Skip to main content Search Basket

SYNCHRO PRO

visuell planlegging/prosjektstyring - 4D-simulering

Hvorfor SYNCHRO?

SYNCHRO er et planleggingsverktøy som skiller seg ut fra mengden ved at du som prosjektplanlegger får en ny dimensjon i dine prosjektplaner – nå du kan se hvordan prosjektplan og 3D visualisert og planlagt virkelighet henger sammen.

Ledere oppnår bemerkelsesverdige resultater ved bruk av prosjektledelsesverktøy i 4D. Hva med deg, er du klar for en 4. dimensjon i dine prosjektplaner?

Denne videoen er ikke tilgjengelig

Du har ikke samtykket til Marketing cookies og vi kan derfor ikke vise denne Youtube-videoen.

Oppdater dine samtykker her - last deretter siden inn på nytt
SYNCHRO er et visuelt planleggings for prosjektstyringsverktøy som skaper en bedre forståelse for prosjektdeltakerne gjennom hele prosjektet.

Med 4D kan vi planlegge aktiviteter, varigheter, logikk og bruke vår kreativ tilnærming til et prosjekt i et visuelt digitalt miljø. Bruker man 4D riktig kan man bruke det som et planleggingsverktøy til å identifisere sikkerhetsrisikoer, øke produktivitet og kvalitet. Bruken av 4D stimulerer til nye innovative tilnærminger til gjennomføringen av prosjekter

  • SYNCHRO har en unik måte å auto matche BIM-modellen med din plan slik at du kan få en oppdatert 4D plan i løpet noen minutter
  • Reduser tidsplanvariansen med visuelle rapporter for de kommende ukene som identifiserer aktiviteter, arbeidsområder og utstyr. Her kan du se hva som skal bli gjort av hvem og hvilken arbeidspakke det tilhører
  • Bruk 4D i møter for å øke forståelsen og samarbeidet med alle prosjektdeltakerne

Produkter:

SYNCHRO PRO

SYNCHRO PRO er et planleggingsverktøy som skiller seg ut fra mengden ved at du som prosjektplanlegger får en ny dimensjon i dine prosjektplaner

SYNCHRO Open Viewer

SYNCHRO Open Viewer deg muligheten til å åpne et SYNCHRO-prosjekt gratis. Alt som ligger i 4D-planleggingsmodellen er også visualiserbart i SYNCHRO OVR.

SYNCHRO Scheduler

SYNCHRO Scheduler er et kraftfullt planleggingsverktøy med all funksjonalitet som trengs for fremdriftsplanlegging. Tradisjonelle planleggere kan nå samhandle enklere med de som planlegger i SYNCHRO PRO.

Var tidlig ute med SYNCHRO

- Integrasjonen av involverende planlegging og SYNCHRO gir Veidekke større potensiale til å gjennomføre enda bedre byggeprosjekter i fremtiden.

Rolv Einar lindseth

anleggsleder i Veidekke

Hvem bruker SYNCHRO?

Entreprenører, underentreprenører, planleggere, konsulenter og byggherrer bruker plattformen for planlegging av bygninger, infrastruktur, veier og broer, innenfor prosjekter i helsevesenet, industri, olje og gass, kraft, alternativ energi, marine og gruvedrift.

Les hva kundene sier om SYNCHRO

Kruse Smith sier blant annet…

– Prosjektene får en annen dimensjon når vi kobler sammen 3D BIM og 4D i en modell alle «ser». Det blir lettere å forstå konsekvensene og man kan raskere ta bedre beslutninger.

Gunnar Skeie

bygningsingeniør, Kruse Smith

SYNCHRO i detalj?

Se infrofilm - Synchro PRO

Denne videoen er ikke tilgjengelig

Du har ikke samtykket til Marketing cookies og vi kan derfor ikke vise denne Youtube-videoen.

Oppdater dine samtykker her - last deretter siden inn på nytt

NTI og Synchro brukerkonferanse i Oslo mars 2017

Denne videoen er ikke tilgjengelig

Du har ikke samtykket til Marketing cookies og vi kan derfor ikke vise denne Youtube-videoen.

Oppdater dine samtykker her - last deretter siden inn på nytt

  

Vil du vite mer?

Kontakt oss uforpliktende

Har du ytterligere spørsmål er du velkommen til å kontakte oss direkte.

Pål-Aksel Sletteng

Senior løsningsrådgiver - bygg/4D/VDC

+47 458 60 050