Skip to main content Search Basket

Digital modenhet med felles datamiljø Webinarserie i fire deler

Mange av dagens byggeprosjekter sliter på grunn av mangel på kommunikasjon mellom team, roller, virksomhetskulturer, feil og mangler. Slik trenger det imidlertid ikke å være.

Krav til økt effektivitet og økende byggherrekrav i forhold til en mer bærekraftig byggenæring former den digitale utviklingen. NTI AS har i flere år stått på barrikadene for å drive endringsprosessene som må til for å nå krevende bærekraftsmål. Skanska har gjennom et felles datamiljø i Autodesk Construction Cloud påvist store kostnader og unødvendige klimagassutslipp på grunn av dobbeltarbeid.

Vi har satt sammen en webinarserie i fire deler der vi viser at mangel på kommunikasjon mellom team, roller, virksomhetskulturer, feil og mangler ikke må prege dagens byggeprosjekter. 

Med verktøy du kanskje allerede har for hånden kan du med enkle grep sikre deg kontroll, oversikt og velsmurte prosesser, som igjen fører til bedre bærekraft.

I denne webinarserien går vi nærmere inn på verdier som felles datamiljø kan skape:

  • Single Source of Truth (webinar avholdt)
  • Kommunikasjon
  • Samhandling
  • Analyse

Alle opptakene er tilgjengelig for alle, du trenger ikke å fylle ut personlig informasjon i forkant.

Digital modenhet med felles datamiljø: Single Source of Truth

noun_progress_2302664-3.svg

Å ha én felles databank som eneste kilde til informasjonen, kan være en viktig faktor for Single Source of Truth (SSOT). Dette sikrer at organisasjonen har samme informasjon og en felles forståelse av hva som er riktig og relevant.

Se opptaket her

Digital modenhet med felles datamiljø: Kommunikasjon

noun_progress_2302664-3.svg

God kommunikasjon på prosjekter er avgjørende for å oppnå suksess. Det bidrar til økt effektivitet, færre misforståelser, raskere beslutningstaking og bedre planlegging. Implementering av ett felles datamiljø kan være en utfordring - men, det er ofte verdt strevet.

Se opptaket her

Digital modenhet med felles datamiljø: Samhandling

noun_progress_2302664-3.svg

Med Bygnings Informasjons Modeller (BIM) jobber flere interessenter sammen for å skape en digital representasjon av prosjektet. Når man samarbeider på tvers av team, med ulike programvarer og prosesser, kan dette være utfordrende. Løsningen på disse problemene kan være et felles datamiljø som gir én enhetlig arbeidsflate for alle involverte.

Se opptaket her

Digital modenhet med felles datamiljø: Analyse

noun_progress_2302664-3.svg

Et felles datamiljø i BIM-prosjekter legger til rette for analyse av data som kan gi verdifull innsikt i prosjektets utvikling. Ved bruk av avanserte analyseverktøy kan man identifisere mønstre, trender og sammenhenger i dataene. Dette kan hjelpe prosjektteamet med å forstå hvorfor disse problemene oppstår, og hvordan de kan løses på en effektiv måte.

Se opptaket her

Kanskje du også er interessert i...

Bestill hos NTI – vi tilbyr full støtte hele veien:

  • Rådgivning
  • Installasjon og post-prosessor tilpasning til din maskin
  • Mulighet for kurs tilpasset dine behov
  • Teknisk support

Ta kontakt med våre eksperter for en uforpliktende prat: