Skip to main content

NO

Search Basket

Skal bygge 20 prosent raskere per kvadratmeter!

Bygg
Kruse Smiths VDC-gruppe ønsker å gi konsernet bedre digitale forutsetninger til å heve kvaliteten og øke gjennomføringsdyktigheten. Alle vinner på dette – kundene desidert mest. Virtual design and construction (VDC) handler om hvordan man styrer og samordner fagdisiplinene i et prosjekt. Dette slik at mål nås på den mest rasjonelle, effektive og smidige måten.

Kruse Smith er blant forkjemperne for å flytte grenser, og spennende vyer var blant grunnene til at bygningsingeniøren Gunnar Skeie for fem år siden ønsket å ta fatt på digitaliseringsoppgaver i selskapet. Dette etter å ha vært i «oljå» og i teknologibransjen siden 1991.

– Kruse Smith så behovet for å endre seg, og det ønsket jeg å være med på. Digitalisering påvirker alle prosesser i bransjen, og det er gøy at vi satser så mye på å ligge i front, sier Skeie.

Ønsker du å lære mer om BIM?

Verdens raskeste dypdykk finner du her

Kruse Smith ønsker å finne frem til fremtidens løsninger for å levere de beste prosjektene til de mest fornøyde kundene.

BIM + tid = 4D og holdningsendringer

For å lykkes med digitalisering er det avgjørende å samle alle fagdisipliner i samme rom i planleggingsfasen, og i samme digitale modell gjennom hele prosjektet. Digitaliseringens gevinster kommer ikke uten felles forståelse blant alle prosjektdeltagere.

Ønsker du en strategisk diskusjon om hvordan lykkes med digitalisering? Send mail til oss i NTI for en uforpliktende gjennomgang
– Vi må i større grad gå rett fra modell til byggeplass. Vi kan slippe manuelle oppmålinger ved å mate inn punkter fra en digital modell i totalstasjoner, og sikre at alle utplasseringene kommer på riktig sted. Dermed er det raskere å finne ut hvor veggen skal stå og unngå feil. Når vi fjerner manuelle steg blir presisjonen langt høyere, sier Skeie.

Han forteller også om andre eksempler, som når roboter brukes til å borre hullene i taket, slik at stag kan plasseres med millimeterpresisjon.

– Skal vi bygge raskere må mer av arbeidet foregå andre steder enn på selve byggeplassen der plass er den største mangelvaren. Vi har store muligheter dersom vi blir flinkere til å prefabrikere komponenter og bestanddeler, sier Skeie.

Han fremhever at i alle andre næringer kommer arbeidsoppgavene til robotene.

– Ifølge McKinsey har vi tre ganger større sjanse til å lykkes med automatisering om mer av arbeidet gjøres i mer forutsigbare miljø. Dette gjør jobben på byggeplass enklere, raskere og bedre.

Bygningsmodeller man «ser»

BIM og 3D-løsninger fra Autodesk og 4D fra SYNCHRO er viktige forutsetninger for å digitalisere byggeprosjektene. 3D brukes til å skape de tredimensjonale modellene, 4D legges på toppen for å hente ut detaljerte fremdriftsplaner og mengdeberegninger.

– Prosjektene får en annen dimensjon når vi kobler sammen 3D BIM og 4D i en modell alle «ser». Det blir lettere å forstå konsekvensene og man kan raskere ta bedre beslutninger.

– Med digitale verktøy kan vi «bygge» mange ganger før vi kommer på byggeplass. I et prosjekt der vi brukte 4D for å optimalisere fremdriften fikk vi en måneds raskere fremdrift. En fagdisiplin kunne komme inn på byggeplass lenge før planlagt, noe som gjorde at vi fikk tettet bygget raskere. Slikt sparer kunden mye penger på, poengterer han.

Fremtidens digitale vinnere

Andre aktører har vist at med systematisk bruk av 4D i planleggingen kan man redusere byggetid med 15 prosent.

– Det blir veldig mye penger, poengterer Skeie.

– Målet er å bygge 20 prosent raskere enn i dag. For å lykkes med dette må vi bruke modeller som luker ut misforståelser og ukorrekte antagelser. De entreprenørene som rigger for digitalisering står igjen som fremtidens vinnere, spår Skeie og poengterer at kundene også sparer mye gjennom hele byggets levetid når man har gode digitale bygningsinformasjonsmodeller.

– Digitalisering gir mange goder, flere bør raskt sette seg inn i mulighetene og potensialet. 70-80 prosent av vår verdiskapning kommer fra samarbeidspartnere. Derfor foretrekker vi leverandører som deler våre digitale ambisjoner innen digitalisering og VDC.

Se Kruse Smiths VDC-promovideo

Se programmet fra SYNCHRO konferansen 15. mars 2017.

Ønsker du mer informasjon om SYNCHRO 4D og BIM?

Kontakt oss

Pål-Aksel Sletteng

Senior løsningsrådgiver - bygg/4D/VDC

+47 458 60 050

pas@nti.biz