Skip to main content

NO

Search Basket

Etterlyser regelendring fra myndigheter om avfallsfrie byggeplasser

Hvis byggeplassen skal bli avfallsfri, mener produsenter at myndighetene må stille tydelige krav til avfallsfrie løsninger gjennom nye regler.

11 av Norges største byggherrer har fremlagt krav om avfallsfrie byggeplasser innen 2022. Hvordan skal produsenter og entreprenører gjennomføre avfallskutt - som både skåner miljø og reduserer kostnader i byggeprosessen?  

Utfordringen: Byggenæringen står for 40 prosent av Norske klimagassutslipp, og nybyggaktiviteter står for fem prosent av norsk avfall.                                                                               

- Vi tror at det må kraftigere lut til. Det må stilles krav gjennom nye regler med forbud mot avfall, få fortgang i avfallskuttene, sa en av gruppene under workshop 8. mai om Avfallsfrie byggeplasser.

Det var stort engasjement på nasjonal innsiktsworkshop om Avfallsfrie byggeplasser på Næringslivets Hus. NHO arrangerte workshopen i samarbeid med daglig leder John R. Moen BA Digital. Bransjen var også samlet til dialogkonferanse hos NHO 8. april om samme tema.

Digitalisering er en av de viktigste muliggjørerne i arbeidet med avfallsfrie byggeplasser. Derfor engasjerer NTI seg i prosjektet, og var på plass sammen med produsenter, entreprenører, arkitekter, rådgivere og fremoverlente byggherrer som vil bidra i det viktige arbeidet som støtter FNs mål om bærekraft. Arbeidet skaper også kontaktpunkter for bærekraftig forretning.

 

Prosjektleder John R. Moen for Avfallsfrie byggeplasser utfordret dem under workshopen:
Hva er det beste vi kan vi gjøre for å produsere uten avfall?

- Produsentene sitter på nøkkelen for å få til avfallsfri byggeplasser. Men de må også ta med seg rådgivere for å utnytte de digitale mulighetene som finnes for å industrialisere produksjonen, sier Moen.

Vi snakket med produsenter om utfordringen med få ned avfallet. Daglig leder Svein Egil Kalvatn og produktansvarlig Rune Likværn ved Modulvegger AS er engasjerte og positive:

- Det handler om planlegging av tilpasset råvare for å redusere kapp fra produsenten. Videre handler det også om planlegging og rasjonalisering av standard til kundene. Det er viktig å ha god kommunikasjon mellom alle disiplinene, både digital informasjonsflyt og vareflyt. Vi ønsker å være tidlig involvert i byggeprosessen, og være der når hovedmålene blir satt, sier Kalvatn.

- Vi må få til intensiver med myndighetene. Det bør være myndighetskrav, eller myndighetspremiering, tilføyer Rune Likværn.

Utviklingssjef Ernst Malvin Jensen ved VVS Prefab AS er stolt av å kunne fortelle at selskapet allerede er en stor bidragsyter på området.

- Vi er bevisst på miljøet, og produserer våre produkter på en måte som normalt ikke har avfall under produksjon.

Det er likevel muligheter for store forbedringer, slik han ser det.

- I hovedsak kommer vårt avfall i form av emballasje på varer som brukes inn mot produksjonen. Vi har en veldig høy grad av utnyttelse av materialer i vår produksjon, og jobber oss ned mot et minimalt materialsvinn i produksjonen. Det som er til overs blir sortert og resirkulert. Den største utfordringen vår i dag er emballasje både ved mottak av varer hos oss og ved forsendelse av produkter til byggeplass. Når vi skal sende varer til byggeplassen må vi beskytte disse, enten ved bruk av plast eller trematerialer. Vi vil bli nødt til å se på alternative måter å løse dette på, sammen med alternative typer emballasjer. Det dreier seg ikke om så mye avfall – men hvis alle i verdikjeden bidrar med litt, så vil resultatet bli stort, sier Ernst Malvin Jensen.

Han mener at innspillene på workshopen setter i gang tankeprosesser, som er viktige for å være bevisst på problemstillingen, og dermed gjøre noe med det.

- Jeg tror at det må kraftigere lut til enn bare frivillighet også. Det må være noe målbart, som man kanskje får en bonus for om man bidrar til null avfall, mener han. Men her er det byggherrene som må lede an.

Teknisk ansvarlig Leif Gøran Myhre ved Gyproc understreker at prosjektering med fokus på null avfall er viktig.

- Arkitekten må tenke på dette når de skal designe bygget. Bygget må prosjekteres med mål om å få ned materialbruken. Det kan for eksempel brukes BIM for å prosjektere bedre. I vår produksjon har vi ingen avfall, og tilpasser oss det markedet ønsker, sier Myhre.

Teknisk sjef Trond Even Fagerli ved Norgips synes at det er spennende å være med på diskusjonen om å få ned avfall på byggeplassen, selv om deres produkter gir lite eller ingen avfall ved selve produksjon. Avfall skapes utenfor vår fabrikk.

- Dette arbeidet er positivt, og det vi kan bidra med er optimalisering i planleggingsfasen av prosjekter. Det er mange ting som kan bidra med å få ned avfallet også hos entreprenøren og dem som skal montere gipsen, sier Fagerli.

Flere av gruppene etterlyser krav fra myndighetene for å redusere avfall på byggeplassen i hele verdikjeden.

- Det må nedlegges noen forbud, tror jeg. Frivillighet alene er ikke nok til å oppnå målene, sier kvalitetssjef Anne Kristine Elken ved Trox Auranor Norge AS.

John R. Moen er glad for de positive forslagene som ble presentert under workshopen.

- Jeg håper og tror at arbeidet her i dag vil resultere i at flere bedrifter vil iverksette utviklingsgrupper og søker om midler fra Innovasjon Norge for å få til avfallsfrie produksjon innen enkeltprodukter, sier daglig leder John R. Moen i BA Digital, som sammen med NHO arrangerer workshopen, sier Moen.

Administrerende direktør Halvor Jensen i NTI ser frem til videre arbeid.

Vi må reagere nå for å nå våre egne bærekraftsmål og med det bidra til FNs bærekraftsmål. Jeg gleder meg stort til fortsettelsen og de første innovasjonsprosjektene.

Når vi tenker på at avfallsmengden fra Norske byggeplasser tilsvarer vekten av 16.000 småhus så er det et fantastisk potensial for forbedringer! sier han.

Har spørsmål om utvikling av avfallsfrie løsninger eller hvordan digitale verktøy kan nyttes for å få til slike løsninger, kontakt oss og gjerne!

Halvor Jensen

Administrerende direktør

920 87 760