Skip to main content Search Basket

Sikrere dyreoperasjoner med Autodesk Fusion 360

Industri og design

   

attention icon

Denne videoen er ikke tilgjengelig

Du har ikke samtykket til Marketing cookies og vi kan derfor ikke vise denne Youtube-videoen.

Oppdater dine samtykker her - last deretter siden inn på nytt

Utfordring

En operasjon innebærer alltid en risiko, og for veterinærer er dyrevelferd alltid høyeste prioritet. Hvert år gjennomføres det et stort antall dyreoperasjoner som følge av skader og sykdommer. Finnes det nye måter å jobbe som veterinær på, gjennom planlegging og øke sikkerheten ved avanserte operasjoner?

Løsning

I Autodesk Fusion 360 kan 3D-modeller visualisere og tydeliggjøre anatomiske variasjoner, for eksempel brudd, og gi det kirurgiske teamet bedre muligheter til å forberede seg på prosedyrer. Additiv produksjon kan også brukes til å lage forskjellige hjelpemidler, noe som forenkler avanserte ortopediske prosedyrer.

Resultater

Gjennom grundige forberedelser ved hjelp av 3D-teknologi viser det seg at operasjoner kan gjennomføres raskere og samtidig med økt sikkerhet. Det kan føre til bedre kirurgiske resultater med raskere restitusjon, bedre levekår og forhåpentligvis forlenge dyrenes levetid.

Med dyrene i sentrum

"Det jeg ønsker er at behandlingene våre er best mulig for dyrene, og at vi ser glade og fornøyde dyreeiere". Forteller Alexander Thens, leg. Veterinær ved Blå Stjärnans dyresykehus i Göteborg. Alexander er en initiativrik person og har et stort engasjement for dyr, veterinærmedisin – spesielt bildebehandling – og teknologi. I løpet av det siste året har han begynt å kombinere sine interesseområder gjennom å utvikle nye måter å forberede, og planlegge avanserte operasjoner ved hjelp av 3D-modellering.

Veterinærpraksis er strengt styrt av veterinærpolitikk og retningslinjer som sikrer at alt som er gjort er til dyrenes beste og ikke utsetter dyr for lidelse. "Det er viktig å alltid ha dyrenes beste i tankene, og jo mer vi kan bruke dataene vi samler inn under undersøkelsene av et dyr, desto mer effektive kan vi være i operasjonene". sier Alexander. Han sier at målet er å øke sikkerheten under avanserte operasjoner ved å flytte tid fra operasjonsrommet til planleggingsfasen som finner sted i forkant.


Ny teknologi gir nye muligheter

Tradisjonelt brukes bildebehandling i undersøkelser og kirurgiske preparater. Det er da hovedsakelig Computed Tomography (CT) – bilder, også kalt røntgenstråler, som viser tynne snitt hvor hvert lag ofte er tynnere enn 1 mm og Magnetisk Resonance Imaging (MRI), også kalt magnetisk resonansavbildning, som brukes.

Alexander utvikler bruk av modelleringsprogramvare for å lage 3D-modeller av brudd eller andre typer abnormiteter (for eksempel medfødte sykdommer eller inflammatoriske endrede skjelettdeler). Med en 3D-modell, enten den er virtuell eller 3D-printet, kan operasjonsteamet i fellesskap forberede operasjonen på en mer detaljert måte enn gjennom røntgenbilder. Det har blitt vist at oppfatningen av størrelse nesten alltid er veldig dårlig verdsatt ved ganske enkelt å se på radiologiske bilder hvor de kan forstørres og reduseres nesten så mye som mulig. Ved å få et 3D-printet objekt i hånden, får du en bedre forståelse av hvor stort eller lite noe egentlig er. Du kan også sette dyreeieren tydeligere inn i problemet, vise hva feilen er og hvordan den ser ut, fortelle om alternativer og beskrive hva som kan eller må gjøres.

For dyret betyr dette ingen ekstra undersøkelse, men er hovedsakelig basert på CT- bildene for å lage 3D-modellen. Fra rådata (CT-bildene) brukes en programvare for å danne en 3D-mesh i anatomien. Denne modellen kan deretter brukes i ethvert program, og programmet Alexander stort sett jobber med er Autodesk Fusion 360.

Den første saken

På Blå Stjärnans Dyresykehus har Alexanders metode så langt blitt brukt i to operasjoner. Den første var en 1,5 år gammel Staffordshire Bull Terrier-hann med en buet rygg som på grunn av problemene hans vinglet, hadde vondt i ryggen og aldri kunne gjøre en så dagligdags ting som å løfte beinet for å tisse. Årsaken var et tidligere angrep, og undersøkelser viste to alvorlige vertebrale brudd som hadde vokst feil sammen, noe som gjorde operasjon nødvendig. Alexander så at saken ville være egnet for bruk av teknologien og dyreeierne var raskt på da de mottok informasjon om at det ikke innebar noen risiko eller ekstra undersøkelser, men at det handlet om å øke sikkerheten og nøyaktigheten av operasjonen.

Alexander var på dette tidspunktet helt ny innen 3D-modellering og brukte mye tid på å utvikle modellen. På en rygg handler det ikke om belastning, men om vinkler og dimensjoner. Når man har kjennskap til programmet, er det enkelt å få frem i 3D-modellen i Fusion 360. Deretter modellerte han boreførere som besto av to deler, en hvor en skive ble opprettet av det nøyaktige overflatearealet på ryggvirveloverflaten og en del gitt av de beregnende vinklene i sylindere for å lage den faktiske lederen av boret som ble brukt under operasjonen. Han manglet en 3D-printer, men tok kontakt med en veterinær ved Washington State University som, basert på Alexanders filer, printet ut modellen og sendte den til Göteborg. Kirurgen Gustaf Svensson som skulle gjennomføre operasjonen sammen med Alexander var veldig positivt innstilt allerede fra begynnelsen og de gikk gjennom alt av materiale på forhånd, både de tradisjonelle røntgenstrålene og den fysiske modellen.

 

Resultatet ble svært vellykket. Med den fysiske modellen kunne kirurgene på forhånd se nøyaktig hvor de ville bore og hvordan skruene ville settes inn. De kunne planlegge hvor mye som måtte fjernes, og hvordan området mellom ryggvirvlene skulle skilles. Operasjonen gikk bra og hunden kunne reise hjem etter to dager med en tydelig bedre rygg. En CT-undersøkelse umiddelbart etter operasjonen kunne vise at skruene og implantatet var utført med ekstremt god nøyaktighet. Og etter en viss rehabiliteringsperiode ved hjelp av dyrehospitalets fysioterapeuter, kunne han løfte beinet når han gikk tur for første gang!

Alexander Then

Fremtiden er her

Å operere dyr er ikke nytt, og heller ikke lage 3D-modeller. Derimot, å lage 3D-modeller for og lykkes bedre med dyreoperasjoner er noe nytt. Dette blir av og til praktisert, men Alexander ser at fordelene med teknologien er så store at den snart vil bli spredt og brukt av flere mennesker innen veterinærmedisin. "Innen humanmedisin har de kommet langt, og jeg samarbeider med et team fra 3D-senteret ved Skåne universitetssykehus i Lund. Jeg har mye kontakt med dem for å lære mer og utvikle ideer. Det vi trenger er samarbeid, at flere får øynene opp for dette og at vi sammen kan utvikle et område med enormt potensial. Jeg er blant de første til å gjøre dette i Sverige, og den som jobber mest aktivt med utviklingen, men jeg vil gjerne få med flere slik at vi kan ta det videre sammen", sier Alexander.

 

Et fremtredende trekk ved Alexander er hans store åpenhet for samarbeid. Han sier at han gjerne vil finne aktører fra andre områder for i fellesskap å utvikle mulighetene rundt 3D-teknologi. Som et eksempel nevner han at titanskrivere, som han vil ha stor nytte av å utvikle visse implantater, er en stor investering som han for tiden ikke kan investere i. Med en samarbeidspartner som har en, kan han bidra med sin kunnskap og erfaring i utviklingsprosjekter. Han er overbevist om at samarbeid kan lede oss inn i fremtiden og dermed gjøre operasjoner tryggere for både dyrene våre og oss mennesker.

"Som veterinærer ønsker vi det beste for dyrene, og med 3D-teknologi kan vi planlegge mer nøye, åpne mindre kirurgiske sår, redusere tiden under narkose og forkorte operasjonstiden, noe som gir raskere restitusjon og øker sannsynlighet for overlevelse. Hvis du for eksempel kan forkorte en operasjon som tar et par timer med 30 minutter, er det veldig viktig. Vi har allerede rådata vi trenger fra vanlige undersøkelser, så dette betyr ingen ytterligere undersøkelser eller risiko for dyrene, men er bare positivt i det aspektet. Det som trengs er at flere lærer å se fordelene med 3D-teknologi og at vi veterinærer må tenke nytt å flytte tiden fra operasjon til forberedelse" forteller Alexander


Neste steg

Som den drevne personen Alexander Then er, har han også tenkt på det neste trinnet, som er å 3D-printe ut individuelt tilpassede reservedeler for å erstatte fjernede deler med. Allerede nå forbereder han seg som om det var en skarp situasjon og lager modeller for dyrepasientene som han ser ville bli hjulpet av implantater for å forbedre funksjon og utseende.

"Hvis du skal bytte ut deler i et dyr, handler det om å finne riktig materiale, beregne holdbarhet og gjøre lastanalyser. Selvfølgelig er det viktig at det er helt riktig, så akkurat nå lærer jeg mye om forskjellige beregninger og materialer", forteller han. Blant annet gjør Alexander simuleringer i Fusion 360 med alle de tilpassede implantatene han lager og som mulig kan opereres på dyr. Han dokumenterer alt fra et sikkerhetsaspekt og har i sitt arbeid veldig stor nytte av den store kunnskapen som er tilgjengelig ved 3D-senteret på Skåne universitetssykehus i Lund. Han møter dem kontinuerlig i digitale møter for å utveksle erfaringer og komme med nye forbedringer.

I tillegg til å forberede seg på neste trinn i teknologien, ønsker Alexander også å spre kunnskap og fortelle om de tekniske mulighetene som finnes og hvilke effekter man kan ha. Dyrenes velferd er alltid i sentrum, og det viktigste for han er alltid at han bidrar til å gjøre ting bedre for dyrene.

-----------------------------

Alexander Then er leg. Veterinær ved Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, en av Sveriges største smådyrklinikker. Han har stor interesse for bildebehandling og har studert en mastergrad i MR, CT, ultralyddiagnostikk og nukleærmedisin. For tiden utdanner han seg ved siden av veterinæryrket for å bli 3D-utskriftsspesialist på en 1,5- årig polyteknisk utdanning.

Kjøp Fusion 360 lisens og kurs i vår webshop

Med oss er du sikret full støtte hele veien.

Vil du høre mer om mulighetene med Fusion 360 - og hvilke lisens som passer for dere?

Hos NTI får du:  

  • Lokal rådgivning
  • Installasjon og post-prosessor tilpasning til din maskin
  • Mulighet for kurs tilpasset dine behov
  • Teknisk support

Les også: 9 grunner til å velge en Autodesk Platinum partner.

Vil du bli kontaktet av oss? Registrer deg her