Skip to main content

NO

Search Basket

Teknologi og metoder for entreprenører

Bygg

I et byggeprosjekt brukes det mest tid på byggeplass og der påløper også de største kostnadene. Det er også i byggeplassammenheng, vi som er en del av byggebransjen, kan få mest effekt ved å ta i bruk nye digitale løsninger.

Har du størstedelen av din arbeidshverdag på byggeplass, eller driver med noen form for aktivitet på byggeplass, vil du hos oss finne digitale løsninger og kompetanse som vil gjøre din arbeidshverdag mer forutsigbar og kostnadseffektiv.

Noen av de store byggeprosjektene er i dag heldigitaliserte, der hele byggeplassen er papirløs. Tilbakemeldingene fra disse prosjektene som har tatt det digitale innover seg, er at de sparer tid og penger ved å jobbe slik.

En tidkrevende prosess for mange entreprenører er overlevering av FDV-dokumentasjon til byggherre. Dette kan være krevende også med kjente krav og metoder, men ekstra utfordrende om kravene og metodene er nye. Ofte vil en slik prosess foregå i en tidspresset situasjon på slutten av prosjektet og det er gjerne krevende å fremskaffe all nødvendig informasjon. Dette kan NTI hjelpe til med å gjøre mer smidig, både med tanke på verktøy og med rådgivning.

Stadig flere etterspør nå digitale løsninger til «byggeplass», også til mindre prosjekter. Dette er bare starten på en digital utvikling som i de nærmeste årene vil skyte fart. Vi i NTI øker derfor også vår satsning på alt som omhandler byggefasen og vi opplever stor interesse og etterspørsel etter våre løsninger, rådgivning og opplæring. Våre konsulenter har erfaring fra byggeplass, og vi tilbyr også kompetanse innen VDC og planlegging.

Løsninger:

  • pillr er en BIM samhandlingsplattform med sømløs informasjonskontroll direkte i skyen.
  • Bluebeam Revu er verktøyet for PDF-oppretting, redigering og markering, samt samarbeidsteknologi for arbeidsflyt.
  • SYNCHRO PRO er et visuelt planleggings- og prosjektstyringsverktøy som skaper en bedre forståelse for prosjektdeltakerne gjennom hele prosjektet.
  • Autodesk BIM 360 Build  effektiviser styringen av deres prosesser på byggeplassen. Autodesk BIM 360 Build forbedrer kvaliteten og reduserer ekstra bearbeiding.
  • Solibri Model Checker er et samhandlingsverktøy for openBIM utviklet for bruk i BIM-prosjekter, og er ofte det mest sentrale verktøyet for kommunikasjon mellom disipliner i et prosjekt på "BIM-møtene".

Syncro - 4D og VDC endrer bransjen

sdaaf

Denne videoen er ikke tilgjengelig

Du har ikke samtykket til Marketing cookies og vi kan derfor ikke vise denne Youtube-videoen.

Oppdater dine samtykker her - last deretter siden inn på nytt

Skal du planlegge og etablere et nytt byggeprosjekt?

Vi kan hjelpe deg med å få gjort de riktige valgene - fra start og til slutt, slik at du sparer både tid og penger.

Få effekt av den den digitale utviklingen du også!

Kontakt oss for mer informasjon

Pål-Aksel Sletteng

Senior løsningsrådgiver - bygg/4D/VDC

+47 458 60 050

Jan-Ove Lytomt

Løsningsingeniør VDC

+47 478 96 884