Skip to main content

NO

Search Basket

e-læringskurs for mer effektiv gjennomføring av prosjekter.

Alle Bygg Eiendomsforvaltning Media og underholdning GIS og infrastruktur Plant og prosess Industri og design

Konseptet gjør det mulig å tilegne seg stødig kompetanse om prosjektledelse gjennom effektiv, tilgjengelig og kontinuerlig læring. NTI Prosjektskolen kombinerer prosjektledelse med opplæring i sentrale BIM-løsninger.

NTI Prosjektskolen på YouTube

Denne videoen er ikke tilgjengelig

Du har ikke samtykket til Marketing cookies og vi kan derfor ikke vise denne Youtube-videoen.

Oppdater dine samtykker her - last deretter siden inn på nytt

Kurskonseptet, NTI Prosjektskolen, er utviklet i samarbeid med Cimple, som utvikler moderne e-læringsløsninger for kunder i flere ulike bransjer.

Otto Husby, daglig leder og gründer, har over 25 års erfaring med opplæring og i prosjekter. Erfaringene danner grunnlaget for «Prosjektskolen».

Prosjektskolen er et moderne opplæringsprogram for alle som jobber med eller i prosjekter. Konseptet baserer seg på de såkalte mikrolæringsprinsippene og består av flere korte leksjoner for å holde på oppmerksomheten til de som gjennomfører opplæringen.

- Prosjektskolen inneholder alt du trenger å vite om prosjekt og prosjektledelse, forteller Husby, og legger til at det også fungerer som et oppslagsverk eller prosjektstøtte, slik at man kan gå tilbake til ulike leksjoner og temaer underveis mens man jobber med prosjekt.

Husby understreker viktigheten av at de med mye prosjekterfaring også skal lære noe:

- Mange har lang erfaring med å jobbe i og med prosjekter. Det som likevel er en utfordring er at mange har for lav kunnskap om elementære forhold i prosjektledelse.

Prosjektskolen

Mange går i gang uten helt å vite hvordan man arbeider med eller i prosjekt. Det fører til at flere unødige feil blir gjort.

Otto Husby

gründer og daglig leder i Cimple

Jeg er interessert i mer informasjon

Prosjektledelse i bygg- og anleggsprosjekter

NTI Prosjektskolen omhandler tematikk relatert til prosjektledelse kombinert med sentrale verktøy som gjerne tas i bruk i BIM-prosjekter. Det kan være verktøy som eksempelvis Bimsync for prosjektsamhandling og Synchro for 4D planlegging.

I tillegg til å ta for seg brukervennlige BIM-løsninger, omfatter de ulike leksjonene alt fra kommunikasjon med sentrale interessenter og planlegging, til håndtering av avvik og utvikling av effektive prosjektgrupper – for å nevne noe. NTI Prosjektskolen støtter de prosjektinvolverte gjennom hele prosessen på én og samme plattform.

BIM-løsninger er essensielt for å kunne planlegge og for å prosjektere bygg. En solid kompetanse om prosjekter og prosjektledelse vil utvilsomt bidra til at byggeprosjekter går mer på skinner, mener Husby: 

- For NTI handler det om å digitalisere byggebransjen. Prosjekter skal gjerne gå effektivt og problemfritt. Samtidig stilles stadig høyere krav til kvalitet, kostnad og tidsbruk i prosjekter som gjennomføres.

Kjersti Norstad, kursansvarlig i NTI AS, påpeker at NTI Prosjektskolen er en moderne e-læringsløsning.

- Det at det er en praktisk tilnærming til temaene som gjennomgås i leksjonene gjør at flere av våre kunder vil ha stort utbytte av dette. Løsningen inneholder praktiske eksempler og maler noe som gjør at det hele blir veldig konkret, forklarer Norstad.

Prosjektskolen passer for:

prosjektledere, prosjekteringsledere, prosjekteiere, byggeledere, deltakere i styringsgrupper og sentrale prosjektmedarbeidere

Temaer er prosjektskolen, Bimsync og Synchro:
 • Prosjektmodellen

 • Prosjektmål/gevinster

 • Organisering

 • Ansvar, roller, myndighet i prosjekt

 • Håndtering av – og kommunikasjon med interessenter

 • Planlegging og oppfølging

 • Håndtering av avvik og endringer

 • Utvikling av effektive prosjektgrupper

 • BIM-løsninger for samhandling og planlegging

Prosjektskolen er:
 • Bygd opp av flere kortere moduler

 • Opplæringsprogram, men også prosjektstøtte og oppslagsverk

 • Fungerer fra PC, mobil og nettbrett