Skip to main content

NO

Search Basket

Sertifisering

Synlig bevis på ferdigheter er verdifullt. Derfor bør du sertifisere deg.

Sertifiseringer, som ellers er en norm i de fleste andre deler av det teknologiske samfunnet, blir viktig å kunne slå i bordet med. Det synet støttes av senioringeniør og BIM-spesialist Øystein Graffer i Statsbygg:

"I de fleste andre land, og i de fleste bransjer, vektlegges sertifiseringer. Vi håper den norske byggebransjen også kommer dit, sier han." 

CV-bygging er aldri feil. Når man søker jobb eller skal vinne kontrakter og anbud, vil det i større grad etterspørres bevis på kunnskap. Når de fleste i tillegg erstatter Word-filen med elektronisk LinkedIn-CV, vil det være smart å kunne linke ferdigheter opp mot beskrivelser og være synlig i fagfolk-databaser hos Autodesk.

Hvordan gjennomføres sertifiseringen?
Sertifiseringen skjer i NTI sine lokaler. Vi stiller utstyr til rådighet i et kontrollert miljø, og en sensor fra NTI vil være tilstede under hele sertifiseringsprøven.

Testen(e) er på engelsk, og hjelpemidler ikke tillatt.