Skip to main content

DK

Search Basket

1980-1990

”Tegnestuerne har oplevet stor omskiftelse, siden elektronikken fordrev regnestokken, og nu går CAD-systemerne til angreb på tegnebordenes manuelle anvendelse.”'

 

Sådan skriver Erhvervs-Bladet i 1985 i en artikel om NTI. Og op gennem 80’erne får vi særligt at mærke, hvordan ny teknologi sætter dagsordenen. Men overgangen til CAD og elektroniske hjælpemidler skal vise sig som et større skifte på de danske tegnestuer end først antaget. Et skifte som kræver ”seriøs og ærlig markedsføring, oplysning og information, undervisning og udholdenhed”.

Som udviklingen
tegner sig 

 1980’erne i Danmark; usikkerhedens årti. Økonomisk krise. Frygt for atomkrig. I 1982 kommer ”Firkløverregeringen” til magten og bremser den socialdemokratiske dominans. Dansk økonomi er i knæ med underskud på betalingsbalancen, stor inflation, høj arbejdsløshed og faldende huspriser. Det får antallet af skilsmisser til at eksplodere. Kartoffelkuren sættes ind for at bremse det private forbrug og styrke landets økonomi. Håbløsheden op gennem 80’erne får bz- og punkbevægelsen til at blomstre. Unge samles i fællesskaber om besættelse af forladte huse, rå musik og oprør mod borgerlighed og autoriteter. Berlinmurens fald i november 1989 blev symbolet på Den Kolde Krigs ophør. Fremtiden ser lysere ud.

At 1980’erne bliver kaldt usikkerhedens årti kan vi i den grad også nikke genkendende til i NTI. For fremtiden er svær at spå om i en tid, hvor den teknologiske udvikling blomstrer med et stort ønske om at gøre ”tegnearbejdet til en leg” ved hjælp af elektroniske hjælpemidler.

I et projekt om fremtidens tegnestue i starten af 80’erne, som NTI deltager aktivt i, lyder budskabet: ”Udviklingen af tegneudstyr er inde i en turbulent fase, hvor det er svært at gennemskue fremtidens produktkoncepter.”

Så hvor skal der satses? Hvilke teknologier er kommet for at blive?

Fremfor at satse på egenudviklede produkter introducerer vi i starten af 80’erne tre andre: 

  • En tegnemaskine af mærket Nestler til bl.a. digital aflæsning af grader og koordinater samt beregning af vinkler og radier.
  • En Stano-plot tegneautomat til tekstning af tegninger og udskrivning af styklister.
  • Et CNC-tekstapparat til at sætte direkte på den traditionelle tegnemaskine.

På dette tidspunkt er brugen af CAD-produkter endnu ikke slået igennem. Vi orienterer os løbende om udviklingen, men et tvivlende spørgsmål bliver ved med at dukke op: ”Hvad er de reelle fordele ved CAD?”

CAD det virkelig passe?

Et brev i starten af midt 80’erne bliver epokegørende. Det er fra virksomheden DanCAD. De tilbyder os at forhandle CAD-programmet AutoCAD, som DanCAD har forhandlingen af i Danmark igennem den svenske distributør for Skandinavien: Autodesk i Göteborg.

Det vækker nysgerrighed. Men i NTI er filosofien: ”Viden før salg”. Det er den stadig den dag i dag. Og for at vinde større indsigt i CAD-verdenens mange muligheder køber vi en af IBM’s første pc’er. På denne kombinerer vi bogføring og fakturering om formiddagen med at udforske brugen af CAD om eftermiddagen.

Interessen for CAD bliver gradvist større i midten af 80’erne. Men tegnestuerne er stadig tilbageholdende med at lave konkrete investeringer. Derfor må vi også sande, at det tager tid at få alle tegnestuerne med på CAD-bølgen og forstå og udnytte den nye teknologi trods en ihærdig markedsføring med velbesøgte åbent-hus-arrangementer og branding af NTI som fremtidens CAD-leverandør i forbindelse med 40-års jubilæet i maj 1985.     

      

Der er ikke noget at være bange for!

Hvorfor er CAD-markedet ikke den forventede succes? En rundspørge blandt eksisterende kunder giver os svaret: Man tør ikke investere i noget, man ikke har prøvet før.

Nytænkning skal til for at få hul på markedet, og vi går tilbage til en strategisk gammel kending fra den spæde start: Vi begynder at tilbyde kunderne at leje et komplet CAD-anlæg med pc’er, AutoCAD, skærm, digitizerplade og plotter, inklusiv et tredages brugerkursus. Lejebeløb: 10.000 kr. Det sætter skub i efterspørgslen, og den 9. juni 1986 afslutter vi første ordre.

 

Vi iværksætter på samme tid magasinet ”CAD fra NTI – tegner godt” for at sætte yderligere fokus på alle fordelene ved at bruge CAD, hvor en kunde veltilfreds udtrykker: ”Der er ikke noget at være bange for. CAD er en af de bedste investeringer, vi har foretaget.”

Alle bekymringer om brugen af CAD er efterhånden manet i jorden. Men omstillingen fra gammel til ny teknologi er svær for mange. Det betyder ændringer i medarbejderstaben på landets tegnestuer. Også i NTI.

 

Nye tider kræver nye kompetencer og forretningsområder  

Overskriften siger det hele. Skiftet fra traditionelle tegnemaskiner til CAD medfører udskiftninger af medarbejderstaben i NTI, så vi har den rette erfaring og viden til at varetager kundernes CAD-interesser.

Det betyder også, at Peter Kalko overtager rollen som administrerende direktør efter Hans Schultz efter mere end 40 år på posten. Det bliver ikke et endegyldigt farvel. For Hans bliver ved med at have sin daglige gang i den virksomhed, hans hjerte banker 100 % for frem til sin død i 2010.        

I slut 1980’erne står CAD for 29 % af omsætningen. Kursusafdelingen kommer til, og vi tilbyder nu undervisning i AutoCAD. NTI´s CAD-afdeling får eget navn for yderligere at positionere os, som en troværdig CAD-leverandør: NTI CADcenter er en realitet.

Derudover afsluttes årtiet med at realisere endnu en milepæl: NTI bliver autoriseret Compaq-forhandler. Og ved indgangen til 1990’erne føler vi os godt rustet til fremtiden …

Fortsættelse følger …

Du vil snart kunne læse femte blogartikel om NTI, som dækker årene 1990 – 2000. I mellemtiden kan du danne dig et overblik på tidslinjen, som dækker hele NTI’s historie og de vigtigste milepæle i vores 75 år i byggebranchen og industrien.