Skip to main content Search Basket

NTI CLASSIFY

Klassifiser enkelt og raskt utfra bransjestandarder

 

 Hurtig og enkelt

I mange prosjekter er det krav til at bygningsmodellene skal klassifiseres. Det kan være en tung og krevende oppgave å klassifisere en bygningsmodell, og det oppstår ofte feil. Prosessen er ofte manuell, hvor man manuelt slår opp klassifiseringskoden, og skriver den inn som parameter i bygningsmodellen.


Med NTI CLASSIFY er det raskt og enkelt å oppfylle kravene. Bygningsdeler og rom klassifiseres i en cloudløsning. På denne måten sikres det, på tvers av bygningsmodeller, at klassifikasjonskoder bare blir brukt én gang.

Når klassifikasjonskoder skal tilføyes, søkes det direkte i klassifikasjonstabellene: og dermed finner man den korrekte koden raskt, og risikoen for feil elimineres. Når klassifikasjonskoden er valgt, blir andre relevante parametre automatisk utfylt. Alt nedtegnes i bygningsmodellen og inngår deretter i tegninger og i utdrag. Det er tidsbesparende og resultatet blir mye bedre.

NTI CLASSIFY støtter bransjestandarder

NTI CLASSIFY støtter følgende standarder: CCS, BIM7AA, Forvaltningsklassifikasjon, SFB og NS8360:2015. I prosjektet velges hvilke standarder som skal brukes. Deretter tilføyes alle relevante klassifiserbare parametre automatisk til bygningsmodellen. Når bygningsdelene er klassifisert, kan bygningsmodellen utveksles med andre parter, som raskt kan finne klassifikasjonskodene og bruke dem. NTI CLASSIFY støtter flere versjoner av standardene. Det sikrer en enkel og hurtig konvertering fra en versjon til en annen.

NTI CLASSIFY optimerer arbeid med klassifisering

Data insightGir overblikk over hvilke bygningsdeler som er klassifisert, og hvilke som mangler.

cloud-100-red.pngCloud-basert for enkel tilgang, uansett hvor du er.

share-red-100.png
Gjør det mulig å dele arbeidet mellom flere brukere i den samme bygningsmodellen.

browser-with-tools-red-100.png
Fullt integrert med Autodesk Revit, slik at klassifikasjonen er på plass så tidlig som mulig.

Kjernefunksjoner i NTI CLASSIFY

Klassifikasjon av bygningsdeler og rom

Med NTI CLASSIFY er det enkelt å klassifisere bygningsmodeller – og dermed følge de gitte retningslinjer fra Molio. Man kan klassifisere med henholdsvis: CCS, BIM7AA, forvaltningsklassifikasjon, SfB og NS8360:2015. Bygningsdeler og rom eksporteres fra Revit-modellen til CLASSIFY, hvor klassifiseringen kan foretas.

Oppslag i klassifikasjonstabeller

Når det skal tilføyes en klassifikasjonskode til en bygningsdel eller et rom, kan man søke direkte i klassifikasjonstabellene. På denne måten er det enkelt å finne den riktige koden, og beskrivelsen av kode er også angitt.

Skift versjon

Hvis det på et prosjekt er brukt en feil versjon av klassifiseringssystemet (f.eks. BIM7AA versjon 2.1), så kan dette raskt og enkelt byttes til en annen versjon (f.eks. BIM7AA versjon 3.2). Deretter kan kodene oppdateres i bygningsmodellene.

Opprett prosjekter

Det er raskt å få overblikk over hvilke prosjekter som ligger i NTI CLASSIFY. Når det kommer et nytt prosjekt, så kreves kun få klikk å opprette det, tilknytte brukerne og velge klassifikasjonssystem – og arbeidet kan begynne.

Fordelene med NTI CLASSIFY

Med NTI CLASSIFY har klassifisering blitt enklere, og en høy kvalitet på arbeidet sikres.

Michael Sebbelin Porskær

Leder Forretningsutvikling NTI A/S

Jeg vil vit mer om NTI Classify