Skip to main content Search Basket

BIM og digitalisering

Building Information Modeling (BIM)-løsninger til byggeprosjekter gir alle involverte i prosjektet en nøyaktig, forståelig og handlingsrettet innsikt gjennom hele byggets livssyklus.

SE BIM-LØSNINGER

 

Hva er BIM?

BIM er en forkortelse for Building Information Modeling og er i hovedsak en arbeidsmetode som resulterer i digitale, objektbaserte bygningsmodeller som anvendes i hele byggets livssyklus - fra idé til nedrivning.

Digitale bygningsmodeller (BIM-modeller) er kjernen i alle byggets aktiviteter og samarbeidet mellom de ulike partene. Det er en metode som gir overblikk over design, konstruksjon og byggeprosess med en gang, slik at du oppnår bedre arbeidsflyt og kommunikasjon i dine prosesser.

Fire fordeler med en BIM-løsning

BIM er for mange en naturlig arbeidsmetodikk i byggebransjen, det har skjedd i takt med at

  • Prosjektene har blitt mer komplekse og skal utføres på kortere tid, med færre feil.
  • Kravene til miljø og de ulike sertifiseringene av bygninger stiller nye krav til hele BIM-prosessen.
  • 4D- og 5D-analyser krever BIM-modeller av høy kvalitet.
  • Kunder krever i høyere grad å få presentert bygget mer detaljert før utførelse.

Å jobbe ut fra samme prosess og standarder som en BIM-prosess tilfører, bringer med seg en lang rekke fordeler. Det betyr overordnet sett at du kan gjennomføre byggeprosjekter raskere, med færre omkostninger og mindre miljøpåvirkning.

noun-teamwork-4362865-DE0200.png

Bedre samarbeid

mellom partene involvert i et byggeprosjekt.

noun-eye-1786119-DE0200.png

Større overblikk

Og innsikt, og mer gjennomsiktighet.

noun-folder-4660952-DE0200.png

Rask og enkel tilgang

Til prosjektmaterialet gjennom modeller, data og dokumentasjon.

noun-misunderstand-2324132-DE0200.png

Færre feil

Og unøyaktigheter.

noun-effective-6040577-DE0200.png

Kortere ledetid

Og mer effektiv arbeidsflyt.

 

Hvem er BIM relevant for?

BIM er aktuelt for deg som arbeider med arkitektur, ingeniørarbeid, konstruksjon, utførelse og infrastruktur og anlegg.

 

  • Arkitektur: Til design og visualisering av bygninger og landskap på en mer detaljert måte enn tradisjonelle 2D-tegninger, som gir en bedre forståelse av bygget.
  • Ingeniørarbeid: Til analyse av konstruksjonens bæreevne, og til å sikre at lovkrav og eksterne faktorer overholdes.
  • Utførelse: Den utførende kan i stor grad dra nytte av et langt bedre overblikk over prosjektmaterialet i form av BIM-modeller som inneholder den rette informasjonen.
  • Infrastruktur og anlegg: Til design av offentlige infrastrukturprosjekter, som veier og broer.
  • Bygningsdrift og vedlikehold: til planlegging og optimalisering av vedlikeholdsarbeidet. Dermed reduseres omkostninger gjennom planlagt vedlikehold.

Finn den rette BIM-programvaren

NTI er din BIM-rådgiver, og vi tilbyr en lang rekke nøye utvalgte digitale løsninger fra Autodesk, MagiCAD (tekniske fag) samt Solibri og vår egenutviklede portefølje av software-løsninger som sikrer full utnyttelse av dine Autodesk-produkter. De understøtter hovedparten av de BIM-baserte arbeidsprosessene og gjør det enklere for deg som arkitekt, ingeniør eller entreprenør å designe, simulere, visualisere og konstruere bedre og fremtidssikrede bygninger.

 

Hvorfor velge en BIM-løsning fra NTI?

Vi har arbeidet med og implementert BIM-løsninger i mange år, og rådgiver både små-, mellomstore-, og store virksomheter i hvordan de best utnytter de digitale mulighetene. Vi hjelper med å strukturere din virksomhets BIM-arbeid, og sikrer at de understøtter inngåtte avtaler (herunder standarder for objekter, datastrukturer og dokumenter). Hos oss får du:

Du får gode vilkår og betingelser på produktene du kjøper gjennom oss. Grunnet vårt tette samarbeid med Autodesk og andre programvareleverandører har vi de beste forutsetningene for å analysere din virksomhets behov, gi rådgivning rundt løsninger og tilby nøyaktig det du har behov for i forhold til produkter, tjenester og kompetanse.

Vi kjenner bransjene industri- og byggebransjen i detalj, og majoriteten av våre medarbeidere har en faglig utdannelse innen design, bygg og installasjon. Det betyr at vi ikke bare kjenner mange av de ulike produktene, men også arbeidsflytene og metodene. Dermed kan vi sette oss godt inn i de utfordringene din virksomhet står ovenfor.

Selv om NTI er en stor organisasjon, vektlegger vi det personlige. Vi arbeider i mindre team, og ønsker å lære deg og din virksomhet å kjenne. Du har din egen kontaktperson som løpende informerer om hva du kan forvente av oss, til hvilken tid. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med vedkommende.

Vi vil være front i utviklingen av industri- og byggebransjen, og bidrar til fremtidssiktrede og langsiktige løsninger. Vi hjelper din virksomhet med å realisere en grønnere tilnærming gjennom økt og strukturert datainnsikt, bruk av 3D-modeller og simuleringer for å forutse utfordringer, optimalisere design, fremme effektivitet i driften og treffe veloverveide, økonomiske beslutninger.

Slik arbeider andre med BIM og digitalisering

Ønsker du å vite mer om hvordan andre arbeider med BIM og digitalisering? Under finner du et knippe av våre mange kundehistorier. Vi håper du finner litt inspirasjon:

Lær å mestre BIM til perfeksjon

I NTI er vår målsetning å hjelpe deg med å være den beste til det du arbeider med – hele tiden. At du får den hjelpen og sparringen du trenger for å utforske digitale plattformer, og bygge videre på din kompetanse. Derfor tilbyr vi flere muligheter for å øke din kunnskap innen BIM.

bim-landing-page-kursus-400x200.jpg

Ta et kurs om BIM i praksis

NTI Academy har over 30 års erfaring med kurs og utdannelse, og kvalifiserer 10.000 skarpe hjerner årlig. Vi tilbyr flere ulike kurser innenfor BIM og digitalisering, hvor du og din virksomhet kan undervises av sertifiserte og erfarne kursholdere.

 

SE KURSET

nyhetsbrev-pamelding-400x200.PNG

Hold deg oppdatert med våre nyhetsbrev

Vi holder jevnlig webinare med ulikt innhold og fokus. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få tilsend invitasjoner til webinarer, case stories og artikler med tips og triks.

 

MELD DEG PÅ

Om NTI

Vi hjelper våre kunder med å digitalisere prosesser og skape lønnsomme, effektive og bærekraftige design og konstruksjoner.

NTI ble grunnlagt i 1945 og er i dag en av Europas største leverandører av digitale teknologi- og informasjonstjenester for aktører i bygg, design og industri. Vår visjon er å være en betrodd teknologipartner ved å tilby kompetansen, metodeverket og løsningene som gir varig forretningsverdi for våre kunder.

Ta kontakt