Skip to main content

NO

Search Basket

Digitalisering i SMB

Alle Bygg Eiendomsforvaltning Media og underholdning GIS og infrastruktur Plant og prosess Industri og design

5 tips til hvordan du kommer i gang

Norge har i dag 194 000 små og mellomstore bedrifter. Disse er en viktig del av norsk økonomi og helt sentral for verdiskapingen i Norge. 

Dessverre viser det seg at under halvparten av disse bedriftene benytter seg av mulighetene som ligger i digital teknologi. Det kan det være flere årsaker til.

Det er utfordrende å gjennomføre en endring i forretningsmodell og i arbeidsmetoder. Manglende kunnskap om hvilke muligheter og løsninger som finnes er et større hinder enn de faktiske finansielle midler til å gjennomføre endringene. Det å gå fra å forstå til faktisk å gjennomføre, kan være utfordrende for mange.

Mange ledere i dag fokuserer mer på kostnader enn på utvikling, innovasjon og å sette kundens endrede behov i sentrum. Det kreves en digital strategi og en kompetanseøkning på tvers av bedriften. Flere norske bedrifter mener de er kommet langt på digitaliseringsreisen, men sannheten er at de så vidt har begynt.

Her er fem tips for å komme i gang:

1. Analyser arbeidsprosessene i forretningen. Identifiser manuelle prosesser.

I flere bedrifter er det fortsatt mange manuelle prosesser som stjeler både tid og ressurser. Automatisere kan gi umiddelbar gevinst. Det er fornuftig å gå inn og se på hvilke prosesser som i dag er manuelle og hvilke som kan automatiseres på en enkel måte.

2. Digitaliser dokumentflyten - det er lønnsomt. Punktum.

Manuell dokumentflyt er en stor kostnadsdriver, både kvalitet og gjennomføring av prosjekter blir skadelidende. Ved å digitalisere dokumentflyten eliminerer man feil og effektiviserer gjennomføringen av prosjektene.

3. Vurder om det finnes prosesser som er overflødige. Kan oppgavene løses på en helt annen måte?

Har bedriften etablerte prosesser som eksisterer fordi «vi har alltid gjort det slik» så er det fornuftig å se på disse prosessene med nye øyne. Ta digitaliseringen på alvor – de prosessene som kan gjøres mer digitale og effektive, vil frigjøre mer tid til å jobbe med verdiskapning i din kjernevirksomhet. Konkurransen i norsk næringsliv blir stadig tøffere og de bedriftene som evner å omfavne digitaliseringen vil rase fra bedrifter som velger å stå stille og som velger å gjøre ting «sånn de alltid har gjort det.».

4. Kan informasjonsflyten forenkles ved å integrere flere systemer?

Er det flere systemer i bruk som hver for seg håndterer den samme informasjonen i større eller i mindre grad? Da kan det være smart å sørge for en integrert dataflyt. Det kan effektivisereinformasjonsdeling og eliminerer feil. Det kan eksempelvis være at bedriften har produktinformasjon flere steder; noe finnes i produktutviklingsavdelingen, noe finnes i ERP systemet, noe annet er tilgjengelig for produksjonen. For å sikre at det er enhetlig og korrekt informasjon er det en fordel at alle systemene deler på den samme informasjonen, det gjør bedriften mindre sårbar. TeamTec er et eksempel på en bedrift som har gjort nettopp dette.

5. Bruk en samarbeidspartner til å hjelpe deg å kartlegge og å prioritere.

Markedet snakker om digitalisering og mange ønsker å benytte seg av mulighetene, men få vet kanskje hva dette virkelig innebærer og enda færre har en plan for et slikt arbeid. For mange SMB bedrifter er det utfordrende å finne frem. Spesielt ledere i SMB markedet ønsker hjelp til digitalisering for å øke omsetning, hente effektiviseringsgevinster og ruste seg for fremtiden

NTI har utarbeidet en metode som hjelper bedriftene å få oversikt over forbedringsmuligheter. En situasjonsanalyse gir et godt grunnlag for å skissere en idealprosess, som konkretiserer og prioriterer de tiltak som understøtter bedriftens mål. Denne metoden kaller vi NTI METODEN

 

Hvor digital er du? Ta testen her

Kontakt oss for å få vite mer

Eivind Lundberg

Direktør salg og konsulent

992 48 764

eil@nti.biz

Pål-Aksel Sletteng

Senior løsningsrådgiver - bygg/4D/VDC

+47 458 60 050

pas@nti.biz