NTI Prosjektskolen

NTI Prosjektskolen er vårt elæringskurs for utvikling av dyktige prosjektledere, prosjekteiere, prosjektdeltakere og andre nøkkelroller i utvikling, planlegging og gjennomføring av prosjekter.

NTI Prosjektskolen

NTI Prosjektskolen er vårt elæringskurs for utvikling av dyktige prosjektledere, prosjekteringsledere, prosjekteiere, prosjektdeltakere og andre nøkkelroller i utvikling, planlegging og gjennomføring av prosjekter.

Prosjektskolen inneholder kursmoduler innenfor prosjektledelse og BIM løsninger:

  • Prosjektledelse – oversikt og innsikt
  • Prosjektplanlegging
  • Prosjektgjennomføring
  • Prosjektorganisasjon
  • Prosjektmodell
  • Bimsync
  • Synchro

Kursinnholdet reflekterer god praksis i prosjektledelse og anvendelse av BIM for moderne prosjektintensive organisasjoner, og er basert på internasjonale prosjektledelsesstandarder. Vi i NTI skal realisere viktige gevinster for våre oppdragsgivere, kunder og egen organisasjon ved å benytte NTI Prosjektskolen til læring og jobbstøtte.

NTI Prosjektskolen gir:
  • Kunnskap, ferdigheter, mot og trygghet til å anvende god praksis i prosjektledelse
  • Innføring i ulike BIM løsninger som effektiviserer prosjekter
  • Bedre prosjekter – riktige prosjekter på en god måte

Ta kontakt