Skip to main content

NO

Search Basket

Autodesk Prosjekt Quantum - utfordrer det etablerte

Autodesk er imponert over endringsviljen i den norske byggenæringen, og mener deres neste innovasjon er skreddersydd våre behov. Forvent løsninger som tar samarbeid og samhandling til nye nivå.

Jim Lynch er Autodesk sin fremste sjef for løsninger til ingeniører, arkitekter og entreprenører, altså BIM-løsninger som for eksempel Revit, Autodesk BIM 360 løsningene og Dynamo. Han har jobbet i selskapet i 20 år, og var nylig i Norge for å finstudere spennende innovasjonsprosjekter som har skapt interesse helt opp til konsernledergruppen i Autodesk.

– Jeg ble imponert over det jeg så i Norge. BIM-innovasjonen holder et meget høyt internasjonalt nivå. Jeg ble særdeles positivt overrasket over kunnskapen til norske fagfolk, og deres høye teknologiske modenhet. Særlig offentlig sektor med Statsbygg i front hadde mye spennende å vise frem, og deres visjoner var oppsiktsvekkende gode, sier Lynch. Statsbygg er i en posisjon for å sette en internasjonal standard som veldig mange andre burde jobbe etter, legger han til.

Lynch fremhever at måten Revit brukes på i Norge gir hans selskap verdifull kunnskap til innovasjoner og forbedringer. Han er også imponert over hvordan Nordic – Office of Architecture bruker Revit for alt det er verdt, og dermed opplever store konkurransefortrinn særlig i forhold til modulær produksjon. Med andre ord: At stadig flere og større deler bygges på en fabrikk, fremfor på anleggsplassen.

– Slik produksjon gir lavere kostnader, mindre risiko og færre feil, fremhever han.

Lisens til å skape

Lynch sitt nåværende faglige hjertebarn er det nye nettskybaserte konseptet Project Quantum.

– Quantum møter de enorme endringene som foregår i markedet. Mobilitet og nettskyen forandrer måten vi jobber og samhandler på, og vi har til nå kun sett konturene av hva som er mulig.

Prosjekt Quantum er et kodenavn som er lett å assosiere med filmhelter som James Bond eller Jason Bourne. Og det er faktisk en god metafor fordi innovasjonen er like eksplosiv som filmene. Utviklingen startet så sent som i 2016.

– Hensikten er å skape smarte verktøy som fremmer samarbeid og gir bedre samhandling i prosjektteam. Byggenæringen er fragmentert, og ulike team i verdikjeden av et prosjekt sitter gjerne på flere lokasjoner i flere ulike typer programvareverktøy, og gjerne også i forskjellige land, sier Lynch og peker på at målet med Quantum er å skape en holistisk tilnærming til BIM i skyen.

 

Bedre samhandling

Hensikten er å skape smarte verktøy som fremmer samarbeid og gir bedre samhandling i prosjektteam

Jeff lynch

autodesk

Kobler smarte data til hele byggeprosessen

BIM står for Building Information Modelling, der informasjon er den mest sentrale komponenten.

– Quantum skal sikre at I-en i BIM kobles til designdata og forretningslogikk.

Løsningen bygges og tilpasses for Autodesk sin nettskyplattform Forge, som er en kraftig plattform tilgjengelig for hele byggebransjen. Quantum skal ikke erstatte Revit, men bidra til å forenkle byggeprosesser – ved at man deler opp kaka i mindre deler. Dette skal bidra til at flere kan designe bedre sammen, og at langt færre oppgaver håndteres i silo. Endringer utføres raskere og enklere.

– Det er ingen hemmelighet at de fleste byggeprosjekter er mye mer rotete enn dagens digitale BIM-modeller  (BuildingInformation Modelling) vil ha oss til å tro.  Med Quantum legger vi opp til kommunikasjon på tvers av disipliner og programvarer fra ulike leverandører i alle stadier av prosjektet, forteller Lynch.

Quantum er hverken en programvare eller et operativsystem, men en skybasert plattform som gjør det mulig å utveksle data i sanntid på tvers av ulike digitale arbeidsmiljøer. Det betyr at en endring i en programvare hos en av prosjektdeltakerne ett sted umiddelbart blir synlig for de andre deltakerne i prosjektet – selv om de jobber med ulike dataprogrammer.

Vi jobber med data, ikke filer. En av fordelene ved denne måten å jobbe på er at man kan redusere størrelsen på hver enkelt programvareapplikasjon som brukes i dette miljøet. Dermed øker man også hastigheten på arbeidet i store, komplekse prosjekter, forteller Lynch.

– Hensikten er å legge til rette for at det jobbes smartere, og at man ikke kaster bort verdifull tid. Flere ledd i verdikjeden kan samarbeide på den mest effektive måten, sier Lynch.

Lanseres mot slutten av 2017

Quantum skal være en forlengelse av BIM 360 porteføljen. Det vil også komme med funksjoner (API-er) som gjør at alle kan jobbe i Quantum-miljøet, uansett hvilken programvare de skaper modellen i. Allerede i dag har vi BIM programmer fra andre leverandører som utveksler data med Quantum

– Prosjektet er basert på behov og ønsker som våre kunder har spilt inn til oss. Flere er i gang med å teste en betaversjon av plattformen, og vi får ta del i mange spennende erfaringer som sikrer et enda bedre sluttresultat.

Lynch ser for seg en storskalalansering mot slutten av året, og mange spennende delnyheter før dette. Han tar riktignok forbehold om at lansering kan utsettes dersom de ikke føler seg klare.

– Det er et komplisert utviklingsprosjekt. Det viktigste er at vi slipper et bra produkt som er gjennomprøvd og umiddelbart tilfører verdi. Kvalitet i utviklingen er mye viktigere enn fart, sier Lynch.

NTI CADcenter er en viktig partner i denne prosessen, og det er spilt inn mange nordiske erfaringer og samarbeidspartnere som tilfører ny verdi til utviklingen.

Halvor Jensen

Administrerende direktør

920 87 760

haj@nticad.no