Skip to main content

DK

Search Basket

30 år i NTI: Portræt af Jesper Kalko

Alle

1990: Et specielt år for NTI’s ejer, Jesper Kalko. Og en tid, der altid vil markere sig som starten på en mission om at gøre en forskel: at skabe rentable, bedre og mere bæredygtige designs og konstruktioner og samtidig skabe en arbejdsplads, hvor det er sjovt at gå på arbejde.

 

I dag, 30 år senere, er missionen en realitet og i forbindelse med sit 30-års jubilæum er tankerne mange. Som han selv udtrykker det: Hvordan er det lykkes at skabe en succesfuld international virksomhed?

For det stod ikke skrevet i stjernerne, at det skulle gå sådan.

 

Fra fastansat til ejer

Da Jesper starter i NTI i 1990, er transformationen fra leverandør af tegnemaskiner til CAD-løsninger på sit højeste med 25-30 medarbejdere ombord. Men mange spår ikke NTI en chance for at spille en aktiv rolle i markedet. 

Jespers karriere tager hurtigt fart, da han med sin visionære og entreprenante tilgang ser muligheder i det jyske, hvor NTI åbner i Vejle i 1990 – med Jesper i spidsen som daglig leder.

For Jesper har altid set muligheder og været dygtig til omsætte sine innovative og kreative ideer til handlinger – bakket op af organisationen bag ham. Også i 1993 da han fremlægger en rapport om NTI’s fremtid, som forudser, hvor der skal satses: på softwaresiden ved at opkøbe konkurrerende virksomheder og styrke udviklingen af egne produkter.

Og blot et par år efter, i januar 1995, bliver Jesper udnævnt til administrerende direktør. Af nye tiltag kommer ydelser som konsulenttjenester, hotline-hjælp og et bredere kursusudvalg til for at styrke indtjeningen. 

Jesper et par år inden sin start i NTI.

Og i 2004, køber Jesper NTI, og han begynder at se udenlands med fokus på Norge og Sverige, som fører til en lang række opkøb for at positionere NTI stærkere i Norden. Og sidenhen også i Tyskland og Holland.   

Status 30 år efter, at Jesper sætter sine ben i NTI første gang: 375 medarbejdere fordelt på seks lande med en omsætning på ca. 800 mio. DKK i 2020, som en af Nordeuropas førende rådgivere og leverandører af teknologi- og konsulentydelser til design- og konstruktionsindustrien.    

Fra svære odds til at skabe succesfuld international virksomhed

At gøre karriere i trods. Fortællingen om Jespers karriere er i bund og grund historien om at skabe noget stort på trods af svære odds, som bl.a. byder på en skolegang, som langt fra er den succes, forældrene håber på.

 

Jeg er ordblind, og derfor lærer jeg hurtigt, der er mange, der er dygtigere end mig, så jeg får tillid til og stoler på, at andre er klogere end mig,” forklarer Jesper.

 

Jesper i sin skoletid.

Og det faktum er egentlig essensen af, hvad det handler om, når det kommer til at skabe en succesfuld virksomhed.

Min svaghed er blevet min styrke. For jeg har 100 % tillid til, at alle ansatte i NTI er engagerede omkring deres arbejde og yder deres bedste – hver eneste dag. Som leder har jeg ikke behov for at kontrollere, tjekke op osv. Og jeg tror på, at det er altafgørende for at skabe motiverede medarbejdere: At man som leder har tillid til sine medarbejdere.”

Og netop når snakken falder på de mange medarbejdere, som har været med til at forme NTI til, hvad virksomheden er i dag, er der stor stolthed at spore. 

Jeg er dybt taknemmelig over alle de dygtige medarbejdere, der har været med til at gøre NTI til en succes. Alene i den danske ledergruppe har otte ud af ni været med imellem 13 og 25 år. Derudover har vi i Danmark overordnet set en gennemsnitsanciennitet på ni år, selvom vi er vækstet hvert år. Særligt med tanke på, at vi er en IT-virksomhed, er det en flot præstation.

Og hvordan kommer man hertil?

  • Gensidig respekt. Respekt for, at organisationer og mennesker er forskellige. Respekt for hinandens styrker og svagheder og åbenhed omkring dem.
  • Forventningsafstemning. Åben og konstruktiv kommunikation på alle niveauer. At skabe realistiske forventninger og indfri dem.
  • Samarbejde. Godt samarbejde internt, hvor man bakker hinanden op, deler viden og hjælper hinanden.

 

Det er 3 af NTI’s kerneværdier. Og 3 af de værdier, som også er fundamentet i Jespers lederskab.

Værdierne illustrerer, hvordan vi får tingene til at ske. For det er min erfaring, at alt bliver nemmere, når man forventningsafstemmer. Jeg melder klart ud om mine svagheder og styrker. Og jeg forventer, at andre gør det samme.”

 

Og netop selvindsigt og modet til at erkende behov for hjælp og faglig sparring er personlige egenskaber, der vægter højt hos Jesper.

De ledelsesmæssige udfordringer, jeg har haft sværest ved, er, når en medarbejder ikke har indsigt i egen formåen og kunnen. I de situationer bliver dialogen og samarbejde vanskelig og vil ofte ende med et nederlag eller en dårlig løsning,” uddyber Jesper.  

Den helt særlige NTI-ånd

Udfordrende arbejdsopgaver. Indflydelse. Plads til forskelligheder. Det bedste og mest inspirerende arbejdsmiljø. Unikke menneskelige værdier.

Det er ord, der er tungen på vægtskålen, når medarbejdere fortæller, hvordan det er at arbejde i NTI. Det kaldes også den helt særlige NTI-ånd. Den er svær at sætte ord på og forklare, men som en medarbejder fortæller: ”NTI har en magisk kultur, som lader dygtige mennesker bygge en fantastisk virksomhed.”

Og det er denne kultur Jesper gennem 30 år med sit engagement har været med til at skabe. En virksomhed, hvor der er plads til forskelligheder, og hvor fokus er på medarbejdernes styrker fremfor svagheder. Med en leder i øjenhøjde, stor grad af frihed og råderum for den enkelte har det været med til at gøre NTI til en succesfuld virksomhed med en unik stemning, hvor det er sjovt at gå på arbejde – og netop sidstnævnte er vigtigt for Jesper.

Der skal altid være markant flere sjove dage end mindre sjove dage. Det har altid været vigtigt for mig at have fokus på. Vi har lige gennemført en APV, hvor der var 100 % tilfredshed med det psykiske arbejdsmiljø. Det er også noget, der gør mig glad og stolt.”

NTI er nået langt på de 30 år, Jesper har været en del af den virksomhed, som i 1945 startede produktionen af tegnemaskiner i beskedne omgivelser på Strandvejen i Skovshoved Havn. 30 år, hvor der er sket en stor udvikling i skiftet fra lav- til højteknologisk virksomhed med fokus på kerneydelserne rådgivning, software-løsninger og kompetenceudvikling.

Jeg er stolt af, at NTI i dag med missionen om at skabe rentable, bedre og mere bæredygtige designs og konstruktioner i en til stadighed udfordrende verden lykkes med at bidrage til at løse nogle af jordens største problemer, når vi kigger på FN’s verdensmål inden for bæredygtighed, innovation, byggeri og industri.”

Jesper sammen med IT-chef Anders Mejlhede, som har været ansat i NTI i 28 år.