Skip to main content

NO

Search Basket

Norsk Kylling: Bygger ny fabrikk drevet av innovasjon

Bygg

Ambisjonene for det nye produksjonsanlegget for kylling i Orkdal er skyhøye, spesielt når det gjelder grønne løsninger, energismart produksjon og prosjekteffektivitet.

Main-photo: Illustration: Norsk Kylling

Photo: Model snapshot from Bimsync/Norsk Kylling

Byggingen av det nye anlegget er et komplekst prosjekt. Innovasjon er nøkkelen til dette prosjektet, og en sentral del har vært å sikre at filene som kommer fra de ulike leverandørene av prosessutstyr møter IFC-standard. Så langt er resultatene unike for Norsk Kylling: 90% av maskinene er allerede koblet til informasjon om geometri, behov for utilities (vann, strøm, luft, gass, etc) og plassering. Modellene vil senere også bli beriket med monteringsanvisninger, fremdrift for montasje, leveringsdatoer, med mer, og Bimsync vil gjøre denne prosessen lettere.

Bimsync er et viktig verktøy for prosjektet, og det er for tiden 140 brukere fra fem forskjellige land, fordelt på 37 ulike lag/aktører.

Tidligere prosjekter har blitt gjennomført i tilfeldige webhotell, men i dette nye, store prosjektet ønsket Norsk Kylling å benytte verktøy og systemer som kan håndtere innovasjonskravene som VDC (Virtual Design and Construction) fører med seg.

- Tradisjonelt kan informasjon og data gå tapt mellom prosjektdeltakerne på grunn av mangel på teknologi og ineffektiv arbeidsflyt. VDC-metoden som benyttes i dette prosjektet forbedrer arbeidsflyten, og Bimsync gir den rette teknologiske støtten for å forbedre visuell informasjonsflyt. Det ble gjort en grundig prosess for å velge den mest passende digitale kommunikasjonsplattformen for dette prosjektet, og Bimsync utmerket seg i forhold til sine konkurrenter, sier rådgiver for Norsk Kylling, Johnny Rimestad Sætre.

Mengden positive tilbakemeldinger fra ledelsen, entreprenørene, leverandører og eierne har vært svært merkbar etter implementeringen av Bimsync.

Hele prosjektledelsen bruker Bimsync daglig, og det har blitt et viktig element i verdikjeden. Tilbakemeldingen er at det er et veldig brukervennlig system, fordi man går rett til 3D-modellen, og det er ingenting å laste ned.

Forprosjekteringen av bygget ble avsluttet våren 2018 og nå er entreprenører og leverandører på plass. Prosjektet er nå i en samarbeidsfase der bygningen, de tekniske installasjonene, prosessutstyret og støttesystemene synkroniseres og optimaliseres ved hjelp av åpen BIM. Neste fase er detaljering, og planlagt byggestart i løpet av 2019.

- Effekten er umiddelbar:

Alle ser de samme tingene samtidig, i sanntid. Det er i seg selv ekstremt kraftig og verdifullt. Bimsync har hjulpet oss med å digitalisere flere av prosessene våre, og har bidratt til å gjøre overgangen til en full, digital praksis lettere.

JOHNNY RIMESTAD SÆTRE

DISIPLINLEDER VDC I NIRAS, RÅDGIVER FOR NORSK KYLLING

Vil du vite mer?

Kontakt oss

Pål-Aksel Sletteng

Senior løsningsrådgiver - bygg/4D/VDC

+47 458 60 050

Morten Marwell-Hauge

Business Development Manager - FDVU

+47 482 05 180