Skip to main content

NO

Search Basket

– Prosjektet har gitt oss mange erfaringer som vil komme hele næringen til gode

Dette sier administrerende direktør Halvor Jensen i NTI som har vært «eier» av prosjektet. Et prosjekt som i utgangspunktet ble startet som en temapilot i nettverket BIM Verdi, med en vesentlig delfinansiering fra Innovasjon Norge.

Halvor Jensen, Administrerende direktør NTI

Utviklingsprosjektet - som har pågått siden høsten 2018 - har hatt det mål for øye å sikre enklere drift og vedlikehold gjennom bruk av åpenBIM i det gitte byggets livssyklus, ved å utvikle metodikk og prosesser for hvordan best utnytte eksisterende data og den digitale informasjonen som genereres gjennom prosjektering, planlegging og bygging.

– Sluttrapporten som nå foreligger inneholder betraktningene og erfaringene de tre deltagende løsningsleverandørene og deres fire «kunder» - med sine spesifikke utfordringer - har gjort seg. De har alle skrevet sin egen del av rapporten innholdene fyldige avsnitt om hvem de er, hvorfor de ble med, hva de har oppnådd og hvor de tror veien går videre, sier administrerende direktør Halvor Jensen i NTI.

Krevende kunder

Stadig flere byggeiere krever åpenBIM i prosjekteringen og gjennom byggingen av sine eiendommer. Den største verdien av åpenBIM ligger dog antagelig i å berike modellen med informasjon om de små og store komponentene det består av. Informasjon som kan gjenbrukes i hele byggets levetid. Prosjektet har sett på hvordan dette kan fungere i praksis. Det er NTI som har vært prosjekteier og i tillegg til prosjektledelse har levert den egenutviklede FM løsningen «MDOC FM.» Catenda som står bak plattformen Bimsync, Ovitas som er spesialist på strukturering og digitalisering av innhold fra blant annet PDF-dokumenter, har deltatt som partnere.

– Gjennom integrasjoner kan ulikt personell hente ut data fra BIM serveren – i dette tilfellet plattformen Bimsync – og gjøre den tilgjengelig i Facility Management systemer som gjør det mulig å presentere og styre bygget, eller hele porteføljer av eiendommer, på en strukturert måte, sier Jensen.

Håper å dekke et viktig informasjonsbehov

Jensen ser på kunnskapen om hvordan forvaltere og eiere av norske bygg kan ta i bruk de store mengdene data som allerede eksisterer og fortløpende genereres gjennom prosjektering, planlegging og bygging, som næringens felleseie. Han håper av den grunn den vil bli lastet ned, lest og diskutert.

– Erfaringsskrivet er etter mitt skjønn viktig lesestoff for enhver som ønsker å lære mer om hvordan BIM kan benyttes innenfor FDVU, hvor langt de digitale redskapene har kommet og hvordan lykkes med innovasjonsprosjekter generelt i vår næring, avslutter Jensen.

Du kan få tilsendt rapporten her:

 

De deltagende har på leverandørsiden vært:

  • NTI har vært prosjekteier og har i tillegg til prosjektledelse, høstet verdifull kunnskap for videreutvikling av den egenutviklede Facility Management løsningen «MDOC FM». Prosjektet har også gitt NTI’s rådgivere verdifull kunnskap om overgangen fra prosjektering og bygging til drift og vedlikehold.
  • Catenda med utspring i NTNUs Byggforsk og utvikler av den anerkjente BIM-serverløsningen Bimsync, har vært partner i prosjektet
  • Ovitas har mer enn 25 års erfaring fra en lang rekke næringer med strukturering av ustrukturerte data, og har bidratt med dette på tvers av prosjektet.


De deltagende på kundesiden har vært:

  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Aas er et moderne universitet bestående av mer enn 200 000 kvadratmeter bygningsmasse de selv forvalter. Digitalisering og utnyttelse av eksisterende informasjon er en av hovedstrategiene for å få bedre utnyttelse av denne.
  • Møre og Romsdal Fylkeskommune har de siste ti årene investert betydelig i ny bygningsmasse. Bruken av BIM i prosjekter har vært gjennomført i økende grad de fem siste årene og har deltatt i prosjektet for å kunne utnytte BIM til praktiske løsninger i sin rolle som byggherre og kravstiller.
  • Ullensaker Kommune er en vekstkommune med høyt fokus på bruk av BIM-verktøy for å få bedre beslutningsunderlag for forvaltning og drift av sin omfattende bygningsmasse.
  • Universitet i Bergen forvalter mer enn 300 000 kvadratmeter bygningsmasse og har i nyere tid gjennomført flere store rehabiliteringsprosjekter i nyere tid, hvor BIM har vært flittig brukt.

Rapport på e-post