Skip to main content Search Basket

Digital transformasjon - hva er utfordringene?

Det går nesten ikke en uke uten at det dukker opp nye artikler og publikasjoner om den digitale transformasjon, den er et tema i mange sammenhenger, men for mange bedrifter er det også en pågående oppgave.

De siste årene har store omveltninger ført til at nye markeder, plattformer og forretningsmodeller har dukket opp. Varene har blitt forvandlet til digitale tjenester, interne prosesser er digitalisert og deretter automatisert. Arbeidsprosedyrene har endret seg. Mange bedrifter har tatt sine første skritt i retning digitalisering, samlet mye erfaring, likevel er mange fortsatt på startstreken.

Det kan være utfordrende å orientere seg i et marked der alle snakker digitalisering. Hva er riktig og relevant for bedriften og i det markedet den befinner seg i? Det aller viktigste er å se endringen i sammenheng med bedriftens mål og ikke minst i sammenheng med hvor kundene er på vei. For at digitalisering skal lykkes, er det nødvendig å øke det digitale kunnskapsnivået i bedriften. Etter mange prosjekter sammen med kunder er vår erfaring at det for mange er vanskelig å vite hvor og hvordan man skal begynne.

Vi er glade for å tilby deg å gjennomføre en gratis test der resultatet gir deg en pekepinn på hvor bedriften din ligger an når det gjelder digitalisering av verdikjeden.

Skal man starte digitaliseringsprosjekter er det liten vits i å se på de store digitale spillerne som Google, Amazon og Facebook. Disse selskapene har nemlig aldri gått gjennom en digital transformasjon fordi de har blitt etablert med en digital forretningsmodell fra starten av. For etablerte bedrifter er transformasjonen en utfordrende oppgave fordi nykommere og konkurrenter i markedet utfordrer de etablerte forretningsmodeller og arbeidsmetoder. Endringene i markedet krever at innovasjon og endring av prosesser står i fokus hos både ledelse og medarbeidere, fordi det utfordrer den enkeltes endringsvilje og omstillingsevne. Mange bedrifter har i lengre tid hatt effektivisering og automatisering på agendaen på grunn av økt press på lønnsomheten. Det kan være et fornuftig første skritt i retning digital transformasjon. Noen selskaper har kommet lenger enn andre og har funnet både nye forretningsmodeller og metoder for å lykkes i den digitale fremtiden. «Hvor digital er norske bedrifter?»

Integrasjon av ulike plattformer

En digital virksomhet er en virksomhet bygget på en integrert digital plattform. De raske fremskrittene i teknologi er en viktig påvirkningsfaktor for digitalisering. Med fremveksten av skyen og programvare tilgjengelig i skyen har helt nye løsninger for samarbeid mellom bedrifter blitt tilgjengelige. Men også konkurransen er tøffere og kundenes krav har endret seg de siste årene. I en digital verden forventer kundene konstant tilgjengelighet og transparens i samhandlingsprosesser sammen med perfekt servicekvalitet. Veien til en digital transformasjon innebærer at man digitaliserer interne prosesser som er kostnadsdrivende og ineffektive, men det innebærer også at man integrerer forskjellige digitale plattformer. Teknologien gjør det mulig. Å automatisere og digitalisere intern dataflyt er noe mange har sett på som et riktig første skritt i digitaliseringen. Dette vil kunne gi umiddelbare gevinster samtidig som man kan frigjøre innovasjonspotensial.

HMR Hydeq er et godt eksempel på en bedrift som har effektivisert sine interne prosesser.

Tilpasning av organisasjonen

Digitalisering og etablering av nye arbeidsmetoder utfordrer etablerte strukturer i organisasjonen. Det vi ser i stadig større grad er at det etableres ad-hoc grupper eller prosjekter, som har som mål å legge til rette for kreativitet og innovasjon. Design-Thinking eller Agile Development er eksempler på det. Design Thinking brukes til produkt- og serviceinnovasjon og for utvikling av (digitale) forretningsmodeller. Det stiller krav til nye arbeidsprosesser og organisering: En flat organisasjon fremmer nysgjerrighet og åpenhet, og legger til rette for eksperimentering. Det er dette som fremmer utviklingen av innovasjonskulturen. Men - dette krever, og resulterer i betydelige endringer i både ledelse og samarbeidskultur. Det hele starter med menneskene fordi endring i etablerte organisasjoner er svært krevende. En bred involvering av medarbeiderne i endringsprosessene er forutsetning for suksess. Mange bedrifter etablerer også enheter som fokuserer spesielt på temaet digitalisering. Disse organisasjonsenhetene kan enten utføre koordinerende aktiviteter eller også fungere som kjernen for nye forretningsmodeller og forretningsområder. Avgjørende er det at digitalisering gjennomsyrer hele organisasjonen fordi både medarbeidere og ledelse må være involvert for at det skal lykkes.

Hvor langt har din bedrift kommet i digitaliseringen?
Innovative samarbeidsarenaer

Å kunne realisere potensialet i ny teknologi og implementere det er uunnværlig for suksess i den digitale verden. Dette er også et område hvor nettverk med eksterne parter er et viktig aspekt. I samme grad som det blir stadig vanskeligere å holde oversikt over alle muligheter og å kunne ta stilling til dem, integreres flere og flere innovasjoner i bedriftenes verdiskaping via eksterne partnere. Samarbeid med andre selskaper eller eksterne partnere er uunnværlig for digital transformasjon. Disse partnerne kan være teknologitjenesteleverandører eller konsulenter. Nettverksbygging blir for mange stadig viktigere for å få best mulig kunnskap om digitale trender og tilgang til ny teknologi. Det gjelder å identifisere og prioritere områder og tiltak som hjelper å realisere mulighetene som digitalisering kan gi.

Digitale organisasjoner bruker samarbeids- og kommunikasjonssystemer og plattformer som sikrer effektiv og dynamisk utveksling av data, kunnskap og erfaring. Mens det er gjennomgripende i hele selskapet, utvider mange denne delingen også til kunder, samarbeidspartnere og generelt inn i forretningsøkosystemet. Denne typen samarbeidsplattform gjør det mulig å engasjere både samarbeidspartnere og kunder i utviklingsprosessen av nye, innovative produkter, tjenester eller løsninger.

Hvor digital er du? Ta testen her