Skip to main content

NO

Search Basket

Nytt planleggingsverktøy for stillas reduserer kostnader og risikoen for feil

Bygg
NTI SCAFFPLANNER er en helt ny måte å planlegge stillas på.
UCO, Skanskas datterselskap, har testet verktøyet, og ser at løsningen gir redusert tidsbruk og kostnader.

DATA AV HØY KVALITET: - Ved å prosjektere stillas på denne måten, vil vi kunne basere våre valg på data av høy kvalitet, som vil gi besparelser for både oss og kunden, i form av redusert tidsforbruk og kostnader, sier BIM-rådgiver Andreas Hilfling Ruud ved Skanska Teknikk. Foto: NTI / CALIBR

I 2015 skrev NTIs senior løsningsingeniør Jan-Ove Lytomt bacheloroppgave om hvordan planleggingsprosessen av stillaser kan forenkles ved bruk av BIM-verktøy, for Kruse Smith og Ramirent.

Frem til i dag har stillas vært planlagt i svært liten grad. Nå lanseres verktøyet NTI SCAFFPLANNER, som gjør at stillas kan prosjekteres uten svinn, og med presisjon ned til hver stillasdel. Løsningen vil endre stillasbransjen, og sikre bedre digital samhandling samt sikkerhets- og risikostyring.

UCO, har vært i kontakt med Lytomt ved NTI i en lengre periode for å være oppdatert på utviklingen av løsningen.  Selve utprøvingen av NTI SCAFFPLANNER startet i slutten av februar 2019, og har pågått frem til i dag – flere selskaper har testet.

- Vi har tilegnet oss nye erfaringer med bruk av teknologi for planlegging/prosjektering av stillas, som ivaretar digital informasjonsflyt og digital samhandling. Det gir læring og erfaring om nye metoderfor digitalisering i våre prosjekt, sier rådgiver Andreas Hilfling Ruud ved Skanska Teknikk – BIM & VDC.

Det nye verktøyet gir full dokumentasjon av stillaset, og visuell samhandling i 3D. Hilfling Ruud ser mulighet for betydelige besparelser ved å prosjektere bygging av stillas på denne måten.

Vi ser helt klart at vi vil kunne levere riktig første gang og redusere risikoen for feil, ved å planlegge bygging av stillas på denne måten. Ved å prosjektere stillas med utgangspunkt i en digital tvilling av bygget, vil vi kunne basere våre valg på data av høy kvalitet, som vil gi besparelser for både oss og kunden, i form av redusert tidsforbruk og kostnader, sier han.

DIALOG UNDER TESTING: SCAFFPLANNERs «far», senior Løsningsingeniør Jan-Ove Lytomt og UCO har hatt jevnlig dialog i perioden de har testet løsningen. Foto: NTI / CALIBR

Etter å ha testet NTI SCAFFPLANNER, nevner Andreas Hilfling Ruud følgende fordeler ved å kunne prosjektere stillas slik verktøyet gir mulighet til:

  • Integrert bruk av bygningsinformasjonsmodell (BIM) i prosjekterings- og produksjonsprosessen
  • Strukturere og forenkle tilgangen på prosjektinformasjon
  • Økt og felles innsikt og forståelse av prosjektets omfang og innhold i tidligfase
  • Tilrettelegge for bedre datakvalitet, og gjenbruk av prosjektinformasjon
  • Forbedret beslutningsgrunnlag, salgsargument og tilrettelegge for bedre prosjektstyring
  • Redusere risikoen for feil og levere riktig første gang

- Hvordan har UCO og Skanska jobbet sammen med NTI under testing?

- Vi har hatt jevnlig dialog i perioden vi har fått testet SCAFFPLANNER. Vi har utvekslet de erfaringene vi har gjort oss, og gitt innspill om hva som fungerer godt, hva som kan forbedres og aktuelle integrasjoner og bruksområder, sier han.

NTI SCAFFPLANNER er det første fullintegrerte BIM-verktøyet for stillasplanlegging som ivaretar alle BIM-krav. Skanskas BIM-rådgiver opplyser at løsningen er intuitiv og passer rett inn i tverrfaglig samhandling.

- Hvordan passer stillasplanlegging og bruk av SCAFFPLANNER inn i dagens arbeidsprosess?

- Integreringen av stillasmodellering i dagens arbeidsprosess, og muligheten for komplettere den digitale tvillingen av bygget (BIM) med stillas, utgjør for oss den store og viktige verdien, sier Andreas Hilfling Ruud.

 - Det å ha en prosess for stillasprosjektering, integrert med prosjekteringsprosessen, gir oss tidlig den kvaliteten på input informasjon, som vi trenger for å kunne prosjektere og levere kundene våre, den beste stillasløsningen tilpasset deres prosjekt, tilføyer Hilfling Ruud.

LØSNINGEN ER KLAR: Nå lanseres verktøyet NTI SCAFFPLANNER, som er det første fullintegrerte BIM-verktøyet for stillasplanlegging som ivaretar alle BIM-krav. UCO er en av aktørene som har testet løsningen før lansering i mai.

- Hva er viktigheten av å kunne planlegge stillas i dag og fremtiden?

- Det er å få tidlig forståelse for prosjektets omfang og innhold, i et format som gir strukturert og forenklet tilgang på prosjektinformasjon av høy kvalitet.

- Burde bransjen drive i større grad med stillasplanlegging?

- Dette er av så stor verdi for oss, at vi kommer til å ha modellbasert prosjektering av stillas. For oss holder det ikke bare å kunne tilby de beste produktene, vi må også kunne tilby de riktige løsningene, sier Hilfling Ruud.

- Burde det være krav om at stillas planlegges før de bygges?

 - Det er viktig å forbedre arbeidsprosessene våre, og ivare ta sikkerheten til våre ansatte.

Prosjektering med dette verktøyet bidrar til mer effektiv bygging av stillas, og gjør arbeidshverdagen tryggere ute på byggeplass. Krav om at stillas planlegges før bygging, er helt klart et viktig forbedrings- og sikkerhetstiltak vi støtter, sier Andreas Hilfling Ruud ved Skanska Teknikk – BIM & VDC.

Vil du vite mer om NTI SCAFFPLANNER? 

Se video og book en demo med en av våre eksperter: https://www.nti.biz/no/produkter/nti-produkter/nti-scaffplanner/

Book 30 min gratis rådgivning