Skip to main content

NO

Search Basket

Arendalsuka - Grønn bølge i byggebransjen og industri!

Bygg Industri og design

Den grønne vinden som feier over Norge og Europa, var gjennomgående under Arendalsuka. Vi var der, og møtte klima- og miljøministeren og mange aktører i byggebransjen og industri.

Nok en Arendalsuke er vel i havn: 880 arrangører av debatter og 70.000 mennesker inntok Agder-byen i år. Politikken møtte næringslivet og media, og i år var byggenæringen tungt representert med en rekke debatter og foredrag.

Sammen med daglig leder John R. Moen i BA Digital var adm. dir. Halvor Jensen i NTI på plass i det yrende folkehavet rundt havna, for å utveksle erfaringer om bærekraft i byggebransjen og industri, opprette dialog med beslutningstagere, samarbeidspartnere og potensielle kunder, og ikke minst lære av aktører på tvers av bransjer.

Moen leder det nasjonale prosjektet Avfallsfrie byggeplasser, et samarbeidsprosjekt med NHO og Innovasjon Norge. 11 store byggherrer utgjør en kjerne i prosjektet «Avfallsfrie byggeplasser». De investerer samlet for 22 milliarder kroner årlig.

- Det var spennende å få en liten prat i forbifarten med klima- og miljøminister Ola Elvestuen, som åpnet innledende nasjonal workshop om Avfallsfrie byggeplasser hos NHO. Under åpningen sa Elvestuen at dette prosjektet har et enda større potensial enn utslippsfrie byggeplasser. Vi er nå allerede i gang med å få med mange produsenter i bransjen på denne omstillingen, og ønsker flere med! sier John R. Moen, som leder Avfallsfrie byggeplasser.

Fikk veikart: Emballasjeforeningen utarbeider et veikart for sirkulær plastemballasje. Veikartet ble overlevert til klima- og miljøminister Ola Elvestuen under Arendalsuka i år.

Årlig skapes det 1,8 millioner tonn avfall fra bygg- og anleggsplasser i Norge, hvorav 685 tonn, kommer fra nybygg. 

- Alle snakker om sirkulær økonomi; som hvordan få mer ut av avfallet. Den beste nøkkelen er å ta bort avfallet, er tankesettet vi bringer inn. Dette kan vi også skalere i andre bransjer, og være med på å løfte miljøutviklingen i Norge slik at vi kan ta ut store miljøeffekter, med raske gevinster, påpeker Moen.

Som en av landets desidert største og viktigste næringer både skal og bør byggenæringen også være tungt til stede under Arendalsuka – for å sette sine saker på dagsorden og bidra inn i den viktige samfunnsdebatten, skriver Byggeindustrien på lederplass. Vi var blant annet innom deres spennende livepodcast «Byggeplassen», hvor klima og bærekraft var en rød tråd.

Adm. dir. Halvor Jensen i NTI synes det er viktig og verdifullt å diskutere bærekraftstiltak med aktører innen politikk- og samfunnsliv, bygg- og industri på tvers. Blant temaene fremmøtte fikk høre om var klimavennlige materialer, energireduksjon i bygg, bærekraftige bygg, bygg og norsk teknologi og hvordan vi kan bygge oss ut av klimakrisen.

- Det skjer en rivende utvikling i byggenæringen, hvor digitalisering i tillegg til effektivisering, kostnadskutt og bedre samhandling også skåner miljøet og bidrar til bærekraft. Temaer som gikk igjen i debatter og agendaen i Arendal i år, var gjenbruk og sirkulær økonomi, også i bygg. De fleste byggene vi skaper i fremtiden, er sånn sett bygget. I et miljøperspektiv er det riktig å bruke mer av det vi har, og kutte avfall og overflødige prosesser, sier Jensen.

Partilederdebatten før partilederdebatten: Det grønne PR- og kommunikasjonsbyrået Footprint arrangerte tidligere partiledere til debatt i et fullsatt telt på fergekaien. Blant temaene var dagens klimaengasjement blant unge.

Under Arendalsuka gikk også startskuddet for Bygg21s reise ut i landet med gode eksempler på beste praksis i bygge- og eiendomsnæringen.

- NTI har signert og støtter opp om beste praksis slik det er definert gjennom Bygg21. Vi ønsker å bidra til at bygge- og eiendomsnæringen blir mer bærekraftig, produktiv og kostnadseffektiv. I NTI ser vi på BIM som startskuddet for bærekraftig bygging, drifting, utvikling, renovering og eventuell riving av bygg, forteller Jensen.

I tiden som kommer er avfallsfrie bygge- og produksjonsprosesser et av områdene NTI vil engasjere seg spesielt i:

- Vi ser at teknologiutviklingen muliggjør en helt avfallsfri produksjon og montering. Gjennom dette prosjektet vil vi også tilrettelegge for gode sirkulærøkonomiske løsninger i næringen, avslutter Jensen.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss

Halvor Jensen

Administrerende direktør

920 87 760