Skip to main content Search Basket

Autodesk Fusion 360 Manage

Løsningen, som gør PLM simpelt, og integrerer viden, data og processer i et samlet system


Udfordringer med datastruktur - Excel, Word, mail og Stifinder?

  • Spildtid på afstemning af projekter.
  • Dårlig vidensdeling mellem afdelinger og medarbejdere.
  • Fejlbehæftet rapportering.
  • Manuel håndtering af vigtige data. Dobbeltindtastninger af data i forskellige systemer.
  • Manglende overblik over seneste versioner af filer og dokumenter.

Kender du til nogle af ovenstående udfordringer? For det er virkelighedsscenariet i mange virksomheder – og blot et udpluk af de problemstillinger, der kæmpes med på daglig basis. Det skyldes bl.a., at Microsoft Excel og Stifinder stadig er det fortrukne værktøj til at håndtere vigtige data. Men det besværliggør muligheden for at binde data sammen mellem forskellige afdelinger og IT-systemer.

Og det er et problem. For kun ved at dyrke, dele og bruge data på tværs, skabes det optimale grundlag for din virksomheds videre udvikling. Med  Autodesk Fusion 360 Manage får du et PLM system, som afliver ineffektive og siloopdelte arbejdsgange, styrker tværgående samarbejde og nedsætter risikoen for fejl.

Med Autodesk Fusion 360 Manage kan din virksomhed gennemskue, hvor og hvordan I skaber færre flaskehalse, kortere leveringstider og korrekte leverancer, hvilket danner grundlaget for udviklingen af nye produkter og øget kvalitet, kundetilfredshed og indtjening.

Videoen er ikke tilgængelig

For at se denne video, skal du acceptere marketing cookies.

Det gør du her - derefter skal du genindlæse siden


Sådan løser Autodesk Fusion 360 Manage konkrete udfordringer

Krav

Hvis din virksomhed oplever krav om certificeringer, kvalitet og sporbarhed

Optimering

Hvis din virksomhed ønsker bedre styring og kontrol af produkter

Datahåndtering
data-management-100-2.png

Hvis din virksomhed har udfordringer med datastruktur, flaskehalse og overblik

Ledelsesrapportering
data-insight-100-red.png

Hvis din virksomhed har behov for en effektiv tilgang til ledelsesrapportering og opfølgning på KPI’er

plm-1000x200.jpg

Hvad får du med Fusion 360 Manage ?

easy-100-red.pngVidens-, beslutnings- og produktdata kombineret i et fælles digitalt system

easy-100-red.pngSporbarhed på relevante produktdata, ændringer og beslutning

easy-100-red.pngOverblik, viden i realtid og effektiv ledelsesrapportering med overskuelige dashboards

easy-100-red.pngStyret arbejdsmetodik med opgaveoverblik og notifikationer

easy-100-red.pngData-, proces- og systemintegration til ERP, PDM, CAD, CRM, Excel, Cloudshare osv.

5 fokusområder i Autodesk Fusion 360 Manage der understøtter din virksomhed 

Fusion 360 Manage tilbyder en bred vifte af standardtilgange, der understøtter din virksomhed på forskellige områder i et samlet PLM system. Du kan frit sammensætte efter behov og gradvist igangsætte nye tiltag, så I øger indsatsen i det omfang, du ønsker.

Produkthåndtering (NPI/NPD)

Lette og konfigurerbare skabeloner, der kan standardisere fase/gate milepæle, leverancer og opgaver i forhold til produkt, forretningsenhed, projekt, service osv.

Struktureret BOM-håndtering

Opsætninger og skabeloner til strukturerede styk- og produktlister (BOM) samt varehåndtering i forhold til både leverancer og produkter. Mulighed for at sammenligne forskellige lister og/eller versioner af samme BOM interaktivt.

Kvalitetshåndtering

Konfigurerbare arbejdsgange der koordinerer, styrer og sporer hele kæden af tværfunktionelle kvalitetsprocesser. Du får en komplet kvalitetskæde fra identifikation og analyse af afvigelser (NCR) til RMA, CAPA og ændringer, hvilket sikrer overblik, bedre kvalitet og reducerer tidsforbrug.

Ændringshåndtering
autodesk-fusion-lifecycle-change-handling-400x200.jpg

Skabeloner til håndtering af produktændringer, med detaljeoverblik over definitioner, status, godkendelser og implementering. Du letter arbejdsgange og får et klart billede af de detaljer, der skal godkendes ved bl.a. Change Requests (CR) eller Engineering Change Orders (ECO).

Leverandørsamarbejde
autodesk-fusion-lifecycle-supplier-management-400x200.jpg

Skabeloner til etablering af fleksibelt 24/7-samarbejde med din globale forsyningskæde i et sikkert miljø. Det giver dig mulighed for hurtigt og nemt at håndtere leverancer fra leverandører, godkende leverandører og producenter, administrere leverandør audits og sikre en tilgang til at korrigere handlinger.

Vil du vide mere?

Discovery 
knowledge-red-100.png

Vil du have indblik i, hvordan Autodesk Fusion 360 Manage kan understøtte din virksomhed og afdække konkrete behov?
Prøv Autodesks Discovery Tools her.

Kundecases
team-100-red.png

En lang række virksomheder har opnået resultater med Fusion 360 Manage. Læs deres historier og få inspiration til, hvordan I arbejder med Fusion 360 Manage. 
Se mere her

Kom let i gang med Fusion 360 Manage

Med Fusion 360 Manage får din virksomhed en samlet PLM platform, som integrerer data, viden og processer samt optimerer, hvordan din virksomhed udvikler produkter og services.

Jesper Brandt

Customer Engagement Manager

+45 76 42 41 07