Skip to main content

NO

Search Basket

CALDAN har halvert layout-tiden med Inventor Factory

Industri og design

En av årsakene til suksessen CALDAN Conveyor A/S opplever er at de har fått kontroll på all data i hele prosessen. Det skjer blant annet med Inventor Factory og en 100% integrasjon med firmaets ERP-system. Medarbeidere jobber nå med en løsning som har blitt mye enklere å håndtere!

Utfordring

CALDAN Conveyor A/S er en av verdens ledende leverandører av transportanlegg til overflatebehandlingsindustrien.
 
Det utvikles så store modeller at det er nesten umulig å arbeide med dem i standard Inventor.

Løsning

Løsningen var å utarbeide konfigurerbare iLogic-assets i Inventor Factory. Det gjør, sammen med Factorys layout-funksjonalitet at dette arbeidet har blitt mye enklere. I tillegg kommer en 100% integrasjon til firmaets ERP-system.

Resultat

Med Factory og muligheten for å utarbeide 3D-modeller har CALDAN nå et mye bedre grunnlag for å levere raskt til kundene sine – fra salg til ferdigprodusert vare. Avtalegrunnlaget er betydelig forbedret, og layouttiden er halvert.

Transportsystemer fra få meter og opp til over 3 kilometer

CALDAN Conveyor A/S er en av verdens ledende leverandører av transportanlegg til overflatebehandlingsindustrien. Transportanleggene deres er manuelle eller automatiske – og de overflatebehandler alt fra deksler til mobiltelefoner til emner på flere tonn.

Hovedmarkedet er underleverandører til bilindustrien, hvor emnene er kufangere, sidespeil og mye  annet som skal lakkeres. Kun fantasien setter grensene for anleggene som leveres. Det er snakk om løsninger på opp til 3,4 km i lengde!

Når man vokser ut av 2D

CALDAN har stor glede av Inventor Factory når de skal bygge store komplekse anlegg. Banene er bygget opp av standarder, som stykkes sammen med spesialkomponenter. Det hele styres ved å endre på en mengde parametre, og her benyttes Inventor iLogic. 

Anders Thorvald, sjef for designavdelingen hos CALDAN, beskriver utviklingen slik:

"Tidligere benyttet vi 2D. Vi skiftet til «alminnelig» Inventor, men modellene ble så store at vi nesten ikke kunne jobbe med dem. Filstørrelsene ble rett og slett for tunge. Vi gikk over til Factory - og skiftet til NTI A/S. Det, sammen med at Factory ble forbedret markant, betyr at vi nå har en løsning som virker svært godt."

Ut over våre parametriske conveyor-planer er det også laget mange iLogic assets hvor man i den samme modellen har bygget opp til 24 varianter hvor man høyreklikker og velger varianter som peker på et unikt varenummer. Der etter innleses det i ERP-systemet, som gir de riktige tegningene i produksjonen.

Det gjør det virkelig enkelt å skifte mellom varianter i form av overflatebehandling eller fysisk utseende. I tillegg er det enkelt for designeren å lage anlegget uten å måtte spille en masse tid på å søke lovlige varianter, og siden det velges standardkomponenter, utelukkes det også en mengde potensielle feil.

Layout-tiden halvert

 
På spørsmål om hvilke besparelser løsningen har gitt, svarer Anders Thorvald:

"Selv om det er vanskelig å beregne besparelsene fra før til nå, siden alle leveranser er unike, sier magefølelsen meg at vi i forbindelse med layoutarbeidet vårt har halvert tidsforbruket, sier han. 

Det har blitt mye lettere å lage en endring og implementere den, og vi får redusert antall feil fordi vi kun kan foreta lovlige valg i Factory. Dermed må vi ikke bruke en masse tid på å lete etter komponenter.

En annen fordel er måten tingene samles på med Connector Points. Tidligere arbeidet noen med flate-flate Constrains, andre med linje-linje Constrains, for å få ting til å henge sammen. Det gjorde det vanskelig å gjøre endringer i noe som en annen hadde laget. I dag er det likt hver gang – for alle – fordi Factory arbeider med Connector Points. 

Vi kan sende 3D-filer som kun inneholder det kunden har bruk for. Det gir en lettere fil som kan settes inn i kundens 3D-samling når fabrikklayout skal bygges opp."

100% integrasjon med ERP

Factory-stykklisten eksporteres til Excel og leses direkte inn i ERP-systemet. Her konverteres data til fullt definerbare modeller, slik at de riktige tegningene kommer ut i verkstedet, selv om alt er konstruert med forenklede modeller. Det betyr også at vekten på alt kan beregnes 100% korrekt når anlegget skal sendes til kunden – og når kunden skal dimensjonere f.eks. stålkonstruksjoner som skal bære anlegget. 

Ved spesialløsninger unngår man ikke å lage en heldefinert modell og ny konstruksjon. Men når man har forenklet det, og får det til å spille sammen i Factory, får man en datamessig lett hovedsamling som er lett å rotere, zoome og sende til kunden. Dette skjer uten at det mistes interne data i forhold til ERP-systemet, innkjøpere og underleverandører. 

CALDAN har utpekt én sentral person som styrer utviklingen og publisering av assets og iLogic-regler. Anders Thorvald avslutter med disse ordene:

"Det anbefales på det sterkeste å benytte Factory, når man arbeider med store modeller som skal utveksles med kunder. Det er en fornøyelse å se arbeidsgleden medarbeiderne har ved å arbeide med et system som er blitt så enkelt i forhold til tidligere, sier han." 

Om CALDAN

CALDAN Conveyor A/S er en av verdens ledende leverandører av transportanlegg til overflatebehandlingsindustrien. Virksomheten ligger i Galten ved Aarhus, og er en veletablert, moderne teknologivirksomhet med 50 års bransjeerfaring. CALDAN prosjekterer, produserer og monterer interne transportanlegg til automatiserte lakkeringsoppgaver i både inn- og utland. 

CALDAN er i stor vekst og har to ganger fått tildelt Børsens pris som Gaselle-virksomhet. I tillegg er konsernet finansielt velfundert, og har i en lang årrekke oppnådd AAA-rating.  

Virksomheten har datterselskap i Tyskland, England og Frankrike, og beskjeftiger 140 engasjerte medarbeidere. 

CALDAN har vært en aktiv aktør i overflatebehandlings- og materialehåndteringsindustrien i over 50 år og har installert mer enn 4500 conveyor-systemer verden rundt.

Vil du vite mer?

Hvis du vil vite mer om CALDAN kan du besøke hjemmesiden deres her:

http://www.caldan.dk/ 

Vil du vite mer om Inventor Factory, som er en del av Autodesk Product Design & Manufacturing Collection, kan du lese mer her:

Les mer om Autodesk Product Design & Manufacturing Collection

Flere opplysninger?:

Markus Gundersen

Løsningsarkitekt – PLM

+47 465 47 137

mgu@nti.biz