Online trening - nye læringsmuligheter

Bygg Media og underholdning GIS og infrastruktur Plant og prosess Industri og design

Med NTIs nye online training tjeneste kan ingeniører, arkitekter, konstruktører, tegnere og designere tilegne seg ny kunnskap på egne premisser. Dette ved at instruktøren flyttes ut til nettleseren.

Sertifisering i CAD- og BIM-programvare er viktig for de som ønsker å tilegne seg arbeidsformer som er smartere, raskere og bedre. Disse kursene har til nå primært vært tilbudt som klasseromsopplegg over to til fem dager der man har lært sammen med andre.

– I klasserom kan man jobbe i grupper og instruktøren kan ta pedagogisk riktig tilnærming på både gruppe- og individnivå. Ulempen er at man må sette av inntil en uke og reise til et sentralt sted, noe som kan være dyrt og tidkrevende.

Livslang læring blir den nye normen – online training et godt hjelpemiddel

NTI CADcenters nye opplæringstjeneste tilbyr det beste fra klasserommet, på en enklere og mer pragmatisk måte. I en tid der endring og effektivisering er normen, ønsker også fag-ekspertene å tilegne seg sertifisert kunnskap i en form bedre tilpasset hektiske hverdager. Med internettbasert opplæring, får CAD- og BIM-brukere enkel tilgang til avansert opplæring, uansett tid og sted. Dermed kan bygge-, design-, utviklings- og konstruksjonsprosesser leveres raskere, bedre og mer detaljert. Dette er særlig viktig nå som digitale modeller blir mer utbredt og påkrevd.

– I et arbeidsliv med flere krav til livslang læring og kontinuerlig kompetansepåfyll er det viktig at vi tilbyr opplæring i formen kundene selv ønsker. Noen vil fortsatt foretrekke fysiske klasserom, mens andre tilpasser opplæringen på en måte som passer både private og jobbmessige tidsklemmer.

– Vi ønsker å møte alle behov for de som søker kunnskap om fremtidens arbeidsformer innen CAD og BIM. The Future of Making Things og The Future of Making Buildings og digitaliseringen vi nå ser vil endre vår læringshverdag. Ved at vi tilbyr personlige kompetansetrenere gjennom nettleseren vil det også være enklere å møte kravene markedet allerede etterspør. Evnen til å tilegne seg ny kunnskap vil være utslagsgivende for miljøene som lykkes best i fremtiden.

GoToTraining

I den nettbaserte tjenesten, GoToTraining kan grupper jobbe i team og samhandle seg imellom – eller direkte med instruktøren. Tilbudet er et supplement til tradisjonelle opplegg, og jeg tror at særlig yngre arbeidstagere og mange i distriktene vil oppleve dette som et attraktivt tilbud. Alle kurs er modulbaserte, så man kan enkelt bygge på med ny kunnskap.

– Sertifiseringer på CAD og BIM er særlig viktig for raskere omstillinger og for å skape flere interessante karrièremuligheter for norske fageksperter. Vi tror at sertifiseringer via kurs blir stadig viktigere å ha på CV-en og når anbud skal besvares.

Vil du vite mer om GoToTraining eller våre opplæringskonsepter

Kjersti C. Norstad

Business Development Manager - kurs og kompetanse

483 12 300

kjn@nticad.no