Skip to main content Search Basket

Optimal renovering af bygningsmassen er til gavn for alle

Byggeri

Oktober 2021

Her er nogle anbefalinger fra NTI

Tal fra Danmarks Statistik viser, at den samlede indenlandske omsætning i bygge- og anlægsbranchen i 2020 landede på 289,3 mia. kr. En betydelig del af denne omsætning stammer fra bygningsrenovering. Det er derfor vigtigt at integrere de digitale løsninger, skabe standarder og ikke mindst at arbejde med en digital tvilling.

I dette blogindlæg præsenteres nogle relevante værktøjer – og vi giver dig forskellige bud på, hvordan du løser de stigende krav, der stilles i byggeprojekter.

Renovering handler meget om digitalisering af bygningsmassen. Hvis du skal lave renovering, kræver det planlægning. Hvis vi taler om opgaver over en vis størrelse, er det ikke praktisk muligt uden en digital model (en digital tvilling). Derfor skal du bruge teknologi fra 3D-scanning og digitalisere den bygning, der skal renoveres.

Efter 3D-scanningen kan du anvende FARO Scene til at skabe en punktsky. Punktskyen viderebehandles i Autodesk ReCap Pro, som er en del af  AEC Collection, og gøres dermed klar til anvendelse i fx Revit, hvor der kan laves en grov model. Til det kan anvendes FARO As Built til hurtigt at opbygge en Revit-model - eller der kan anvendes almindelig Revit-funktionalitet.

I Revit-modellen kan du anvende NTI TOOLS Revit til at berige modellen med de data, der skal bruges. Det kan være materialer, arbejdsmiljø, eventuelle beboere i ejendommen osv. Du kan også bruge funktionen ’Color Composer' i NTI TOOLS til at dykke ned i modellen. Det kan fx være:

  • Hvor er der asbest?
  • Hvor vil der opstå støv under nedbrydning?

Du kan også ved hjælp af NTI TOOLS-funktionen ’Lookup Table’, lave forskellige klasser med beskrivelser af de forskellige ting i bygningen. Disse ting kan så tilføres Revit-modellen.

Omdrejningspunktet for renovering bør altid være, at man arbejder med en digital tvilling. Altså ideelt set en repræsentation af den virkelig bygning i en digital udgave. Den hurtigste og mest fyldestgørende metode til at lave en digital tvilling er 3D-scanning.

Cirkulære økonomier

En anden central ting ved renovering er, at der arbejdes meget med cirkulære økonomier.

Når man renoverer, er det interessant at holde styr på, hvad der findes på byggepladsen:

  • Hvad skal rives ned? De materialer, der kommer ud af det, kan måske genanvendes på stedet frem for at transportere dem væk fra byggepladsen og erstatte dem med andre materialer.
  • Hvad skal bygges op?
  • Hvilke midlertidige foranstaltninger skal der laves?

Alt det kan styres i Revit med faser. Forstået på den måde, at man giver alle elementer en information om, hvornår de er bygget, og hvornår de er nedrevet. På baggrund af det, kan man indstille sin afbildning af bygningen. Altså fx: "Jeg vil se det eksisterende, og det der skal nedrives." Eller: "Jeg vil se det eksisterende sammen med det nye."

Den digitale tvilling

Omdrejningspunktet for renovering bør altid være, at man arbejder med en digital tvilling. Altså ideelt set en repræsentation af den virkelig bygning i en digital udgave. Den hurtigste og mest fyldestgørende metode til at lave en digital tvilling er 3D-scanning. Hvis man laver det ud fra 2D-tegninger, fra papir eller digitalt, og modellerer dem op, passer det typisk ikke med den bygning, der står i virkeligheden. Med tiden sker der mange ændringer og måske tilbygninger. 3D-scanning er derfor den eneste rigtige metode indvendigt som udvendigt.

Udfordringen er at have en digital tvilling, som altid er opdateret. Det er en løbende proces at holde dette kørende. Tidligere arbejdede man i DWG-filer, som fandtes i driftsværktøjerne i forbindelse med renoveringer eller ombygninger. I forbindelse med større byggerier, hvor man arbejder mange steder hele tiden, findes der måske en Revit-model, som skal gives til flere rådgivere, som hele tiden skal rette til. Det kan betyde, at der måske er brug for at sende modellen til tre forskellige rådgivere, som skal lave tre forskellige opgaver – plus, at der måske er nogle interne, som skal lave rettelser. Det betyder, at rettelserne skal foretages mange gange i modellen med de fejlmuligheder, der kan opstå.

Det optimale er, at alle rettelser sker i én og samme digitale model som en afspejling af virkeligheden, med mulighed for at linke til forskellige former for opdateret dokumentation.

Den værdifulde BIM-model

BIM-modellen kan bruges til andre ting end de primære. Hvis der fx kommer nye krav om dagslys, findes der en del værktøjer. Et af dem er LightStanza,  et program, der direkte kan lave dagslysberegning ud fra de nye ISO-standarder. Og i Europa har man lavet en bæredygtighedsnorm, hvor man skal leve op til en række krav, og her er dagslys en af dem. Man kalder det også populært 300 lux-reglen. I Danmark bruger man traditionelt en 10 %-regel til at beregne dagslys. 10 %-reglen er en beregnet regel for, hvordan lysindfaldet er i forhold til gulvarealet i forhold til vinduesarealet, udhæng og andre faktorer. 300 lux-reglen er smartere, fordi det er en simulering på din BIM-model. Desuden er det et langt hurtigere værktøj til at nå frem til målet.

Man kan gå videre og analysere bygningen i forhold til miljøforhold, fx vindforhold. Her kan man anvende FormIt, som er en del af AEC Collection, og Autodesk CFD til forskellige avancerede former for simulering af vindforhold, røg- og støvudvikling.

 

Bæredygtighed

Bygningsrenovering og bæredygtighed er tæt forbundet. Hvis der skal flyttes på bæredygtighed, er digitalisering vigtig. Vi kan reducere Co2-belastning ved at reducere brugen af materialer. Det kan vi kun finde ud af ved at analysere på hvilke materialer, der kan genanvendes og dermed reducere spild. Ved renovering er der typisk tale om energi, installation, ventilation eller el.

Ved at anvende BIM i processen, kan man opnå en bedre bæredygtighed. I projekteringsfasen bør man se på produkter som NTI ROUTE til generiske føringsveje, MagiCAD til detaljeprojektering, Robot (en del af AEC Collection) og OPTUM til statiske beregninger.

Arkitekterne skal levere LCA (livscyklusanalyse), hvor man skal redegøre for bygningsmaterialernes levedygtighed og livscyklus. Altså bl.a.:

  • Hvilken energi er der gået ind i materialerne?
  • Hvordan behandler vi dem, når vi indbygger dem, og hvordan behandler vi dem, når vi skal nedbryde dem igen?
  • Kan materialerne direkte genanvendes?

OPTUM til statiske beregninger

Digitalt kan der hentes hjælp ved at finde de egenskaber, der skal lægges ind i analyserne, og få dem tildelt i bygningsmodellerne, så de kan trækkes ud og overført til beregningsprogrammerne.

Her kan NTI TOOLS være meget brugbar, da der her findes løsninger til import og eksport mellem Revit og Excel eller XML. Du kan læse mere om LCA og hente et beregningsprogram her.

Glem ikke stilladset

Det kan være relativt svært at lave en udvendig renovering uden brug af stillads. Derfor har NTI udviklet et BIM-planlægningsværktøj til stilladser.

NTI SCAFFPLANNER er et plug-in til Autodesk Revit, som muliggør samarbejde om planlægning af stilladser. Det er et fuldgyldigt BIM-værktøj med smarte løsninger, der skaber et komplet overblik over projektets omfang. Målet er at undgå fejl, reducere risikoen og at øge sikkerheden.

Med NTI SCAFFPLANNER kan du planlægge stilladserne omkring det, der skal bygges. Dette giver dig mulighed for at finde fejl i de tidlige stadier og bygge stilladset korrekt første gang.

Udfordringer – nu og i fremtiden

IKT-bekendtgørelsen foreskriver, at der skal afleveres i IFC-format, som er en statisk model. Dermed kan det være svært at opretholde en digital tvilling. IFC-modellen kommer i en silo for sig selv, da den hele tiden vil være en eksport fra den digitale model. Alle kan lave en digital tvilling, men ikke alle kan vedligeholde den.

I AEC Collection finder vi Autodesk Docs, som er Autodesks bud på en Common Data Environment-løsning. Det er meget mere end en projektweb-løsning i og med, at den er integreret i Revit og derfor kan lave ting, som man ikke kan i en ren projektweb-løsning (fx kvalitetssikring). Og faktisk foreskriver ISO 19560, at man anvender en Common Data Environment-løsning. Svaret er Autodesk Docs, og det betyder, at bygherrer, eller andre samarbejdspartnere, ikke længere behøver at købe en projektweb-løsning. De kan gøre brug af Autodesks BYOS (Bring Your Own Subscription). I korthed betyder det, at de enkelte parter medbringer deres egne licenser og trækker på data fra én og samme sted og ikke fra forskellige siloer.

 NTI er på banen, så kontakts os gerne.

Relevante links

NTI holder løbende webinarer med forskelligt indhold og fokus. Vi viser nyheder, giver ny viden, inspirerer og diskuterer løsninger på komplekse udfordringer.

Du kan se vores tidligere afholdte webinarer, lige når det passer dig (On-demand webinars). Nedenfor finder du nogle, som måske har relevans.

IKT og BIM - hvad betyder den rigtige aftale?

Vil du skabe bedre arkitektprojekter med BIM i projekteringen?

Ny release af NTI ROUTE

Autodesk Docs integration til ny release af NTI CONNECT

BIM-værktøjer til renoveringsprojekter

Bæredygtighed i byggeriet med LightStanza

Brug af OPTUM CS ved bygningsrenovering

Flere oplysninger?

Kontakt os

Mark Peter Rockall

Divisionschef for salg i Bygdivisionen

+45 44 35 07 57