Skip to main content Search Basket

Sparer penger og jobber smartere med innleid BIM-spesialist

Med innleid kompetanse reduserer Betonmast byggefeil før de oppstår.

I dag er BIM-modellen etablert praksis i måten det prosjekteres, planlegges og bygges. De raske digitale endringene har medført stor etterspørsel etter dedikert kompetanse på BIM-teknologi i rådgivende ledd, hos entreprenørene, og ute hos eiendomseiere - som har stor verdi av digitale tvillinger gjennom hele byggets levetid.

Hektiske tider for BIM-konsulenter

Det er hektiske tider for våre BIM-konsulenter. Mange ønsker både strategisk og operativ bistand innen koordinering på BIM, og prosessledelse.

Halvor Jensen

Administrerende Direktør, NTI AS

NTI er blant Nordens fremste kompetansemiljøer for de som skal bygge eller produsere, og trenden er tydelig: Pandemien har skutt fart i digitaliseringen i BAE-næringen og industrien.

Joakim Rud Nilsen er en av flere rådgivere i NTI som leies inn av særlig entreprenører for å lede og bistå med digitalisering av byggeprosjekter, og for å kvalitetssikre arbeidet med BIM-modellene.

- Vi blir ofte engasjert når prosjekteringsgruppen skal settes sammen, og brukes mye til å utvikle kravdokumenter og underlaget som er nødvendig for oppbygninger av BIM-modellene. Vi gir oppdragsgiver både kapasiteten og kompetansen de behøver for å bygge raskere og så feilfritt som mulig, sier Rud Nilsen.

Mer krevende enn først antatt

Nilsen har i flere år jobbet med Betonmast i Buskerud og Vestfold, og senest på næringsbyggprosjektet Gråterudveien 14. Her skal det bygges kontor- og produksjonsarealer på 6200 kvadratmeter. Hoved-leietaker i prosjektet, Visitech, skal ha 60-70 prosent av arealene, og de har særegne behov.

- Visitech produserer kretskort, og har krevende behov vi skal ta hensyn til når bygget prosjekteres. Det er egne regler og behov for labbene, mange tekniske komponenter, avanserte behov for kjøling, og trykkluftsystemer, sier Frode Kristiansen som er prosjekteringsleder i Betonmast, og BIM-koordinator på Gråterudveien 14.

Byggingen ble iverksatt i 2021, og bygget skal stå klart i løpet av et år. De krevende tekniske utfordringene gjorde at Kristiansen forutså behovet for å knytte til seg digital spesialistkompetanse til å kvalitetssikre BIM-modellen.

- For oss var det en kost/nytte vurdering. Det koster mye å holde seg i forkant og ha kunnskap om de seneste prosessene og teknologiene, og det er ofte bedre å leie inn kompetansen i de ulike prosjektene etter behov, sier Kristiansen.

Viktig å hente inn kompetansen tidlig

Kristiansen har selv syv års praktisk erfaring med BIM.

Viktig i hele byggets levetid

Før ble BIM-modellen brukt mest til å orientere seg i bygget og for å planlegge hva som skulle bygges, og hvor. I dag er modellene like viktige i hele byggets levetid fra prosjektering og helt til driftsfasen. I byggefasen er dette nå vårt viktigste verktøy.

Frode Kristiansen

Prosjekteringsleder, Betonmast

Han mener bransjen fortsatt må ta et digitalt skippertak, og stresser viktigheten av at det deles kompetanse på tvers av næringene.

- Vi ser stor forskjell på hvor flinke våre ulike partnere er på å bruke BIM i sitt arbeid, og vi opplever det som en stor fordel når våre samarbeidspartnere har bred digital kompetanse, sier Frode Kristiansen.

Kristiansen er tydelig på at de anser kompetanse på BIM som et konkurransefortrinn.

- Det er særlig viktig for å redusere feil i byggeprosessen og håndtere prosjektet på beste mulige måte. Dermed reduserer vi kostnadene, og mulige negative konsekvenser for fremdriften, sier han.

Sikret at modellen var riktig satt opp

I prosjektet i Drammen var NTI tidlig inne i prosessen for å utarbeide BIM-manualen, kjøre simuleringer, og sikre at prosjekteringen blir satt opp riktig i modellen.

- Jeg føler at jeg selv er ganske habil på BIM, men dette er veldig krevende oppgaver der vi får stor verdi av eksperthjelp. I starten av prosjektene er det veldig mange små, men viktige oppgaver som er viktig å få til på riktig måte, sier Kristiansen.  

Med hjelp har Betonmast tatt i bruk de seneste innovasjonene i teknologien, og fått større trygghet for at den digitale modellen er riktig satt opp.

- Vi har spart veldig mye tid og penger på å leie inn denne kompetansen, sier Kristiansen som påpeker at dette har spart han for jobb i helger og sene kvelder.

Særlig viktig i store prosjekter

Kristiansen er tydelig på at det er viktig å gjøre seg opp tanker på hvilke prosjekter det lønner seg å leie inn BIM-bistand.

- Til syvende og sist så handler det om økonomi, og det er lett å slå fast at i store og krevende prosjekt er beslutningen enkel, sier Kristiansen.

På mindre prosjekter er det vanskelig å forsvare kostnaden på en innleid ressurs, og da tilpasses gjerne omfanget til workshops eller andre leveranseformer av kompetanse.

Kristiansen er tydelig på at de hele tiden hever egen kompetanse med kurs og opplæringer. Og i oppdragene med NTI merker han også at NTIs konsulenter forsøker å overføre relevant kompetanse til fagfolkene hos oppdragsgiver.

- Vi pleier å si at det er dyrt å forebygge byggefeil, men enda dyrere å utbedre de. Konsulenten har hjulpet oss se behovene og sikre at modellen ble satt opp på riktig nivå. Kostnaden blir billigere jo tidligere den tas i prosjektet, sier Kristiansen.

Kan ikke stresse viktigheten nok

I utgangspunktet var det ikke budsjettert for innleid bistand i prosjektet Gråterudveien.

- Det var derfor krevende å finne penger til det, men vi så raskt at vi ikke hadde noe valg. Vi er avhengig av kompetansen, og konsulenten satt seg raskt inn i oppgavene, sier han.

Han mener flere burde budsjettere for å hente inn tilsvarende bistand i komplekse og store byggeprosjekter.

- Jo flere systemer, gjennomføringer, og kompliserte konstruksjoner, desto viktigere er det å ha riktig hjelp. Det handler om detaljgraden i prosjekteringen, sier han.  

- Når jeg ser på BIM-manualen i etterkant så irriterer det meg at jeg ikke tok inn konsulenten tidligere, jeg kan ikke stresse viktigheten nok av å ha tilgang til slik kompetanse for å sikre at vi kan bruke tiden og ressursene bedre, avslutter han.

Hvorfor velge NTI?


Vi hjelper våre kunder med å digitalisere prosesser og skape lønnsomme, effektive og bærekraftige design og konstruksjoner.

NTI ble grunnlagt i 1945 og er i dag en av Europas største leverandører av digitale teknologi- og informasjonstjenester for aktører i bygg, design og industri. Vår visjon er å være en betrodd teknologipartner ved å tilby kompetansen, metodeverket og løsningene som gir varig forretningsverdi for våre kunder.

Foruten rådgivning, tilbyr vi også kompetanseutvikling og kurs. Vi har 30 års erfaring innen kursvirksomhet og utdanner årlig 10.000 personer innen CAD og BIM.

Kontakt våre eksperter: