Skip to main content

NO

Search Basket

Menneskelige ressurser

  • Skap dialog med teamlederne for å identifisere manglende kompetanse, og forbedre medarbeidernes prestasjoner
  • Intervju og velg jobbkandidater
  • Utvikle og implementer politikk for Performance Management
  • Rådgiver om lønn og andre vederlagsproblemer, blant annet forfremmelse og fordeler
  • Planlegge og utvikle kunnskapsnivå for den enkelte
  • Analyser kunnskapsbehovet i samarbeid med avdelingsledere

Vil du bli kontaktet vedr. kurs?