Skip to main content

NO

Search Basket

Dette er fremtiden i planlegging av stillas

Bygg

MB Stillas mener at de største fordelene med NTI SCAFFPLANNER er at du kan bedre sikkerheten og redusere kostnaden på byggeprosjektet ved bedre planlegging av stillas.

Jeg er helt sikker på at våre kunder og de store entreprenørene vil sette dette som krav i fremtiden sier Kristian Borud - daglig leder ved MB Stillas AS.

Nå lanseres verktøyet NTI SCAFFPLANNER, som gjør at stillas planlegges uten svinn, og med presisjon ned til hver minste stillasdel. Løsningen vil endre stillasbransjen, og sikre bedre samhandling samt sikkerhets- og risikostyring.

MB Stillas AS, Norges raskest voksene stillasentreprenør, har testet en beta versjon av løsningen i rundt én måned.
Vi møtte daglig leder Kristian Borud i MB Stillas ute i felt. På en travel byggeplass i Skedsmo er stillasplanleggeren i full bruk. 

- Du må være med på dette hvis du skal være en leverandør av stillas i fremtiden.  Vi bruker metoder som gjør at vi kan montere mest mulig sikkert, effektivt og miljøvennlig, sier Kristian Borud.

NTI SCAFFPLANNER, som er det første fullintegrerte BIM-verktøyet for stillasplanlegging som ivaretar alle BIM-krav.

Daglig leder Kristian Borud i MB Stillas mener at NTI SCAFFPLANNER gir disse fordelene:

  • Forenkler prosjektering av stillas
  • Tidlig behovskartlegging med kunden
  • Slipper å telle deler på blyanttegning
  • Enkel 3D-visualisering for kunde
  • Gode arbeidstegninger for montører
  • Genererer korrekte pakklister for lager
  • Genererer korrekte mengder for fakturering
  • Ansatte uten mye erfaring fra stillasfaget kan enklere vurdere løsninger  
  • Bedre planlegging gir mindre kjøring og transportkostnader
  • Full dokumentasjon av stillas i alle ledd

Denne videoen er ikke tilgjengelig

Du har ikke samtykket til Marketing cookies og vi kan derfor ikke vise denne Youtube-videoen.

Oppdater dine samtykker her - last deretter siden inn på nytt

MB Stillas Monterer flere hundretusen kvm hvert år. I dag planlegges stillas i stor grad ved planleggingsmøter, befaring, tverrfaglige oppstartsmøter, tegning og prosjektering. Kristian Borud mener at bedre planlegging av stillas i tidlig fase, gir økte besparelser i monteringstid, på lager, valg av  riktig transport (stor/liten lastebil eller kl. B) - og ikke minst: For å få fakturert riktig mengde!

- Hva synes du om løsningen?

- Den største fordelen er at du kan kvalitetsikre et godt resultatet, bedre sikkerheten og reduserer kostnaden. Sikkerheten til gutta som går der, er det viktigste. Kombinert med modeller fra kunder kan vi modellere de fleste stillasløsninger og presentere for kunde før et eneste spir er satt opp. Jeg synes NTI SCAFFPLANNER er et godt verktøy som forenkler hverdagen, sier Borud.

MB Stillas har hatt  dialog med NTI underveis, og gitt mye feedback til utbedringer. Nå er endelig løsning klar.

Planlegging av stillas øker sikkerheten og produktiviteten ved at man kan finne løsninger som ivaretar alles sikkerhet på byggeplassen. Produktiviteten øker når man kan dele opp bygget i vegger og høyder, og levere riktig mengde på riktig sted. Produktiviteten øker også med gode tegninger slik at montørene vet hva og hvordan de skal bygge, påpeker Borud.

- Burde det være krav om at stillas planlegges før de bygges?

- Ja. Det er krav til tegning og prosjektering av alle andre fag i en byggeprosess. De midlertidige konstruksjonene som stillas blir som regel glemt, noe som kan føre til mange farlige konstruksjoner og i verste fall ulykker.

- Vil dere fortsette å bruke løsningen?

- Ja, vi kommer til å bruke NTI SCAFFPLANNER, og er helt sikker på at det vil tvinge seg frem hos flere.  Jeg er helt sikkert på at våre kunder og de store entreprenørene vil sette dette som krav i fremtiden. Vi kommer definitivt til å fortsette og videreutvikle måten vi jobber med det i dag, sier Kristian Borud.

 

Vil du vite med om NTI SCAFFPLANNER?

Se video og book en demo her: https://www.nti.biz/no/produkter/nti-produkter/nti-scaffplanner/

Book 30 min gratis rådgivning