Skip to main content Search Basket

3 trin til at udvikle dig i dit job

Alle Byggeri Facility management Medier og underholdning GIS og infrastruktur Plant og proces Industri og design

Hvordan sikrer du, at du udvikler dig i dit job? At du karrieremæssigt er, hvor du ønsker at være? Det tager vi et kig på i artiklen her, hvor du får 3 trin til at hjælpe din karriere på rette vej. 

 

Der var dengang, hvor man tog sin uddannelse og derefter startede på arbejdsmarkedet – end of story. I dag forholder det sig anderledes. Der er langt større krav til, at du omstiller dig og lærer nye ting. Og i takt med den digitale udvikling, er der hele tiden nye områder, du skal forholde dig til.

Så hvornår ved du "nok"? Det korte svar er: aldrig. Du kan altid lære mere og dygtiggøre dig uanset dit nuværende niveau.

I dag er der utallige muligheder for at tilegne sig ny viden. Og det kan være svært at få overblik. For hvor starter du? Og hvad har du behov for?

For at danne dig det helt store overblik over den fremtidige retning for din karriere, kan du med fordel stille dig selv disse 3 spørgsmål:

  1. Hvilke kompetencer er vitale i mit fag, så jeg kan udføre mit arbejde bedst muligt?
  2. Hvad ønsker jeg at opnå; hvad er mit mål?
  3. Hvordan fastlægger jeg en strategi for min kompetenceudvikling, så jeg sikrer, at jeg når mit mål?

Og lad os så gå i dybden med de 3 spørgsmål, og de overvejelser, du bør gøre dig. For ved at besvare ovenstående opnår du en dybere indsigt i, hvad du er god til og hvad, der giver dig energi arbejdsmæssigt – og det er her det gode job ligger. 

 

1: Skab dig et overblik

Som det første: Start med at lave en liste over dine arbejdsopgaver. Både de opgaver, du løser eller tidligere har løst. Del så listen op i to. De opgaver, du brænder for, og som du gerne vil have flere af, og de opgaver, du gerne ser udfaset i dit jobindhold. Den første del, vil typisk være de opgaver, du er god til, og som giver dig energi. Det er de opgaver, der driver dig, og derfor med stor sandsynlighed også de opgaver, der skal føre dig videre i din karriere.  

2: Sæt dig et mål

For at lykkes er det vigtigt, at du sætter dig et mål med din kompetenceudvikling. Gør målet så håndgribeligt som muligt. Du kan evt. udvide din liste ovenfor ved at beskrive de opgaver, som ligger højt over arbejdsopgaver, du gerne vil prøve kræfter med. Og sæt dig så efterfølgende ind i, hvad det kræver af kompetencer for at realisere dit mål. 

3: Fastlæg en strategi

Baseret på de to ovenstående punkter, har du nu et godt billede af, hvordan din fremtid rent jobmæssigt ser ud. Men hvordan kommer du derhen? Hvilke initiativer skal du igangsætte for, at dit mål bliver realistisk? – fx ved hjælp af uddannelse, netværksmøder, dialog med din leder osv. Både så du mindsker antallet af de trivielle, og knap så udfordrende rugbrødsopgaver og får flere af de opgaver, der udvikler dig og giver dig energi. Det kan være, du skal undersøge nærmere, hvilke stillingstyper, der passer til dine ønsker? Eller hvad du konkret skal gøre i dit nuværende job for at forme jobindholdet anderledes. Eller om det vil kræve et jobskifte? Lav herefter en konkret handlingsplan, hvor du uddyber, hvordan du omsætter strategien til handling.  

Vil du have hjælp til at planlægge dit næste uddannelsesforløb?

Så kontakt mig i dag og hør mere.

Sharron Michelle Armstrong

Academy Manager

+45 44 35 07 38