Skip to main content

DK

Search Basket

Arbejder du med bygningsinstallationer?

Byggeri

─ NTI indbyder til en MagiCAD-dag med nyheder og erfaringsudveksling

MagiCAD opdateres ca. tre gange om året, og mange nye funktioner kommer til. Hvornår er du sidst blevet opdateret på nyhederne?

I en travl hverdag er fordybelse i MagiCAD-nyheder normalt ikke skemalagt. Ofte kæmper vi med at blive færdige til en given deadline og når derfor ikke at opdage, at verden omkring os flytter sig.

Webinar om formiddagen

Fra kl. 10.30-12.00 - Dette webinar svarer til hvis du deltog til seminaret

 

Kom og oplev den nye version af MagiCAD og få en gennemgang af de nyeste tilføjelser. Vi kommer bl. a.  ind på emner som:

  • Copy branch
  • Trevejsventiler
  • Præcise placeringer af føringsveje
  • Udsparinger
  • Clash tolerance
  • Update clash report
  • IFC eksport/import forbedringer
  • Connection nodes for el
  • Frihøjde-analyse

Tilslut multiple, beregningsdata på tredjepartsprodukter, pipe connection, trykforøger pumper på brugsvand, tryktabs beregning uden indregulering, line splitting i Schematics og forbedret Running Index.

Webinar om eftermiddagen

Kl. 13.00-15.00 - Dette webinar svarer til hvis du deltog på ERFA-mødet om eftermiddagen.

Vi går i dybden med udvalgte temaer. Der bliver mulighed for at komme med ønsker til fremtidige versioner og at diskutere brugen af MagiCAD med andre daglige brugere.