Skip to main content Search Basket

GJ Machine har investert i automatisering av designprosesser

Industri og design

GJ Machine har spesialisert seg på robot-teknologi, og leverer skreddersøm og state-of-the-art robotløsninger til produksjonslinjer. De så behovet for å investere i automatisering av designprosesser.

GJ Machine har et mål om å vokse, og har derfor gjennomgått sine interne prosesser. Det ble raskt konkludert med at det lå et stort potensial i å optimalisere og digitalisere arbeidsprosessene. 

Behov for å optimalisere og digitalisering arbeidsprosessene

-Vi har vært i markedet i mange år, og hadde derfor mye og til dels utdatert informasjon. Det ble etter hvert krevende med manuelle rutiner. Vi innså derfor at automatisering og logikk kan gi oss et skikkelig løft, forklarer Johnsen.

Med det utgangspunktet gikk GJ Machine i dialog med NTI om å få på plass en løsning som kunne gi full kontroll og sporbarhet i designprosjektene. Det å ha en logisk sammenheng mellom design, BOM-lister og arbeidstegninger ble en forutsetning for å kunne gjennomføre stadig voksende prosjekter.

Løsningen skulle vise seg å gi en vesentlig enklere hverdag for designerne der de nå har totaloversikt og sporbarhet av både nye og gamle prosjekter. Det gjør gjenfinning og gjenbruk veldig mye enklere, og har frigjort tid som tidligere gikk med på å lete etter informasjon. Oversikt over design, tegninger og prosjektstatus er nå også tilgjengelig i produksjonen.

Vellykket samarbeid med NTI

For godt over et år siden startet NTI prosjektet i samarbeid med GJ Machine. Gunnar Laland var en av NTIs konsulenter som var en viktig bidragsyter i dette arbeidet:

-Det var et vellykket prosjekt. Gjennomføringen var smidig, kunden var tydelig på suksesskriterier, og dialogen underveis var preget av tillit. Kunden har nå den mest egnede og effektive løsningen. Jeg synes det var et spennende prosjekt fordi kunden bidro med riktig fokus hele veien, forteller Laland.

Kleng Hodnefjell, Løsningsrådgiver i NTI, har også vært involvert i prosjektet:

-Det er gøy å være vitne til at norske industribedrifter har en aktiv holdning til å ta i bruk nye metoder. Vi vet at det ikke er tilstrekkelig å opprettholde status quo. Det vil over tid svekke konkurransekraften. Da er det viktig at man tilpasser, automatiserer og jobber med mulighetene digitalisering gir. GJ Machine er et godt eksempel på nettopp dette, sier Hodnefjell.

Firmaet har satt digitalisering på dagsorden, og Johnsen er tydelig på at arbeidet så langt er bare en begynnelse:

-Vi ønsker å se på simulering av kundeprosjektene sammen med kundene. Å visualisere en robotisert produksjonslinje ved hjelp av VR er noe vi gjerne vil tilgjengeliggjøre for kundene våre. Det vil kunne gi oss et konkurransefortrinn, avslutter han.

GJ Machine

Vi har vært i markedet i mange år, og hadde derfor mye og til dels utdatert informasjon. Det ble etter hvert krevende med manuelle rutiner. Vi innså derfor at automatisering og logikk kan gi oss et skikkelig løft, forklarer Johnsen.

Gunnar Johnsen

Daglig leder

GJ Machine - Automation & Robotics

GJ Machine tilbyr produksjonslinjer, fra roboter til transportbånd og styringssystemer Vi leverer skreddersydde løsninger for bearbeiding og vareflyt til prosess-, næringsmiddel- og annen- industri. Besøk vår hjemmeside: https://www.machine.no/

Denne videoen er ikke tilgjengelig

Du har ikke samtykket til Marketing cookies og vi kan derfor ikke vise denne Youtube-videoen.

Oppdater dine samtykker her - last deretter siden inn på nytt

Mer informasjon om automatisering