Skip to main content

NO

Search Basket

MDOC FM

Facility Management gjort enkelt

 Hvorfor MDOC FM?

MDOC FM er et Facility Management-system som gir en samlet oversikt over drift, vedlikehold og økonomi i din eiendomsportefølje. Med MDOC FM får du et fremtidsrettet Facility Management-system som er skalerbart og enkelt å bruke.

Standards

 Online access  Overview  Helpdesk

BIM- og CAD- integrasjon & lokale standarder

Med MDOC FM er du sikret norske standarder som f.eks. NS, bygningsdels-tabellen, CCS og SfB.
Alle brukere kan ha tilgang til tegninger og modeller.

Online tilgang

Du får enkelt tilgang via webbrowser og mobil, og kan dermed fleksibelt få tilgang til data uansett hvor du befinner deg. 

Samlet oversikt

Systemet samler D&V, Space Management, dokumenthåndtering, tegningsarkiv, helpdesk, Digital Avlevering m.m. i ett.

Enkel styring

Helpdesken gir god service og gjør det enkelt å styre og gjennomføre akutte drifts- og vedlikeholds-oppgaver.

Hør Kristian Kaldager og Morten Marwell-Hauge snakke om Facility Management, muligheter med BIM og FDV, og gevinster ved MDOC FM.

Professionshøjskolen Metropol om MDOC FM...

Jeg har sett mange FM-systemer og administrert et par stykker med blandet fornøyelse. Jeg har anbefalt min sjef at vi undersøker nærmere om MDOC FM passer hos oss fordi jeg ikke før har sett et så enkelt, fremtidsrettet og gjennomtenkt system og brukergrensesnitt som NTI's MDOC FM.

Kenneth Bo Christensen

Bygningssystem- og dataansvarlig, Professionshøjskolen Metropol

Les kundecaser om MDOC FM

De 6 du ikke kan unnvære

Planlegging av oppgaver og økonomi med årsoversikter

Drift og Vedlikehold (D&V) består av modulene Portefølje, Komponenter og Oppgaver. Tilsammen gir det deg det optimale overblikk over planlegging, økonomi, vedlikehold og levetid på eiendommer og bygningsdeler. Du får oversikt over de samlede oppgaver inkl. økonomi, som du kan justere og se hvordan kan forbedres med diverse drifts- og vedlikeholdstiltak. Prioriter oppgavene dine på et oversiktlig grunnlag.

Samle rekvisisjoner, fakturaer og budsjetter ett sted

Med modulen "Økonomi" kan du med utgangspunkt i bygningsmassens tilstand sette opp budsjetter for de kommende år, og følge utgiftene hele veien fra opprettelse av drifts- og vedlikeholdsoppgave til avsluttet oppgave. Du får oversikt over alle rekvisisjoner og fakturaer slik at du kan se hvor pengene flyter – og dermed sikre gjennomsiktighet i forbindelse med økonomiske transaksjoner knyttet til både planlagt og akutt vedlikehold.

Enkel arealforvaltning

Få kontroll på dine arealer med denne modulen hvor dine bygningers geografiske lokasjon kombineres med tegningsgrunnlaget for den enkelte bygning, etasje og rom. Velg selv hvilke egenskaper du ønsker å se - f.eks.: brutto-/nettoarealer for enkelte rom og kategorier av rom, den aktuelle leiestatus. Søk på arealer på tvers av hele eiendomsporteføljen.

Effektiv innberettelse av oppgaver

Modulen "Helpdesk" gir overblikk over arbeidsgang og akutte oppgaver, samtidig med at oppgavene enkelt kan fordeles. Modulen kan dokumentere både økonomiske og ressursmessige konsekvenser av ’Akutt vedlikehold’ som kan brukes til å forbedre servicen generelt. Modulen sikrer et høyt servicenivå og god kommunikasjon - bl.a. ved at bygningenes brukere får tilbakemeldinger på aktuelle oppgaver.

Automatisk filhåndtering

Med "Dashboards" er det mulig å skape presentasjoner av data i systemet, som kan tilpasses dine behov for nøkkeltall og aktuelle statusoversikter. Dashboards anvendes i den daglige monitorering av porteføljens status, og som grunnlag for utarbeidelse av rapporter. Med Dashboards får både ledelse og servicepersonale et optimalt overblikk i forholt til nettopp sine oppgaver og ansvar.

Kvalitetssikring og enkel overlevering

Digital avlevering gir mulighet for å motta digitale dokumenter direkte fra de aktuelle aktører på prosjektet. Alle involverte får adgang til akkurat det de skal utfylle og kan kvalitetssikre informasjonene før de lastes opp. På den måten kan du optimere planleggingen av drift og vedlikehold av eiendomsporteføljen basert på data fra entreprenør/leverandør, samtidig med at du sikrer at garantier og dokumentasjon er korrekt tilknyttet bygningsdel/hovedkort.

Københavns Lufthavne sier...

MDOC FM skal med Space Management være med å sikre optimeringen av de mange utleide arealer i Københavns Lufthavn. Det er penger å tjene ved å ha bedre overblikk over leiemålenes størrelse, løpetider, tilstand og kvalitet, slik at arealene hele tiden er utleid til optimale priser. Dessuten er det behov for ad hoc å kunne finne ledige områder til særlige behov.

Michael Friis Ørsted

AVdelingsleder, Technical Knowledge, Københavns Lufthavne

 

Vil du vite mer?

Kontakt oss uforpliktende

Kontakt våre eksperter direkte og hør mer om mulighetene med MDOC FM.

Morten Marwell-Hauge

Business Development Manager - FDVU

+47 482 05 180

mmh@nti.biz

Kristian Kaldager

Systemkonsulent - FDV

+47 482 10 284

krk@nti.biz