Skip to main content Search Basket

Kompetansesjekk

Med kompetansekartlegging fra KnowlegdeSmart vil du med en gang få svar på din kunnskap.

  • Få en sammenfattende rapport med detaljert feedback
  • Få en anbefaling av ditt eller bedriftens kompetansebehov

Analyse/KnowledgeSmart

  • KnowledgeSmart (KS) er en interaktiv kunnskapsvurdering for software fra blant annet Autodesk
  • Det er en webbasert, praktisk analyse om kunnskap og kompetanse, så brukerne må ha tilgang til softwaren de skal vurderes for
  • Det presenteres en rekke oppgavebaserte og kunnskapsbaserte spørsmål på KS-plattformen. Det blir generert en sammenfattende rapport med detaljert feedback og coaching for brukeren.

KnowledgeSmart

Kompetanse og læring

Organiser din kompetanse- og læringsplan med effektiv ved hjelp av KnowledgeSmart. Vårt system vurderer kunnskapsnivået i din virksomhet, fremhever kunnskapsforskjellene og identifiserer hvor den enkelte kan dra fordel av kompetanseheving.

Les mer

Menneskelige ressurser

HR-medarbeidere skal ha en klar forståelse av forretningsmessige mål og være i stand til å utforme og gjennomføre policy som velger, utvikler og fastholder de rette personene, og som sikrer at man når disse målene. HR-medarbeidere bør derfor benytte KnowledgeSmart for å vurdere CAD- og BIM-ferdighetene ved nyansettelser - og til å analysere utviklingen hos den enkelte medarbeider.

Les mer

Prosjekter - vinn og levèr

Fordel de riktige ressursene til de riktige prosjektene med vår online-vurdering. Nøkkelprosjekter kan også ha behov for kunnskap som er ny eller utviklende i virksomheten. KnowledgeSmart-vurderinger hjelper deg med å identifisere eventuelle manglende kompetanse før prosjektestart. Å kjenne teamets kunnskap gir også selvtillit for å prosjekter.

Les mer

Vil du bli kontaktet vedr. kurs?