Skip to main content Search Basket

NTI’s Corporate Social Responsibility (CSR) politik

Hos NTI mener vi, at vi har et socialt ansvar, hvilket også indebærer etisk, arbejdsmiljømæssig og miljømæssig stillingtagen. Vi mener, at vores kunder med rette kan forvente, at vi redegør for vores CSR politik, ligesom vi også stiller krav til vores leverandører.


Værdier

De værdier, vi i vores hverdag arbejder ud fra er:

  • Forventningsafstemning
  • Gensidig respekt
  • Pålidighed
  • Engagement
  • Samarbejde
  • Ydmyghed

Du kan læse mere om vores vision og værdier her

Diskrimination

Hos NTI anser vi det som en selvfølge, at der ikke sker diskrimination af hverken seksuel, kønsmæssig, foreningsmæssig, religiøs eller etnisk karakter. Vi har vidt forskellige medarbejdere ansat og mener, at alsidighed i sammensætningen af medarbejdere på en arbejdsplads er en fordel. Vi har bestemmelser i vores medarbejderhåndbog om både sexchikane, diskrimination og mobning, der håndhæves konsekvent. Heldigvis har vi dog ikke oplevet problemer i den retning.

Arbejdsmiljø

Hos NTI tager vi vores arbejdsmiljø meget alvorligt. Det betyder, at vi konstant forsøger at tilpasse arbejdsmiljøet, så der er størst mulig medarbejdertilfredshed hos medarbejderne. Vi har i øvrigt også modtaget ros fra Arbejdstilsynet ved deres besøg ved to af vores afdelinger. Vores bevidsthed omkring arbejdsmiljøet betydning kommer til udtryk både på det fysiske og psykiske plan. På det fysiske plan sikrer vi, at alle medarbejdere har egnet it-udstyr og sidder ordentligt med stole og borde, der individuelt kan tilpasses samt har ordentlig belysning. Samtidig har vi meget fokus på forebyggelse af stress og foretager forskellige tiltag for at fremme medarbejdertilfredshed.
Vores arbejdsmiljøpolitik findes her (åbner nyt vindue)

Hos NTI har vi stort fokus på medarbejdernes sundhed og på at undgå arbejdsulykker. Af arbejdsulykker har vi haft ganske få, der eksempelvis er opstået efter sociale medarbejderarrangementer med boldspil. Vi sørger for, at medarbejderne har adgang til sund og nærende frokost og frugt i løbet af dagen. Samtidig har vi indgået forskellige rabataftaler i forhold til træningscentre, og vi har også oprettet NTI-løbeklubber for at fremme sundheden.

NTI har meget fokus på miljøet og på bæredygtigt byggeri. Vi rådgiver vores kunder om bæredygtigt byggeri og ønsker naturligvis også selv at foretage de tiltag, vi har mulighed for, med henblik på at understøtte miljøbeskyttelsen.
Vi har fundet det nærliggende, at Sikkerhedsudvalget derfor også påser overholdelsen af vores CSR politik.

Miljøtiltag

Da vi ikke er en produktionsvirksomhed, består vores miljømæssige påvirkninger af almindelig drift af kontorer, herunder brug af tekniske hjælpemidler i form af pc’er, pc’udstyr, kontorartikler, telefoner osv. Vi har så vidt muligt opfordret de enkelte medarbejdere til at være opmærksomme på strømforbruget på såvel it-udstyr samt lys ligesom vi er opmærksomme på så vidt muligt at købe elsparepærer, pc’er og pc-udstyr, der er i den mere miljøvenlige ende osv. Vi har af miljømæssige hensyn valgt at overgå til e-fakturering ligesom vi så vidt muligt generelt kommunikerer pr. mail med vores kunder. Dette giver store papirbesparelser og herved miljøbesparelser. Vi opfordrer samtidig alle medarbejdere til kun at printe ud, hvis det er højst nødvendigt. Desuden er vi meget opmærksomme på korrekt sortering af affald, herunder batterier, papir, pap osv. ligesom vi i høj grad genbruger emballage ved forsendelser osv.

Leverandører i risikolande

Hos NTI tager vi skarpt afstand fra tvangsarbejde og børnearbejde. Det er dog slet ikke områder, der til dato har skabt problemer for os.
Hos NTI har vi generelt ikke leverandører eller samarbejdspartnere i de såkaldte risikolande (ifølge CSR kompasset), hvor der ofte er manglende offentlig kontrol med de sociale og miljømæssige forhold. Vi har dog haft et samarbejde med Kina omkring programmering af nogle it-værktøjer, og i denne forbindelse besøgte vi leverandøren og førte nøje kontrol med arbejdsmetoderne. Vi var særligt opmærksomme på, om menneskerettighederne og arbejdsmiljøreglerne blev overholdt samt om korruption fandt sted. Da der var tale om udførelse af arbejde på et højt niveau af fagligt højtuddannede medarbejdere, var problemstillinger som børnearbejde osv. dog ikke aktuelle for os. Da der er markant flest mænd i den kinesiske it-branche, var vi opmærksomme på problemstillingen omkring diskrimination, men var afhængige af vores kinesiske leverandørs udvælgelse af de bedste eksperter på netop vores nicheområde, hvilket tilsyneladende var mænd. Lønnen fik vi oplyst var rimelig i forhold til de sædvanlige lønvilkår i Kina. Vi har også indgået samarbejde med en dansk repræsentant i Kina fra NNE, der løbende fører tilsyn med forholdene på vores vegne. Vores hovedleverandør Autodesk er i øvrigt en amerikansk virksomhed med en meget gennemført CSR politik.

 

Vores leverandørers CSR politik

Generelt er vi meget opmærksomme på at stille krav til vores leverandører, så vi også sikrer, at de er opmærksomme på at tage et socialt ansvar.
Vores hovedleverandør Autodesk blev I 2007 placeret som nr. 6 ud af de 10 bedste teknologiske softwarevirksomheder ifølge CRO Magazine. Samtidig blev Autodesk kåret som nummer 1 i kategorien god virksomhedsledelse.
Autodesk opererer ud fra følgende strategi (gengivet på originalsproget)

Sustainability Strategy

As energy and material prices rise, and we witness the unintended consequences of past design decisions, we recognize the vital role that design can play in creating a more sustainable future. Design is everywhere and nearly everything is designed. As a leading provider of design and engineering software to the millions of architects, designers, and engineers creating the built world around us, we recognize that sustainability is integral to our corporate strategy and future business success.
Sustainability is central to who we are as a company. As our CEO Carl Bass frequently describes, sustainability is part of being a good, responsible company. It contributes to making Autodesk a financially great company delivering outstanding products. And it makes us an important company, helping our customers tackle the global challenges of the 21st century.
Our sustainability initiative has four areas of focus, each essential to our success:

Conduct Our Business Responsibly

Being a responsible business has been part of our corporate culture and strategy since our founding in 1982. Our efforts have earned us numerous awards, including being ranked number one in our sector for corporate governance by CRO (Corporate Responsibility Officer) Magazine this past year. See the Responsible Business section for details on corporate governance and business ethics, employee practices, community investment, and public policy.

Optimize the Environmental Impact of Our Operations

This area has been central for the company during the past year. We established an environmental policy, an environmental management system, and a governance model that integrates environmental impact considerations into business decisions across the company. See the Operational Impacts section for more details about our carbon footprint analysis and our most significant areas of impact.

Make Our Products the Best Available for Doing Sustainable Design

Although optimizing our own operational impact is important, an even bigger opportunity for Autodesk is to influence how our 9 million users are designing the built environment—from buildings and cars to cities and shoes. Our mission is to simplify and democratize sustainable design. We want to make sustainable design easy and accessible to architects, engineers, and designers everywhere, not just for the leading green innovators. See the Products and Industries sections for more details about how our customers are using Autodesk software to accelerate sustainable design across each of the industries we serve.

Amplify Our Impact by Partnering with Leading Innovators

Beyond influencing the design decisions of our customers, we aspire to further extend our impact on society by partnering and collaborating with innovators and thought leaders such as the U.S. Green Building Council, Designers Accord, and others. See the Partnering with Innovators section for more details about our partnership strategy and results.

Afrunding

Samlet set mener vi at være en social bevidst virksomhed, der ligger stor vægt på at drive vores forretning på etisk forsvarlig vis. Vi stiller krav til vores leverandører og samarbejdspartnere og er også indstillede på at honorere vores kunders krav til os.

Vi besvarer naturligvis altid gerne spørgsmål omkring vores CSR politik. Sådanne kan rettes til HR- og juridisk chef Karina Keller på [email protected] og tlf. 3010 8155.