Skip to main content Search Basket

DEN DIGITALE PLATFORM SIKRER BÅDE DRIFT OG VISION

Plant og proces Industri og design

September 2022

Med en digital platform og optimal udnyttelse af sine data kan industrien altid arbejde i ”kendt terræn” uanset udfordringerne.
Det er både vejen til den grønne omstilling og løsningen på den store mangel på kvalificeret arbejdskraft. Læs interviewet med vores divisionschef Per Dissing-Larsen.

Engang blev øget brug af teknologi i industrien nærmest udelukkende forbundet med effektivisering, der kunne spare medarbejdere. I dag viser rækkevidden af de forbedringer, vi kan opnå gennem teknologi, at digitale platforme og digital twins i industrien er nøglen til at løse to af de største udfordringer, som virksomheder og samfundet som helhed står over for lige nu: det presserende behov for en grøn omstilling og den enorme mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Uanset om vi taler onboarding af nye medarbejdere eller grøn omstilling er fordelen ved den digitale platform, at du opererer i det, vi kalder ”kendt terræn”. Du gemmer og kender dine data, så du ikke skal starte forfra hver gang. Det bliver nemmere at være medarbejder, du kan levere en højere kvalitet til kunden, og du får indsigt i dine muligheder for at gøre dine løsninger grønnere,” siger Per Dissing-Larsen. 

industri-digital-1000x700.jpg

Nemmere onboarding

Ved at mappe sine data hele vejen gennem værdikæden får virksomheden styr på snitfladerne mellem sine afdelinger, før produktet ryger ud til kunden.

”Når du skaber dine data i et formaliseret setup, sikrer du, at de medarbejdere, du har på en opgave, laver produktet ens, og du kan meget hurtigere tage nye medarbejdere ind. Og ved at integrere til andre systemer, fx ERP-systemer eller web-platforme, får du mulighed for at optimere din produktion i relation til dit personale. En digital platform gør dig altså fleksibel i forhold til op- og nedgang i behovet for arbejdskraft,” siger Per Dissing-Larsen.

Vi har også set eksempler på, at den digitale platform kan reducere den tid, virksomheder bruger på at udarbejde tilbud, med flere dage.

”Før skulle ingeniører tegne løsningen forfra hver gang, og måske var hitraten efter fire dages arbejde kun 20 procent. Nu kan sælgeren selv udnytte den konfigurerede digitale platform til at lave et tilbud på ingen tid, fordi den viden, der er brug for, allerede er bygget op. Det sparer mange spildte ingeniørtimer."

Fra driftsmode til visionsmode

Ifølge Per Dissing-Larsen ser de fleste virksomheder ikke den digitale platform som en besparelse, men som en mulighed for at frigøre mere tid til udvikling af endnu bedre – og grønnere – produkter:

”Alle vil gerne vil være grønne og ansvarlige. Industriens kunder vil gerne have dyre produkter, så længe det giver et bedre grønt aftryk. At være grøn er både at være grøn i selve sin produktionsproces, og at vælge grønne eller nedbrydelige materialer til sine produkter.”

Vision-1000x700.jpg

Når virksomheden arbejder med kendte data, kan den nemmere have en holdning til sine produkter.

”Du går fra driftsmode – ’vi skal have lavet nogle ting’ – til intelligent visionsmode – ’hvordan gør vi det bedst muligt i forhold til vores kunder og vores markedsposition’. Data letter dine beregninger af alternative produkter og materialer, og du får styr på dit ressourceforbrug, som også er en konkurrencefaktor i dag.”

Kunden skal føle sig speciel

Ud fra en digital platform kan virksomheden begynde at skabe digitale twins, som kan bruges som udviklingsplatform. Scanning af eksisterende produkter er en essentiel del af digital twins.

”Det højner både kvaliteten og fortjenesten fremadrettet, når du får al dokumentation foræret og er på forkant med reservedele, sliddele, underleverandører, klimaaftryk og kundekrav. Slutkunder vil ikke puttes i kasser længere. De vil have specielle løsninger, og den er svær at knække som leverandør. Men det kan lade sig gøre i et digitalt setup, hvor du får kunden til at føle sig speciel, fordi du integrerer dine data og kan allokere mere tid til det kundetekniske. Det gælder både store og små industrier, at de gerne vil være mere i øjenhøjde med kunderne.”

Single source of truth

Digitale platforme og digital twins er en del af megatrenden single source of truth.

”Klassikeren er jo, at medarbejderne sidder og skyder mails afsted til hinanden, men ingen har reelt overblik over, hvad der foregår. Data skal være tilgængelige, når du skal bruge dem, og de skal være tilgængelige for alle. I dag sidder folk ofte på forskellige lokationer, men med en single source of truth i skyen arbejder alle ud fra de samme, opdaterede data. Data skal ikke opstøves i en mail eller en pdf gemt et sted på C-drevet,” afslutter Per.

Per Dissing-Larsen

Divisionschef i Industridivisionen

+45 76 42 41 14