Skip to main content Search Basket

3 Trinn for å utvikle deg i jobben din

Bygg Eiendomsforvaltning Media og underholdning GIS og infrastruktur Plant og prosess Industri og design

Hvordan sikrer du at du utvikler deg i jobben din? At du er karrieremessig der du vil være? Dette vil vi gå nærmere inn på i denne artikkelen, hvor du får 3 trinn som hjelper deg og din karriere på rett spor

Før var det slik at man tok en utdannelse og deretter begynte i arbeidsmarkedet – end of story. I dag er dette veldig annerledes. Det stilles langt større krav, at du omstiller deg og lærer nye ting. Og i takt med den digitale utviklingen, er det hele tiden nye områder du er nødt til å forholde deg til.

Så når vet du “nok”? Kort sagt aldri. Du kan alltid lære mer og forbedre deg uavhengig av ditt nåværende nivå.  

I dag finnes det utallige muligheter for å tilegne seg ny kunnskap, og det kan være vanskelig å skaffe oversikt. For hvor begynner du? Og hva trenger du? 

For å få en fullstendig oversikt over retningen for karrieren din, kan du stille deg selv følgende tre spørsmål:  

  1. Hvilke kompetanser er viktige i mitt yrke, slik at jeg kan utføre arbeidet mitt på en best mulig måte? 
  2. Hva vil jeg oppnå; hva er målet mitt? 
  3. Hvordan bestemmer jeg en strategi for min kompetanseutvikling slik at jeg sikrer at jeg når målet mitt? 

La oss gå i dybden på de 3 spørsmålene og betraktningene du bør gjøre selv. For ved å svare på det ovennevnte får du et dypere innblikk i hva du er god på og hva som gir deg energi på jobben – og det er her den gode jobben ligger.  

 

1: Få en oversikt 

Først av alt: Start med å lage en liste over dine arbeidsoppgaver. Både oppgavene du jobber med, og tidligere har jobbet med. Del deretter listen i to. Oppgavene du brenner for og vil ha mer av, og oppgavene du ser på som mindre givende. Den første delen vil typisk være oppgavene du er god til og som gir deg energi. Dette er oppgavene som driver deg, og er derfor mest sannsynlig også oppgavene som vil lede deg videre i karrieren.  

2: Sett deg et mål

For å lykkes er det viktig at du setter deg et mål med din kompetanseutvikling. Gjør målet så håndgripelig som mulig. Du kan eventuelt utvide listen ovenfor, ved å beskrive nye oppgaver du ønsker å prøve deg på. Deretter bli kjent med hva som kreves av kompetanse for å nå ditt mål.  

3: Definer en strategi

Basert på de to punktene ovenfor har du nå et godt bilde av hvordan fremtiden din ser ut når det gjelder jobber. Men hvordan kommer du dit? Hvilke tiltak må du iverksette for å gjøre målet ditt realistisk? – f.eks. gjennom trening, nettverksmøter, dialog leder osv. Både slik at du reduserer antall uinteressante og mindre utfordrende arbeidsoppgaver, samtidig få flere av oppgavene som utvikler deg og gir deg energi. Du må kanskje undersøke nærmere hvilke jobbtyper som passer dine ønsker? Eller hva du spesifikt trenger å gjøre i din nåværende jobb for å forme oppgavene annerledes. Eller vil det kreve et bytte av jobb? Lag deretter en konkret handlingsplan, hvor du utdyper hvordan du skal utføre strategien i praksis.

Bli kjent med hvor du står 

Vi håper at artikkelen her gir deg inspirasjon til å jobbe videre med din faglige utvikling, slik at du får de riktige rammene for din karriere.