Skip to main content

NO

Search Basket

Verdikort

Den fleksible og forutsigbare løsningen for konsulenthjelp og support.

Hvis ditt behov for support går utover bruk av funksjonalitet i programvaren vil det være et godt alternativ å supplere med et verdikort på konsulenttjenester. Dette kan du bruke til all form for supporthenvendelser du måtte ha behov for rundt våre løsninger og tjenester. Du velger selv hvor stort dette verdikortet skal være og om du ønsker at det skal fornyes automatisk eller på forespørsel. Dette kan tilpasses ulike behov og justeres opp/ned underveis.

Et verdikort gir følgende fordeler:

  • Stor grad av fleksibilitet i bruk (alle typer konsulentoppdrag og support)
  • Forutsigbare utgifter til konsulentbistand over tid
  • Enklere å få aksept for et større beløp enn mange små
  • Mulighet for volumrabatter
  • Prioritert tilgang til våre konsulenter og vårt supportapparat

Ta kontakt med oss for å få vite mer om verdikort