikre optimeringen af de mange udlejede arealer i Københavns Lufthavne. Der er penge at tjene ved at have bedre overblik over lejemålenes størrelse, løbetider, tilstande og kvalitet, således at arealerne hele tiden er udlejede til optimale priser. Desuden er der brug for ad hoc at kunne finde ledige områder til særlige behov.

Michael Friis Ørsted

Afdelingsleder, Technical Knowledge, Københavns Lufthavne

DIGITAL AFLEVERING

Systemet er et selvstændigt system som hjælper med at indsamle og kvalitetssikre D&V-dokumentation i forbindelse med afleveringen af et byggeprojekt.

Med DIGITAL AFLEVERING får du som bygningsejer eller bygherre det nødvendige overblik over bygningsdele og deres fremtidige drift og sikrer indsamlingen og kvalitetssikringen af D&V-dokumentation i forbindelse med afleveringen af et nybyggeri eller ved større renoveringsprojekter.

Når afleveringen er godkendt og afleveringsforretningen afsluttet, har du D&V-dokumentation i en struktureret form, som gør, at du aktivt kan anvende materialet til at understøtte den fremadrettede drift og vedligehold af byggeriet.

Bruger du samtidig DIGITAL AFLEVERING fra NTI vil overførslen af data til MDOC FM blive både smidig og let.

Få et hurtigt overblik og kvalitetssikring med Digital aflevering

Få alle nødvendige datainformationer (navn, model, antal, datablade, garantiperioder mv.) om de konkrete bygningsdele/produkter, som er installeret i byggeriet.

Tilpas workflowet for kvalitetssikringen til den enkelte byggesag, evt. ud fra organiseringen, for at sikre en høj kvalitet af afleveringsmaterialet. Du kan fx definere, at en hovedentreprenør skal godkende materiale fra dennes fagentreprenører inden, at materialet sendes til godkendelse ved bygherre.

Bygherre kan se alle informationer og har ligeledes et overbliksbillede, som fortæller, hvor stor en del af materialet, der er afleveret, om der er materiale, som mangler godkendelse og hvilke entreprenører, der mangler at aflevere materiale.

Fleksibel opbygning efter gældende IKT-bekendtgørelse

Grundmodulet digital aflevering er udviklet med hensyntagen til den gældende IKT-bekendtgørelse. Opbygningen er desuden fleksibel, så du kan selv have stor indflydelse på opsætning og konfigurering. Data er struktureret, så det er tilpasset MDOC FM, så det er muligt at overføre hele afleveringen hertil. Det betyder, at du kan få al dokumentation om bygningen og bygningsdele overført, så bygningen er klar til drift i MDOC FM.

Dataflow diagrammet giver et brugervenligt overblik over afleveringens interessenter

 

Er du interesseret i MDOC FM?

Kontakt os uforpligtende

Kontakt vores eksperter direkte og hør mere om mulighederne med MDOC FM.

Christian Bøgelund Madsen

Salgschef, MDOC FM

+45 44 35 07 62

cbm@nti.dk

Vibeke Petersen

Key Account Manager FM

+45 44 35 07 15

vp@nti.dk