Skip to main content Search Basket

Hvordan får du fuld kontrol og sikkerhed over dine leverancer?

Industri og design

Maj 2022

Med en struktureret tilgang til data og dataflow opnår du færre fejl, en god struktur og relevant vidensopsamling i IT-løsningen. Hidtil har dette til dels været muligt med Autodesks Vault Workgroup, men efter Autodesk annoncerede nedlukningen af Vault Workgroup, har eksisterende kunder skulle tænke ud af boksen og gå nye veje. Vault Professional er det oplagte valg, men hvad er det egentligt, du får med Vault Professional, og hvilke udfordringer kan det løse, hvor Vault Workgroup kom til kort? 

Vi har fået vores divisionschef i Industrien, Per Dissing-Larsen, til at belyse de største udfordringer og udviklingsområder, der knytter sig til digitale data, dokumenthåndtering og PDM-systemer (Product Data Management-systemer) generelt.

Hvad ser du som de største udfordringer ift. datahåndtering i industrien?

Groft skitseret mener jeg, der er tre overordnede udfordringer ift. dataflow og datahåndtering i industrien i dag.

  1. Datahåndtering bliver nedprioriteteret

Jeg tror, de fleste virksomheder har forstået, at de står sig bedst ved en digital strategi. Men det er ikke alle, der i den digitale strategi har gjort sig dybere overvejelser omkring datastruktur, maksimal automation, minimering af manuelle processer osv., når de arbejder med og håndterer 3D-data.

Den rigtige håndtering af 3D-data er vigtig for at kunne  registrere, spore og genbruge eksisterende konstruktioner. Det som ofte bliver overset er, at en mere produkt- eller projektorienteret tilgang til ens data i mange tilfælde kan give en økonomisk gevinst for virksomheden.

Om Per Dissing-Larsen

Per Dissing-Larsen har været hos NTI i 28 år og har et enormt branchekendskab og viden om  industriens udfordringer og problematikker. Både fordi det er hans store interesse og passion, men også fordi han dagligt er i kontakt med alle typer af industrivirksomheder – store som små. Han ved dermed, hvilke udfordringer de står med, og har et konkret know-how omkring hvilke løsninger, der rent faktisk giver pote i praksis.

Læs mere om Per her

2.  Medarbejdernes håndtering af data

Hvordan nye medarbejdere – eller for såvidt også eksisterende medarbejdere – håndterer data i systemerne kan i sig selv være en stor udfordring for virksomheden.

Det kræver nemlig et setup, som understøtter de processer, virksomheden har brug for, for at sikre korrekte leverancer. Fordelen ved en digital platform er, at du opererer i, ”kendt terræn”. Du kender dine data, og ved hvor de er, så du ikke skal starte forfra hver gang. Det bliver nemmere at være medarbejder, og du kan levere en højere kvalitet til kunden, da datasammenhænge og datagrundlag er optimalt sammensat. Når virksomheden arbejder med kendte data, kan den nemmere have en holdning til sine produkter.

Når du skaber data i et formaliseret setup, sikres det samtidigt, at de medarbejdere, som har opgaven, laver produktet ens, og med designdata og 3D-data integreret til fx ERP-systemer eller web-platforme, får du mulighed for at optimere produktionen. En digital platform gør dig altså fleksibel i forhold til op- og nedgang i behovet for arbejdskraft.

 

3.  Manglende integreret system til at håndtere data på tværs

I stedet for at have et samlet system, der er integreret med andre platforme, kæmper mange virksomheder med at data og produktinformation er spredt på tværs af systemer. Det gør det besværligt at binde data mellem forskellige afdelinger sammen og udnytte data korrekt. Det er key at have fokus på at implementere mere integrerede systemer, så processer og data hænger sammen i virksomheden. Dette for at sikre et ensartet og rigtigt datagrundlag og derigennem opnå større kvalitet i produkter og løsninger og eliminere risikoen for fejl.

Når du integrerer, samstemmer og binder data sammen hele vejen gennem værdikæden og de forskellige systemer automatisk får ’leveret’ og opdateret sine data, får virksomheden styr på vigtige informationer og produktdata mellem sine afdelinger, før produktet leveres og tilliden til genbrug af data er optimal og dermed effektiv.

Hvad opnår virksomheden ved et fornuftigt workflow?

Ingen ved hvad fremtiden byder, men det er ekstra svært at imødekomme den, hvis du kun er i driftsmode. Hvis du har en platform, som stiller krav til brugerne om dyb produktviden eller medarbejderne ikke kan finde/har tillid til bestående data, anvendes tiden på ordreleverancer. Virksomheden er derfor betydeligt dårligere stillet ved både produktopdateringer, og når der er mange konstruktionstunge ordrer, fordi afviklingen af leverancerne bliver dyrere og usmidige.

Den primære gevinst ved et fornuftigt workflow er standardiseringen af dine produkter. Det hele starter med en korrekt opsat PDM-platform og her er der mange penge at spare. En standardisering af dine produkter og dermed også de projekter, som skal leveres, leder til effektivitet, højere kvalitet og lettere adgang til slutdokumentationen. Dette er muligt, når dine produkters udfald er linket til PDM-løsningen, når data er valide og kollegaer kan finde dem hurtigt og effektivt.

Hvad er fordelene ved Vault Professional ift. Vault Workgroup og Vault Basic?

Vault Basic:

Hvis du benytter Vault Basic (hører med i Autodesk Product Design & Manufacturing Collection), har du et system som ”blot” registrerer data. Du får kopifunktioner og overblik over din datastruktur samt versionshistorik. Men i Vault Basic mangler du fx kontrol, godkendelse, revisionshåndtering, workflow, automatik, styklister, datavalidering og kategorisering. Dette stiller store krav til diciplinen hos brugerne, som anvender løsningen.

Der er derudover ikke automation inkluderet i Vault Basic ved publicering af data m.v. Det betyder, at i stedet for at fundere sin know-how digitalt i data og proces, er kvaliteten og viden om ens produkter hos brugerne.

Uanset om du er en del af en lille eller stor konstruktionsafdeling, er det klart at foretrække at have styr på data, processer og mulige automationer – uafhængigt af medarbejdere.

Vault Workgroup:

Hvis du er en af dem, der har haft Vault Workgroup (Bemærk at Vault Workgroup udfases i udgangen af juni 2022), er scenariet ift ovenstående udfordringer heller ikke optimalt. Workgroup fungerede bedre ift. samarbejde end Vault Basic, da du med "Release Management" nemmere kunne låse og godkende. Men i Vault Workgroup var fokus på parter og samlinger, og der manglede en egentligt produktorienteret tilgang. Det kunne i praksis betyde, at ved en samling på 100 parter, skulle du også godkende 100 gange. 

Vault Professional

Der er Vault Professional en gamechanger, da du her taler om hele produkter (eller projekter, items, varenumre – kært barn, mange navne) indeholdende de 100 parter. Hvis du skal godkende, godkender du én gang, selvom produktet indeholder 100 parter. Det sparer din medarbejder for en masse manuelt arbejde, samtidigt med at du er sikret gennemsigtighed og tillid til dine data og giver en klar økomomisk fordel i sparet tid.

Med Vault Professional får du produktivitetsfremmende funktioner, optimerede godkendelsesprocedurer, minimering af manuelle rutiner og bedre datasammenhænge.

 

De oplagte gevinster ved at se ens konstruktioner som produkter, er:

  • Opnå bedre samarbejde på tværs af virksomheden og med kunder og leverandører
  • Designautomation
  • Find hurtigt de rigtige data, som du kan genbruge, så du ikke skal begynde forfra
  • Spor ændringer, revisioner og designhistorik automatisk, mens du arbejder
  • Vidensopbygning i IT-løsning og integration
  • Ensartede, korrekte og automatiske dataleverancer til databrugere
  • Overblik på data og deres status
  • Viden om, hvem der har designet og godkendt data
  • Digital aflevering til kunder og leverandører

Er Vault Professional ikke kun for store globale virksomheder?

Vault Professional er relevant for alle - uanset størrelsen på virksomheden.

Digitale platforme og ”Digital Twins” er en del af mega-trenden ”Single Source of Truth”. Her er Vault Professional stærk, da der er styr på både proces, viden og leverancer. B.l.a. via integration til andre platforme, men også da det kan implementeres i både små lokale og store globale miljøer, og fordi det fungerer i både on-premise og cloud-miljøer.

Klassikeren er jo, at medarbejderne sidder og skyder mails afsted til hinanden, men ingen har reelt overblik over, hvad der foregår. Data skal være tilgængelige, når du skal bruge dem, og de skal være tilgængelige for alle.

I dag sidder folk ofte på forskellige lokationer, men med en single source of truth arbejder alle ud fra de samme opdaterede data. Data skal ikke opstøves i en mail eller i en PDF gemt et sted på C-drevet – og det gør sig jo gældende for alle virksomheder uanset størrelsen.

Hvad er en "digital tvilling"?

En digital tvilling er en 1:1 digital repræsentation af det fysiske produkt. Udfordringen med de digitale tvillinger er at holde modellen opdateret med informationer fra mange forskellige kilder, så det fælles referencepunkt, tvillingen, altid er opdateret for alle. Her er Vault Professional stærk, ift. at opretholde en opdateret digital tvilling, som kan tilgås på tværs af faggrupper.


Skriv dig op til vores whitepaper "Sådan starter du din virksomheds digitale rejse - rigtigt"

Kontakt os

NTI A/S har stor ekspertise og erfaring i at få digitale værktøjer til at fungere i praksis – både hos store globale kunder og hos mindre virksomheder. Vi har specialisterne, der kan tilpasse løsningen til virksomhedens behov, og vi kan lave forretningsunderstøttende løsning til en rimelig pris og være skalérbare, så alle kan være med.

Er du i tvivl om dine muligheder med Vault Professional, ønsker du mere viden eller er du tidligere Vault Workgroup-kunde og har brug for sparring og vejledning til dit næste skridt, står vi klar til at hjælpe.

Kontakt

Per Dissing-Larsen

Divisionschef i Industridivisionen

+45 76 42 41 14

Jørgen Damborg Kristensen

Salgschef

+45 96 34 05 72