Skip to main content Search Basket

Program

08:00 - 09:00 Registrering og morgenmad
09:00 - 09:10 Velkomst på hovedscenen
09:10 - 09:55 Hovedtaler: Anne Skare Nielsen
09:55 - 10:40 Hovedtaler: Christina Hvid
10:40 - 11:05 Pause: mød udstillerne ude på standene og stil spørgsmål
11:05 - 12:50 Udforsk de tre spor: Del 1
12:50 - 13:50 Frokost og networking
13:50 - 15:00 Udforsk de tre spor: Del 2
15:00 - 15:20 Pause: mød udstillerne ude på standene og stil spørgsmål
15:20 - 16:30 Udforsk de tre spor: Del 3
16:30 - 17:00 Afslutning: vin og snacks og lodtrækning af præmier

 

KLIK HER OG LÆS OM HOVEDTALERNE OG ÅRETS TEMA
Forbehold for ændringer og tastefejl. 

Udforsk sporene ...

DEL 1

 

SPOR 1

BIM & bæredygtighed


11.05 - 11.40

Automatisering af trivielle processer med NTI TOOLS Revit

VITA ingeniører A/S

Af Emil Edvardsen
Fagchef BIM/IKT
& Brian Kjær
Fagchef BIM/IKT

Med NTI TOOLS Revit kan komplicerede arbejdsgange simplificeres i automatiserede rutiner, som bliver præsenteret med praktiske eksempler. Udgangspunktet i dagens session er fra en rådgivende ingeniørvirksomheds hverdag, men problemstillingerne er universelle, og løsningerne er anvendelige for alle Revit-brugere på tværs af fagdiscipliner.


11.40 - 12.15

Kan digitalisering understøtte bæredygtighedsdagsordenen?


NIRAS A/S

Af Stig Brinck
Expertice director, ICT and Proces Development

Byggebranchen er kommet langt med digitalisering og selvfølgelig kan digitalisering også bidrage til mere bæredygtigt byggeri: Mere bæredygtigt byggeri fra vugge til vugge; Udtræk at data fra modeller; Beregning af LCA; Modeller for materialepas, og meget mere. Vi tager en tur rundt om krav, nationale initiativer og muligheder.


12.15 - 12.50

Markedsplads for genbrugte byggematerialer

GreenDozer.com

Af Jan Rohde
Direktør & Stifter

GreenDozer.com vil bidrage til at løse det grundlæggende problem, at brugte byggematerialer i høj grad bliver sendt til skrot fremfor at blive genbrugt. Kom og hør om hvordan GreenDozer.com arbejder på at gøre byggeriet mere bæredygtigt, og hør hvordan du selv sælger eller finder genbrugte byggematerialer til dit næste projekt.

SPOR 2

Digitalt samarbejde


11.05 - 11.40

From BIM to Digital Twin with Autodesk Tandem

Autodesk UK

Af Siva Koppula
Digital Twin Adoption Specialist

Autodesk Tandem is designed to support digital transformation by harmonizing BIM data with the asset data for asset management and help Owners realize their Digital Twin vision. Transformation starts by understanding the owners’ desired outcomes, data requirements, and tracking the digital thread through the planning, design, and construction lifecycle to create a digital replica of the asset. Learn how Autodesk Tandem can help you leverage BIM for handover and deliver a descriptive Digital Twin to accelerate operational readiness.


11.40 - 12.15

Understøttelse af ISO 19650 i hverdagen


NTI A/S

Af Johan Harrestrup
Konsulentchef
& Louise K. Christensen
Konsulent

Kravene stiger på projekterne. Med ISO 19650 sættes der fokus på bygherrernes krav. På indlægget gives der et overblik over delene i ISO 19650, og vi viser hvordan man som rådgivere kan leve op til krav og struktur, som ISO 19650 foreskriver, ved brug af Autodesk CDE - Autodesk Construction Cloud med DOCS og BIM Collaborate.


12.15 - 12.50

Fagtilsyn med direkte integration til design-processen

NTI A/S

Af Morten Strandgaard
Konsulent

Brug dine projektdata direkte til tilsyn på byggepladsen. Som en logisk forlængelse af designprocessen giver det god værdi at sikre, at information ikke går tabt ved dataudveksling. Med Autodesk Build har vi en integreret løsning, hvor vi sikrer samarbejdet mellem entreprenør og rådgiverteam. Vi viser en række funktioner bl.a. for kvalitetssikring, tidsstyring, byggeøkonomistyring for understøttelse af tilsyn og optimalt samarbejde.

SPOR 3

Digitale data


11.05 - 11.40

Digitalisér beskrivelsesprocessen


C. F. Møller og NTI A/S

Af Martin Kloster Elbæk
Bygningskonstruktør og IKT‑leder
& Michael Porskær
Forretningsudviklingschef

C. F. Møller er i gang med at digitalisere deres beskrivelsesarbejde for at skabe sammenhæng i projektmaterialet. Hør om deres erfaringer med NTI CONNECT - SPECS, og hvordan de har implementeret og brugt det på deres projekter. Hør desuden NTI fortælle om de mange nye features, der er kommet i SPECS, som gør det nemt at komme i gang med den nye beskrivelsesstruktur fra Molio.


11.40 - 12.15

How do we achieve efficient modeling of scaffolding in a BIM world?

NTI Norge

Af Jan-Ove Lytomt
Løsningsrådgiver VDC

An increasing number of projects require BIM modeling of temporary equipment. In this session, we will show you how to make BIM models of scaffolding, using Revit and NTI SCAFFPLANNER, which offers new possibilities for collaboration across geographical locations and companies and support ICT demands like “BEK 118-119 IKT-koordinering.”


12.15 - 12.50

Slagelse Boligselskab deler erfaringer med digitalisering

Slagelse Boligselskab

Af Jørgen Holm
Teknisk chef

I 2016 vedtog man at effektivisere den almene sektors bygningsdrift med 1,5 mia. kr. Det blev klart for hele sektoren, at digitalisering var en nødvendighed. Slagelse Boligselskab fortæller om strategiske og operative overvejelser i digitaliseringsprocessen. Målet til gevinsterne går b.la. gennem en struktureret Digital aflevering.

DEL 2

 

SPOR 1

BIM & bæredygtighed


13.50 - 14.25

Dagslysanalyser, BR18 og den kreative proces


Dorte Mandrup A/S

Af Morten Lund
Arkitekt

Hvordan kan dagslysanalyser og cloud-computing gå hånd i hånd med en kreativ designproces? Hør hvordan de hos Dorte Mandrup arbejder med dagslysanalyseværktøjet LightStanza i prisvindende arkitektur, som opfylder DGNB og BR18 krav. 


14.25 - 15.00

Arkitemas digitale rygradArkitema

Af Simon Andreas Arnbjerg
Chefspecialist, Digital Lead

Digitalisering skal være med til at virkeliggøre og accelerere Arkitemas strategi. Et vigtigt fundament for dette er at have strukturerede data. Arkitema anvender til dette formål PARTS – en del af NTI CONNECT. Hør om Arktima's strukturelle tilgang samt hvordan Arkitema implementerer og anvender NTI CONNECT i praksis.

SPOR 2

Digitalt samarbejde


13.50 - 14.25

Bedre by- og boligprojekter med Spacemaker

Spacemaker AI
- an Autodesk product

Af Even Brænne Olstad
Architect and Solution Consultant

Mød fremtidens BIM-integrerede skitsering med Spacemaker, der er et cloud-baseret skitse- og analyseværktøj til tidlig fase projektudvikling. Design i et 3D-miljø, bygget på offentlige geodata med hurtige analyser af friareal, støj, vind, arealer, lejlighedsfordeling, termisk komfort m.m. Se hvordan du kan træffe bedre beslutninger og opnå bedre resultater.


14.25 - 15.00

Hvorfor Premium og Flex kan vise sig at være en IT-administrators bedste ven!

Autodesk

Af Thomas Gregersen
Sr. Technical Sales Specialist

Få indblik i Autodesk Premium Plan og Autodesk Flex, og alle fordelene. Hør bl.a. svar på spørgmålene: Hvilke fordele giver SSO og Active Directory Groups sync? Hvorfor er indsigt og viden en fordel, når det kommer til licensadministration? Hvordan kan skiftet til Named User vise sig at være en god ide for netop din virksomhed?

SPOR 3

Digitale data


13.50 - 14.25

Tag kontrollen tilbage over dit byggeprojekt!


NTI A/S

Af Morten Strandgaard
Konsulent
& Louise K. Christensen
Konsulent

Hør hvordan du tager styringen af dit projekt, og undgår silo-opdelte processer: Vi kigger nærmere på en samarbejdsplatform til Revit og Civil 3D med Autodesk BIM Collaborate Pro. Her kan du få understøttelse af dine workflows tilbage, og minimere den gentagende spildtid på dataudvekslinger til samarbejdspartnere og kollisionskontroller. Og du kan håndtere dine projekter fra design til aflevering på én samlet platform.


14.25 - 15.00

Kvalitet på tværs af projektmateriale


RUBOW arkitekter A/S

Af Maja Smed Kristensen
Civilingeniør i arkitektur, IKT-leder

Det er tungt og tidkrævende at sikre entydighed og sammenhæng på tværs af modeller, beskrivelser og tilbudslister, hvis det skal gøres manuelt. Maja fra RUBOW arkitekter vil på dette indlæg fortælle om, hvordan de, ved hjælp af NTI CONNECT – SPECS og PARTS, får udarbejdet sammenhængende projektmateriale samt nedbringer manuelle arbejdsgange og derved sikrer konsistens i dataene.

DEL 3

 

SPOR 1

BIM & bæredygtighed


15.20 - 15.55

Har I overvejet at optimere vidensdeling og kompetenceløft i jeres organisation?

Constructa

Af Andrijana Nasteska
BIM Manager

Bruger I også meget tid på vidensdeling? Deltag i dette indlæg for at blive klogere på, hvordan Constructa har opbygget kompetenceudvikling samt en vidensdelingsplatform, hvor alt data er samlet ét sted, og samtidig er tilpasset Constructas egne workflows.
BIM Manager, Andrijana, deler sin viden om brugen af My NTI Academy læringsplatformen.


15.55 - 16.30

Fra Revit BIM-modeller til LCAOne Click LCA

Af Jorma Ehrnrooth
Director of Business Development

Vidste du, at fra 2023 er det et krav med livscyklusvurderinger (LCA) og CO2-grænseværdier for nybyggeri over 1000 kvm.? Bæredygtighed har været på vores agenda længe, men hvordan får vi skabt disse beregninger? Kan du bruge din BIM-model direkte i LCA-beregninger? Dette kan du se i indlægget med One Click LCA.

SPOR 2

Digitalt samarbejde


15.20 - 15.55

Optimeret design af betonkonstruktioner med OPTUM CS

KI Rådgivende Ingeniører

Af Einar Thor Ingolfsson
Partner and Managing Director

Fokus på minimering af materialeforbrug og indlejret C02 i de bærende konstruktioner er i højsædet på flere projekter. I dette indlæg vil Einar Ingolfsson fra KI fortælle om deres erfaringer med OPTUM CS på to konkrete projekter: design af et betonelementbyggeri og design af stabiliserende betonkerner.


15.55 - 16.30

Metroselskabets strategi indbefatter fælles samarbejdsplatform

Metroselskabet

Af Joe Rasmussen
Projektleder

Kom og hør Metroselskabet fortælle, hvordan de har taget en strategisk beslutning om at sætte digitalisering og BIM øverst på dagsordenen. Det betyder, at de nu gennemgår en digital transformation, der skal sikre samarbejde på tværs af faser, projekter, enheder og team samt modne organisationen med anvendelse af de digitale løsninger på anlægsprojekter i fremtiden. Autodesk Construction Cloud bliver en central del af denne fremtid, og skal være med til at skabe bedre processer og et stærkere samarbejde på tværs.

SPOR 3

Digitale data


15.20 - 15.55

Skab plads til installationerne i tide!


AFRY & NTI A/S

Af Merete Mikkelsen
BIM-designer
& Per Hartman
Konsulent

Hvordan undgår du at blive overrasket over manglende plads til dine føringsveje? Hvordan sikrer du, at der er plads til adgang for vedligehold og krydsninger, inden det er for sent eller meget dyrt at ændre i projektet? Og hvordan lever du op til kravene fra Ydelsesbeskrivelsen YBL 2018? Hør hvordan NTI ROUTE kan afhjælpe bl.a. disse udfordringer. Merete fra ingeniørvirksomheden AFRY uddyber, hvordan de bruger løsningen.


15.55 - 16.30

Bliv klogere på hvordan BIM kan styrke digital renovering


NTI A/S

Af Peter Tranberg
BIM Strateg

Antallet af renoveringsprojekter overstiger nybyggerier, og det stiller høje krav til både arkitekter, ingeniører og bygherrer. Renoveringsprojekter er nemlig planlægningstunge; der skal jongleres med alt fra pladskrav, farligt affald, materiale-genbrug, forældede 2D-modeller og stigende krav til bæredygtighed i alle faser af byggeriet. Bliv klogere på, hvordan BIM kan styrke processen. Se hvordan 3D-scanning og NTI TOOLS Revit kan hjælpe med at skabe struktur og adgang til informationsgivende BIM-modeller.

 

Vil du gerne med?