Skip to main content Search Basket

NTI Prosjektskolen

NTI Prosjektskolen er et elæringskurs, som gir deg stødig kompetanse i prosjektledelse. Dette kurset kombinerer prosjektledelse med opplæring i sentrale BIM-løsninger.

Kurset passer for prosjektledere, prosjekteiere, prosjektdeltakere og andre nøkkelroller i utvikling, planlegging og gjennomføring av prosjekter.

Denne videoen er ikke tilgjengelig

Du har ikke samtykket til Marketing cookies og vi kan derfor ikke vise denne Youtube-videoen.

Oppdater dine samtykker her - last deretter siden inn på nytt

NTI Prosjektskolen gir:

 • Kunnskap, ferdigheter, mot og trygghet til å anvende god praksis i prosjektledelse
 • Innføring i ulike BIM løsninger som effektiviserer prosjekter
 • Bedre prosjekter – riktige prosjekter på en god måte

Prosjektskolen inneholder kursmoduler innenfor prosjektledelse og BIM løsninger:

 • Prosjektledelse – oversikt og innsikt
 • Prosjektplanlegging
 • Prosjektgjennomføring
 • Prosjektorganisasjon
 • Prosjektmodell
 • Bimsync
 • Synchro

Kursinnholdet reflekterer god praksis i prosjektledelse og anvendelse av BIM for moderne prosjektintensive organisasjoner, og er basert på internasjonale prosjektledelsesstandarder. Vi i NTI skal realisere viktige gevinster for våre oppdragsgivere, kunder og egen organisasjon ved å benytte NTI Prosjektskolen til læring og jobbstøtte.

NTI Prosjektskolen gir:
 • Kunnskap, ferdigheter, mot og trygghet til å anvende god praksis i prosjektledelse
 • Innføring i ulike BIM løsninger som effektiviserer prosjekter
 • Bedre prosjekter – riktige prosjekter på en god måte

Ta kontakt