Skip to main content

NO

Search Basket

Hva er egentlig digitalisering og hvordan kan man komme i gang?

Bygg

Det finnes vel knapt et tema som opptar norske bedriftsledere og næringslivspressen like mye som digitalisering og effektivisering. For å lykkes med digitalisering må man se forbi teknologien og fokusere på det som er det egentlige målet. Det vil naturlig nok være forskjellig fra bedrift til bedrift.

Mener man alltid det samme når man bruker begrepet digitalisering?

Er digitalisering det samme som å bruke digital teknologi? Er digitalisering av manuelle prosesser det vi strever etter? Det er bare delvis sant.
Digitale prosesser, tjenester og produkter har eksistert over tid, så det er ikke noe nytt. Digitaliseringen handler om mye mer enn bare software og IT, det handler om at forretningsmodell, organisasjon og prosesser er designet til å kunne utnytte dagens og morgendagens teknologi. Det handler om informasjonsflyt og –håndtering i bedriften, det handler om hvordan kunderelasjonen videreutvikles på en digital plattform og sist men ikke minst handler det om menneskene og deres endringsevne og-vilje.

Vi vet at endringene kommer fort, vi vet at de er globale og vi vet at det etablerte vil utfordres av nykommerne. (det er det vi kaller disruptiv).

Det spås at kunstig intelligens og maskinlæring utkonkurrerer oss som arbeidskraft. Delingsøkonomien utfordrer etablerte bransjer og påvirker vårt syn på å eie kontra tilgang ved behov. Det som kjennetegner utviklingen er at den er veldig rask og global, konkurrenter kan finnes hvor som helst i verden. Dette stiller store krav til innovasjon, kompetanse og konkurranseevne.

Noen vil si «det gjelder ikke i min bransje, der kommer ikke endringen like fort». Noen vil si «vi er full digitalisert» og mener at de har software som håndterer de forskjellige deler i verdikjeden.

Utfordringen er at enhver endring må sees i sammenheng med hvor bedriften, ikke minst kundene er på vei. Mye har vært skrevet om norske lederes mangel på digital kompetanse. Det som en forklaring på hvorfor organisasjoner ikke utnytter mulighetene, og blir hengende etter innenfor digitalisering. «Internasjonal benchmarking av norsk næringslivs digitalisering»

Teknologi er et verktøy for å nå målet men ikke målet i seg selv.

For å lykkes med digitalisering må man se forbi teknologien og fokusere på det som er det egentlige målet. Det vil naturlig nok være forskjellig fra bedrift til bedrift.

Hva kan være et naturlig første steg? Analytikere spår at innen 2020 vil bedriftene ha digitalisert nær 80% av både den vertikale og horisontale verdikjede. Det betyr i praksis at dataflyt både innad i bedriften og eksternt er automatisert. Det kan være smart å se på om automatisering kan være en fornuftig vei å gå for å oppnå en kostnadseffektiv organisasjon som kan fokusere på innovasjon. En ting er sikkert, det nytter ikke å sitte på gjerdet, det som kreves er handling.

 Hvordan kan man komme i gang?

Det hele vil naturlig nok begynne med en analyse av hvor inntjeningspotensialer og kostnadsdrivere er. Flaskehalsene i informasjonsflyten blir fort åpenbare. Vurder løsninger som kan knytte alle deler i bedriften sammen, involver menneskene i endringsprosesser helt fra starten. Der det er mulig, automatiser manuelle prosesser eller kanskje du kan involvere dine kunder direkte i samhandlingen?

Her kan du lese en historie om en bedrift som har begynt i riktig ende.

Det finnes ikke ett riktig svar, men det finnes mange muligheter. Hva som kan gi mening å se nærmere på, det kan vi gjerne ta en prat om.

Contact person

Kontakt oss for mer informasjon

Birgit Pettersen

Business Development Manager - industri

+47 900 23 462