Skip to main content Search Basket

Beroligende beregninger i MagiCAD og Revit

Bygg

At BIM benyttes til nybygg er i dag en selvfølge. Men hva må til når man vil beregne trykktap og støynivå i alle de omkring 3000 rommene i et av norgeshistoriens mest komplekse bygg? Start med riktig verktøy og RIV-er med forbilledlige samarbeidsevner.

NMBU får med sitt nye bygg til 6,3 mrd både et dyrehospital og en forskningsinstitusjon som det aldri har blitt bygget maken til i landet.

– Her har vi kvalitetskrav som til et humant sykehus. Gjennom trykktapsberegninger og simuleringer for oppvarming, kjøling og ventilasjon avdekker vi på forhånd feil som kan «utbedres» før installasjon. Laboratorier har mye spesialutstyr som øker kompleksiteten, og det finnes trolig ingen prosjekter i verden som har gjort så detaljerte beregninger som vi har her, forteller Stian Ingvaldsen, BIM-ansvarlig RIV hos Erichsen & Horgen.

Stor nytte i beregninger

Det er MagiCAD og Revit som gir muligheten for denne nye dimensjonen i prosjektene.
– Det er et krevende arbeid, men samtidig er det inspirerende når utbygger overstrømmende utbryter at «det er så nyttig med alle disse beregningene». Ellers i Norge er trykkfallsberegninger er tidligere gjort i stort omfang for det nye Nasjonalmuseet. Men lydberegninger slik vi har gjort rom for rom er så vidt meg bekjent unikt. Her får vi verifisert om vi møter kravene, og kan gjøre justeringer ved behov, sier han.

Forbilledlig samarbeid mellom konkurrenter

Med Statsbygg som byggherre er kravet til åpen BIM absolutt, og det medfører at konkurrerende ingeniørfirmaer stadig oftere sitter skulder ved skulder med felles agenda.

– Det stemmer nok at vi nå må se stort på det som før ble regnet som bedriftshemmeligheter. I dette prosjektet jobber vi tett sammen med Multiconsult, Hjellnes Consult og flere andre, forteller han.

Fagmiljø i verdenseliten

Norge ligger langt framme på bruk av BIM og verktøyene som hører til. Derfor samles superbrukerne jevnlig til arbeidsmøter med programvareutviklerne, som er lydhøre for forbedringsforslag fra det norske miljøet.

– Jeg må si jeg er stolt av det norske miljøet og hvor flinke spesielt VVS-aktørene er på samarbeid. Vi ser nå flere store prosjekter hvor man virkelig kapitaliserer på at alle jobber for at modellen holder høy kvalitet. Sier Trond Engebråten, Revit-spesialist hos NTI.

Floorwalker og problemløser fra NTI

På Campus Ås har Trond Engebråten vært innleid i perioder for å bistå prosjekteringsavdelingen og sørge for at modellen er så presis som mulig. Her er det naturligvis mange forskjellige aktører som jobber i den samme modellen, og mye av bidraget fra Trond har vært vasking og rydding i MagiCAD-databasen som Revit-modellen henter informasjonen fra. Statsbygg krever for eksempel at objektbiblioteket er fritt for leverandørspesifikk informasjon. Derfor har han programmert rutiner for å strippe dette fra tusenvis av objekter. Det har i det hele tatt vært mye behov for skreddersøm her:
– Siden det er mye særegent og spesialdesignet utstyr på dette prosjektet, er det behov for produktspesifikasjon for spesialkomponenter til objektbiblioteket. Den største enkeltoppgaven kom tidlig, da ble det bestemt å konvertere modellen fra et annet system til Revit. Det var en omfattende jobb, men i dag er alle glade for at den investeringen ble gjort.

Det er fremdeles ting som kan bli bedre ved bruken av BIM for VVS, og Trond avslutter med et lite hjertesukk:
– Det er fullt mulig å innregulere ventilasjonen i bygget på forhånd, sånn at montørene kan forhåndsregulere og dermed gjør hovedjobben. På Ås har man langt på vei beste praksis, med velprøvde standardkomponenter. Så lenge det bygges slik det er tegnet, ligger alt til rette for å ta det neste steget i riktig retning for å spare enda mer tid og utnytte modellen maksimalt.

Vil du vite mer?